Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

15.03.2024

Mechanika i budowa maszyn – Akademia Górniczo- Hutnicza im. Staszica w Krakowie rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w AGH
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Progi punktowe na kierunek mechanika i budowa maszyn - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kandydaci na Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne 2023/2024 na kierunek mechanika i budowa maszyn musieli uzyskać co najmniej 400 pkt., ponieważ tyle wynosił minimalny próg punktowy.

Sprawdź progi na Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Program kształcenia na kierunku Mechanika i budowa maszyn nastawiony jest na pozyskanie wiedzy z zakresu inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi między innymi elektrotechniki, elektroniki, automatyki i sterowania, a także budowy, projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych. Ponadto, zdobywają wiedzę na temat układów mechanicznych, systemów wytwórczych, maszyn i urządzeń energetycznych, technologicznych i transportowych, jak również zarządzania jakością i bezpieczeństwem.

Absolwenci studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn wyróżniają się wiedzą między innymi z zakresu eksploatacji maszyn i pojazdów, inżynierii systemów wytwarzania, maszyn i urządzeń energetycznych i ekoenergetycznych, maszyn górniczych, czy komputerowego wspomagania projektowania. Pozyskane wykształcenie daje podstawę do pracy w roli projektantów i konstruktorów maszyn i urządzeń, inżynierów dozoru technicznego, czy specjalistów do spraw eksploatacji maszyn.

 

Program studiów i przedmioty

Mechanika i budowa maszyn główne przedmioty:

 • Fizyka
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Termodynamika
 • Napędy maszyn
 • Metrologia
 • Chemia
 • Matematyka
 • Techniki informatyczne
 • Zapis konstrukcji
 • Techniki wytwarzania

 

Akademia Górniczo- Hutnicza to powszechnie znana, krakowska uczelnia techniczna. Jednym z oferowanych kierunków kształcenia jest Mechanika i budowa maszyn, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, a także zapoznanie z zasadami mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Mechanika i budowa maszyn w Akademii Górniczo- Hutniczej to przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, a także w innych, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Mechaniki i budowy maszyn w AGH mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego z wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, biurach projektowych, jednostkach naukowo- badawczych, zakładach górniczych.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie opinie? Rafał, student II- stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Studia w Akademii Górniczo- Hutniczej to niemal tradycja rodzinna, której musiałem sprostać. Oczywiście, nie żałuję, bo to bardzo prestiżowa uczelnia, z którą wiążę także swoje plany zawodowe. „

 

Gdzie studiować kierunek mechanika i budowa maszyn na Akademii Górniczo-Hutniczej

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzone są przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej zlokalizowany przy al. A. Mickiewicza 30 w Krakowie.

Kontakt:

tel. 12 617 30 50

www.imir.agh.edu.pl

 

Mechanika i budowa maszyn Akademia Górniczo-Hutnicza limity miejsc - rekrutacja 2023/2024

 • studia stacjonarne I stopnia: 216
 • studia stacjonarne II stopnia: 180
 • studia niestacjonarne I stopnia: 96
 • studia niestacjonarne II stopnia: 40

 

Mechanika i budowa maszyn Akademia Górniczo-Hutnicza ceny - rekrutacja 2023/2024 (pierwszy rok studiów)

 • studia stacjonarne: bezpłatne
 • studia niestacjonarne: 5400 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - ważne informacje

Mechanika i budowa maszyn studia Kraków

Mechanika i budowa maszyn studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechanikę i budowę maszyn w Akademii Górniczo- Hutniczej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy, projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • nowych materiałów stosowanych w budowie i eksploatacji maszyn,
 • zarządzania jakością i bezpieczeństwem,
 • doboru właściwych narzędzi i oprzyrządowania do procesów obróbkowych,
 • wykonywania symulacji komputerowych obiektów mechanicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechanika i budowa maszyn:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurze projektowym,
 • zakładach produkcyjnych,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • firmach konsultingowych,
 • zakładach górniczych,
 • jednostkach akredytacyjnych,
 • jednostkach odbioru technicznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komentarze (0)