Mechanika i budowa maszyn AGH

Mechanika i budowa maszyn – Akademia Górniczo- Hutnicza im. Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza to powszechnie znana, krakowska uczelnia techniczna. Jednym z oferowanych kierunków kształcenia jest Mechanika i budowa maszyn, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Mechanika i budowa maszyn w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie realizowany jest na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, a także zapoznanie z zasadami mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Mechanika i budowa maszyn w Akademii Górniczo- Hutniczej to przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, a także w innych, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn.

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, na drugim stopniu, dzielą się na następujące specjalności: Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów, Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne, Informatyka w inżynierii mechanicznej, Inżynieria systemów wytwarzania, Maszyny i urządzenia energetyki odnawialnej, Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego, Maszyny do eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych, Komputerowe wspomaganie projektowania, Transport linowy. Każda realizowana specjalność przekazuje wiedzę z konkretnego obszaru, a co za tym idzie nakierowuje na konkretną ścieżkę zawodową.

Specjalność Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów to wiedza z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn i pojazdów, w szczególności obejmująca: inżynierię niezawodności, metody przeprowadzania badań eksploatacyjnych, czy diagnostykę maszyn i pojazdów.

Specjalność Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne to przygotowanie do rozwiązywania problemów w obszarze projektowania, technologii i eksploatacji cieplnych systemów energetycznych oraz konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych.

Specjalność Informatyka w inżynierii mechanicznej zakłada pozyskanie wiedzy w zakresie zastosowań informatyki i numerycznych technik obliczeniowych w technice. Program nauczania realizuje wiele zagadnień, wśród których wymienić można, na przykład: modelowanie komputerowe i wirtualne prototypowanie, czy wspomaganie projektowania interdyscyplinarnego.

Specjalność Inżynieria systemów wytwarzania to wiedza z obszaru projektowania i eksploatacji urządzeń wchodzących w skład nowoczesnych gniazd oraz linii produkcyjnych.

Specjalność Maszyny i urządzenia energetyki odnawialnej zakłada przedmioty związane z projektowaniem, budową i eksploatacją systemów i urządzeń odpylających, eliminacji zanieczyszczeń gazowych, oczyszczania wód i ścieków, gospodarki odpadami, eliminacji zanieczyszczeń w transporcie.

Specjalność Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego to przygotowanie do podjęcia prac związanych z projektowaniem, uruchamianiem i eksploatacją oraz badaniem tych maszyn w różnych dziedzinach gospodarki, takich jak: górnictwo, transport, czy ośrodki naukowo-badawcze.

Specjalność Maszyny do eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych zakłada zapoznanie się ze stroną teoretyczną i praktyczną wspomnianych maszyn.

Specjalność Komputerowe wspomaganie projektowania to wiedza z zakresu projektowania i konstruowania obiektów technicznych, zastosowania metod modelowania i symulacji komputerowej.

Specjalność Transport linowy zawiera przedmioty związane z projektowaniem, konstruowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją oraz diagnostyką maszyn i urządzeń transportu linowego, które są stosowane we wszystkich działach przemysłu, turystyki, a także w życiu codziennym.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Mechaniki i budowy maszyn w AGH mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego z wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, biurach projektowych, jednostkach naukowo- badawczych, zakładach górniczych.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie opinie? Rafał, student II- stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Studia w Akademii Górniczo- Hutniczej to niemal tradycja rodzinna, której musiałem sprostać. Oczywiście, nie żałuję, bo to bardzo prestiżowa uczelnia, z którą wiążę także swoje plany zawodowe. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Mechanikę i budowę maszyn w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy, projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • nowych materiałów stosowanych w budowie i eksploatacji maszyn,
 • zarządzania jakością i bezpieczeństwem,
 • doboru właściwych narzędzi i oprzyrządowania do procesów obróbkowych,
 • wykonywania symulacji komputerowych obiektów mechanicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Mechanika i budowa maszyn:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie znajdzie zatrudnienie w:

 • biurze projektowym,
 • zakładach produkcyjnych,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • firmach konsultingowych,
 • zakładach górniczych,
 • jednostkach akredytacyjnych,
 • jednostkach odbioru technicznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby dołączyć do procesu rekrutacji na studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie należy dobrze radzić sobie z takimi przedmiotami jak: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, chemia. Warto do tego zestawu dodać jeszcze język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Krakowie

AGH kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

Komentarze (0)