Prawo

Prawo

Prawo – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 2021

Studia na kierunku prawo na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Nauka o państwie
 • Logika prawnicza
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo karne – część ogólna
 • Prawo karne – część szczególna
 • Prawo administracyjne
 • Prawo cywilne – część ogólna
 • Prawo cywilne – część rzeczowa
 • Prawo cywilne – zobowiązania
 • Prawo cywilne – prawo spadkowe
 • Prawo cywilne – prawo rodzinne
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Postępowanie karne
 • Postępowanie cywilne

 

Nowatorski model kształcenia „Law in Action”. Taki system nauczania oferuje Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, prowadząc kierunek Prawo, realizowany na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Prawo w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zakłada pozyskanie gruntowej wiedzy z obszaru szeroko rozumianych nauk prawnych i nauk pokrewnych, a także rozwinięcie umiejętności potrzebnych do stosowania norm prawnych w praktyce. Prawo w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to nauka samodzielnego interpretowania przepisów prawa, jak również posługiwania się aparatem wykładni w życiu codziennym i zawodowym.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: socjologia, logika prawnicza, nauka o państwie, prawo konstytucyjne, postępowanie cywilne, prawo gospodarcze, prawo Unii Europejskiej. Do grona przedmiotów realizowanych w ramach modułów należą, na przykład: ustrój sądów powszechnych, prawo karne skarbowe, elementy kryminologii i psychiatrii sądowej, prawo dowodowe, postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, prawo upadłościowe i naprawcze, procedury kontroli podatkowej.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Prawa w SAN mogą wykorzystać w organach ochrony prawnej, podmiotach gospodarczych realizujących różne rodzaje działalności, urzędach organów państwowych, podmiotach działających na rynku finansowym, instytucjach i organizacjach niepublicznych wymagających przygotowania prawniczego. Co najważniejsze, absolwent Prawa jest przygotowany do ubiegania się o każdą z aplikacji prawniczych – adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, czy legislacyjną.

Poszukiwania odpowiedniej uczelni to nierzadko niełatwe zadanie. Którą szkołę wyższą wybrać? Która oferuje wyższy poziom kształcenia? Która stawia na innowacyjność? Na te oraz inne pytania, kandydaci na studia chcieliby znaleźć odpowiedzi. Warto zapytać więc, jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Łodzi opinie? Michał,  student Prawa w SAN mówi:

„Dla mnie, w procesie kształcenia, najważniejsza jest nowoczesność i przekazywanie wiedzy, którą będę mógł wykorzystać praktycznie w przyszłości. Uczę się, by zostać specjalistą w danej dziedzinie, by za kilka lat bez problemów odnaleźć się wśród współczesnych problemów i panującego porządku. Dlatego wybrałem studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • właściwej interpretacji przepisów,
 • analizowania problemów prawnych i poszukiwania sposobów ich rozwiązywania,
 • technik komunikacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • sądach,
 • prokuraturach,
 • kancelariach adwokackich,
 • kancelariach notarialnych,
 • urzędach organów państwowych,
 • urzędach jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli,
 • instytucjach i organizacjach niepublicznych wymagających przygotowania prawniczego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Łodzi

SAN w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Łodzi

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)