Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo

12.01.2022

Budownictwo – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku budownictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku, 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku, 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku budownictwo w SGGW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wytrzymałość materiałów
 • mechanika budowli
 • kierowanie procesem inwestycyjnym
 • teoria sprężystości i plastyczności
 • planowanie przestrzenne

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to 45 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Budownictwo, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem nauki jest wykształcenie specjalistów potrafiących łączyć wiedzę i umiejętności o charakterze inżynieryjno-technicznym z wiedzą przyrodniczą, w szczególności związaną z procesami zachodzącymi w środowisku naturalnym. Budownictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego to przygotowanie do planowania i przeprowadzania wstępnych prac o charakterze badawczym, prowadzących do rozwiązania problemów inżynierskich, technologicznych i organizacyjnych, pojawiających się w budownictwie.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie dziedziny jak: wytrzymałość materiałów, mechanika budowli, kierowanie procesem inwestycyjnym, teoria sprężystości i plastyczności, planowanie przestrzenne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Budownictwa w SGGW mogą wykorzystać w administracji i samorządach terytorialnych, w placówkach naukowo- badawczych, w szkolnictwie, w placówkach dystrybucji materiałów budowlanych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego opinie? Jarek student II- stopnia Budownictwa mówi:

„Zawsze interesowało mnie budowanie; budowanie wszystkiego: ulic, mostów, wiaduktów, tuneli. Od najmłodszych lat interesowało mnie z czego jest coś zrobione. I łącząc te dwa zainteresowania wychodzi Budownictwo. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

Budownictwo studia Warszawa

Budownictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budownictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i realizacji obiektów mieszkalnych,
 • pozyskiwania i wykorzystywania danych do analiz hydrologicznych, geologicznych, geotechnicznych, klimatycznych,
 • metod obliczeniowych,
 • stosowania w budownictwie przepisów prawnych, norm, wytycznych projektowania i eksploatacji obiektów budowlanych,
 • zasad konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych,
 • tworzenia procedur zarządzania jakością.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budownictwo:

Absolwent kierunku Budownictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie:

 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • jednostkach administracji i samorządu terytorialnego,
 • nadzorze budowlanym,
 • szkolnictwie na poziomie średnim i wyższym,
 • wytwórniach betonu i elementów budowlanych,
 • przemyśle materiałów budowlanych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Budownictwo to kierunek kształcenia, który ze względu na swą perspektywiczność zajmuje wysoką pozycję na liście najczęściej obieranych przez kandydatów. Co się z tym wiąże, konkurencja w wyścigu po indeks jest bardzo duża, zatem należy dokładnie wypełnić kwalifikacyjne wymagania, by mieć realne szanse na powodzenie.

Rekrutacja na Budownictwo w SGGW przebiega za pośrednictwem Internetu. Każdy kandydat zobowiązany jest do założenia indywidualnego konta w SOK, czyli Systemie Obsługi Kandydatów. W nim wprowadzamy uzyskane wyniki, dokonujemy opłaty rekrutacyjnej i co najważniejsze otrzymujemy informację o przyjęciu na pierwszy rok studiów. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się zazwyczaj na początku ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, które należy złożyć po zakwalifikowaniu na studia. Należą do nich między innymi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłata rekrutacyjna dotyczy każdego kandydata, ponieważ stanowi opłacenie przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego. Taką opłatę należy wnieść na indywidualny numer konta bankowego, który pojawia się po zakończeniu rejestracji i wyborze kierunku studiów na stronie głównej panelu administracyjnego SOK ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Co oczywiste, wszyscy maturzyści muszą przystąpić do zdawania matematyki, języka polskiego i języka obcego, ale osoby marzące o studiowaniu Budownictwa oprócz „królowej nauk” muszą zdawać dodatkowo fizykę albo chemię, gdyż właśnie te przedmioty brane są pod uwagę w procesie rekrutacji.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Zapewne niejeden kandydat zastanawia się, w jaki sposób przeliczane są punkty z matury?   W zależności od roku, w którym zdawano egzamin maturalny (zarówno po raz pierwszy, jak i kolejne), punkty przeliczane są według następującego wzoru ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Nie będzie zaskoczeniem jeśli powiemy, że warto brać udział w różnorodnych olimpiadach i konkursach. Przygotowując się do nich poszerzamy wiedzę i umiejętności, a w przypadku sukcesów możemy znacznie ułatwić sobie drogę na wymarzone studia.

Laureaci olimpiad tematycznych stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich uzyskują  ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)