Zarządzanie UR Kraków

Zarządzanie – Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to siedem wydziałów, w ramach których studenci poznają najważniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizowany jest na dwóch wydziałach: Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym oraz Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki. Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty do spraw organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządzania w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej.

Studia na kierunku Zarządzanie na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym posiadają jedną specjalność: Zarządzanie w agrobiznesie.

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki dzielą się na cztery specjalności: Inżynieria produkcji, Organizacja i zarządzanie, Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura i logistyka.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: mikroekonomia, finanse, statystyka opisowa, zachowania organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość finansowa, marketing, podstawy gospodarki żywnościowej, informacja w rolnictwie, marketing produktów rolno-spożywczych.

Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego oferuje jeszcze inny kierunek kształcenia – Zarządzanie środowiskiem leśnym, będące przygotowaniem do pracy w podmiotach gospodarczych na samodzielnych stanowiskach do obsługi inwestycji w zakresie oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania na UR w Krakowie mogą wykorzystać w przemyśle rolno-spożywczym, handlu, instytucjach doradczych i konsultingowych, organizacjach gospodarczych.

Okres rekrutacji to czas, w którym kandydaci na studia zadają wiele pytań związanych z kierunkami studiów, bądź samymi uczelniami. Aby wybrać najlepiej trzeba najwięcej wiedzieć. Jakie ma na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Bartek, student Zarządzania na UR mówi:

„Wybór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie był dla mnie oczywisty. Tutaj chcę zdobyć najlepsze wykształcenie i wrócić do swojej rodzinnej miejscowości, by bogaty w wiedzę i umiejętności prowadzić własną działalność.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • zasad funkcjonowania organizacji,
  • kierowania zespołem,
  • optymalizacji zużycia surowców, zasobów naturalnych i energii w procesach produkcyjnych i usługowych,
  • rachunkowości finansowej,
  • marketingu rolno- spożywczego,
  • gospodarki żywnościowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po Zarządzaniu:

Absolwent Zarządzania na Uniwersytecie Rolniczym znajdzie zatrudnienie w:

  • przemyśle rolno-spożywczym,
  • handlu,
  • instytucjach doradczych i instytucjach konsultingowych,
  • organizacjach gospodarczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby do grona studentów kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z biologii, geografii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, albo historii.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)