Zarządzanie

Zarządzanie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - kierunki studiów

Zarządzanie – Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie 2021

Studia na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikroekonomia
 • finanse
 • statystyka opisowa
 • zachowania organizacyjne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • rachunkowość finansowa
 • marketing
 • podstawy gospodarki żywnościowej

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to siedem wydziałów, w ramach których studenci poznają najważniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty do spraw organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządzania w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: mikroekonomia, finanse, statystyka opisowa, zachowania organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość finansowa, marketing, podstawy gospodarki żywnościowej, informacja w rolnictwie, marketing produktów rolno-spożywczych.

Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego oferuje jeszcze inny kierunek kształcenia – Zarządzanie środowiskiem leśnym, będące przygotowaniem do pracy w podmiotach gospodarczych na samodzielnych stanowiskach do obsługi inwestycji w zakresie oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania na UR w Krakowie mogą wykorzystać w przemyśle rolno-spożywczym, handlu, instytucjach doradczych i konsultingowych, organizacjach gospodarczych.

 

Opinie

Okres rekrutacji to czas, w którym kandydaci na studia zadają wiele pytań związanych z kierunkami studiów, bądź samymi uczelniami. Aby wybrać najlepiej trzeba najwięcej wiedzieć. Jakie ma na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Bartek, student Zarządzania na UR mówi:

„Wybór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie był dla mnie oczywisty. Tutaj chcę zdobyć najlepsze wykształcenie i wrócić do swojej rodzinnej miejscowości, by bogaty w wiedzę i umiejętności prowadzić własną działalność.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

Zarządzanie studia Kraków

Zarządzanie studia

Zarządzanie studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad funkcjonowania organizacji,
 • kierowania zespołem,
 • optymalizacji zużycia surowców, zasobów naturalnych i energii w procesach produkcyjnych i usługowych,
 • rachunkowości finansowej,
 • marketingu rolno- spożywczego,
 • gospodarki żywnościowej. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Zarządzaniu:

Absolwent Zarządzania na Uniwersytecie Rolniczym może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle rolno-spożywczym,
 • handlu,
 • instytucjach doradczych i instytucjach konsultingowych,
 • organizacjach gospodarczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Postępowanie kwalifikacyjne na Zarządzanie prowadzone jest przy pomocy systemu ERK, czyli Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Należy wejść na stronę internetową, wybrać zakładkę o nazwie „załóż konto” i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami. Pierwszym krokiem jest uzupełnienie danych osobowych. Dopiero po ich wpisaniu i zatwierdzeniu wymaganych formularzy można dokonać rejestracji na studia. System ERK to swego rodzaju centrum dowodzenia. Dzięki niemu przekazujemy uzyskane wyniki, dokonujemy niezbędnych opłat, a także otrzymujemy informacje o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego. Należy podkreślić, że wszystkie działania podpowiadane przez system należy wykonywać w określonym terminie. Spóźnienia mogą mieć negatywne konsekwencje, w postaci wykreślenia z listy ubiegających się o indeks.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw wymaganych dokumentów, które składają osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia. O jakie dokumenty dokładnie chodzi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej to obowiązek każdego kandydata. Brak jej uiszczenia wiąże się z nieprzystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego. Numer konta bankowego, na który należy przelać odpowiednią kwotę, kandydaci odczytują z indywidualnego profilu w systemie ERK. Ze względu na przyspieszenie przepływu informacji o opłacie zalecane jest dokonanie wpłaty bezpośrednio przelewem bankowym. Czy to jedyna opłata jaka nas czeka ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Aby ubiegać się o przyjęcie na Zarządzanie należy wyróżniać się wieloma cechami osobowości. Trzeba potrafić prawidłowo się komunikować, zarządzać swoim czasem, czy przewidywać konsekwencje swoich działań. Ale naturalnie nie tylko cechy charakteru odpowiadają za rekrutacyjny sukces. Trzeba jeszcze udowodnić swoją wiedzę jak najlepszymi wynikami maturalnymi. W postępowaniu kwalifikacyjnym na omawiany kierunek istotną rolę odgrywa geografia, informatyka, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to specjalny wzór, którego celem jest między innymi uspokojenie kandydatów. Jak to rozumieć? Okres oczekiwania na jakiekolwiek decyzje bywa stresujący i niejeden kandydat wręcz wyrywa sobie włosy z głowy, z powodu braku cierpliwości oraz wątpliwości na temat swoich szans w procesie kwalifikacyjnym. Na szczęście, szanse te można obliczyć. Wystarczy zastosować się do podanego wzoru, który kandydaci odnajdą na stronie internetowej uczelni, bądź wydziału.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Warto brać udział w konkursach i olimpiadach z różnych względów. Poszerzają one naszą wiedzę, rozwijają umiejętności, a jeśli uda nam się osiągnąć sukcesy stanowią ułatwienie w ubieganiu się o indeks Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jakie konkursy brane są pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na Zarządzanie? Na przykład ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)