Architektura

Architektura

Architektura

26.01.2022

Architektura – Politechnika Krakowska 2022

Studia na kierunku architektura na Politechnice Krakowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku architektura w PK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Architektura nastawiony jest na pozyskanie wiedzy ogólnej, technicznej i artystycznej, a także nabycie umiejętności projektowych i kompetencji społecznych w zakresie architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego oraz ochrony i konserwacji zabytków. Studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych między innymi budownictwu ogólnemu, architekturze współczesnej, statyce i mechanice budowli, projektowaniu architektoniczno- urbanistycznemu. Ponadto, studenci poznają przepisy prawa i procedury niezbędne do realizacji projektów budynków, zasady kosztorysowania, zasady zarządzania projektem, a także zasady prezentacji koncepcji architektonicznych i urbanistycznych.

Absolwenci studiów na kierunku Architektura wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi, które razem tworzą przepustkę do interesującej pracy zawodowej. Zdobyte wykształcenie mogą wykorzystać między innymi w biurach projektowych, czy firmach wykonawczych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rysunek odręczny
 • budownictwo ogólne
 • architektura współczesna
 • geometria wykreślna
 • mechanika budowli
 • teoria projektowania miast
 • rewitalizacja miast

 

Politechnika Krakowska kształci studentów na najpopularniejszych i najważniejszych kierunkach technicznych. Zalicza się do nich także Architektura, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie do rozpoczęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Architektura na Politechnice Krakowskiej to także nauka samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Program nauczania podzielony jest na grupy treści kierunkowych. Wśród nich można wyróżnić: Kształcenie w zakresie projektowania architektonicznego, Kształcenie w zakresie projektowania urbanistycznego, Kształcenie w zakresie ochrony zabytków, Kształcenie w zakresie planowania przestrzennego i regionalnego.

Lista przedmiotów nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: rysunek odręczny, budownictwo ogólne, architektura współczesna, geometria wykreślna, mechanika budowli, teoria projektowania miast, rewitalizacja miast.

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej oferuje kandydatom jeszcze kierunek Architektura krajobrazu, którego założeniem jest znajomość uwarunkowań prawnych, procedur i warunków technicznych dotyczących projektowania i realizacji różnych kategorii i obiektów architektury krajobrazu.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Architektury na Politechnice Krakowskiej mogą wykorzystać w biurach projektowych, jednostkach administracji publicznej, firmach konserwatorskich.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Krzesimir, student Architektury mówi:

„Architektura to dziwny kierunek. Bo studiują go ludzie, którzy bujają w obłokach a jednocześnie twardo stąpają po ziemi. Trzeba mieć duszę artysty i skrupulatność aptekarza. To szalenie ciekawe studia.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ARCHITEKTURA - ważne informacje

Architektura studia Kraków

Architektura studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę na Politechnice Krakowskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa budowlanego,
 • przepisów techniczno- budowlanych,
 • organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • określania obciążeń konstrukcji,
 • rozumienia uwarunkowań i konsekwencji przestrzennych dokumentów planistycznych,
 • sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowywania planów miejscowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura:

Absolwent kierunku Architektura na Politechnice Krakowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • pracowni architektonicznej lub urbanistycznej,
 • biurze inwestycyjnym,
 • biurze projektowym,
 • firmie doradczej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Komentarze (0)