Architetktura Politechnika Krakowska

Architektura – Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska kształci studentów na najpopularniejszych i najważniejszych kierunkach technicznych. Zalicza się do nich także Architektura, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Architektura na Politechnice Krakowskiej realizowany jest na Wydziale Architektury. Celem kształcenia jest przygotowanie do rozpoczęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Architektura na Politechnice Krakowskiej to także nauka samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Studia na kierunku Architektura na Politechnice Krakowskiej nie dzielą się na specjalności, lecz program nauczania podzielony jest na grupy treści kierunkowych. Wśród nich można wyróżnić: Kształcenie w zakresie projektowania architektonicznego, Kształcenie w zakresie projektowania urbanistycznego, Kształcenie w zakresie ochrony zabytków, Kształcenie w zakresie planowania przestrzennego i regionalnego.

Lista przedmiotów nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: rysunek odręczny, budownictwo ogólne, architektura współczesna, geometria wykreślna, mechanika budowli, teoria projektowania miast, rewitalizacja miast.

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej oferuje kandydatom jeszcze kierunek Architektura krajobrazu, którego założeniem jest znajomość uwarunkowań prawnych, procedur i warunków technicznych dotyczących projektowania i realizacji różnych kategorii i obiektów architektury krajobrazu.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Architektury na Politechnice Krakowskiej mogą wykorzystać w biurach projektowych, jednostkach administracji publicznej, firmach konserwatorskich.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Krzesimir, student Architektury mówi:

„Architektura to dziwny kierunek. Bo studiują go ludzie, którzy bujają w obłokach a jednocześnie twardo stąpają po ziemi. Trzeba mieć duszę artysty i skrupulatność aptekarza. To szalenie ciekawe studia.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Architekturę na Politechnice Krakowskiej:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa budowlanego,
 • przepisów techniczno- budowlanych,
 • organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • określania obciążeń konstrukcji,
 • rozumienia uwarunkowań i konsekwencji przestrzennych dokumentów planistycznych,
 • sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowywania planów miejscowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Architektura:

Absolwent kierunku Architektura na Politechnice Krakowskiej znajdzie zatrudnienie w:

 • pracowni architektonicznej lub urbanistycznej,
 • biurze inwestycyjnym,
 • biurze projektowym,
 • firmie doradczej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszym przedmiotem, którym należy się pochwalić podczas procesu rekrutacji jest matematyka. Oprócz niej, należy przejść egzamin z predyspozycji architektonicznych.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia na kierunku Architektura - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektoniczne w Krakowie

Politechnika Krakowska kierunki

Jakie są kierunki architektoniczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Architektury PK

Komentarze (0)