Zarządzanie ATH Bielsko- Biała

Zarządzanie – Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej to uczelnia oferująca kandydatom najpopularniejsze kierunki kształcenia z zakresu nauk technicznych i humanistycznych. Jednym z nich jest Zarządzanie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie w Akademii Techniczno- Humanistycznej realizowany jest na Wydziale Zarządzania i Transportu. Celem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Studenci nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Zarządzanie w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej to rozwijanie kompetencji, które absolwenci będą mogli wykorzystać także poza granicami kraju.

Studia na kierunku Zarządzanie w Akademii Techniczno- Humanistycznej dzielą się na następujące specjalności: Zarządzanie firmą, Zarządzanie logistyką i jakością, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie w administracji i finanse organizacji, International management. Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: marketing, ochrona własności intelektualnej, techniki operacyjne, prawo, nauka o organizacji, statystyka opisowa, finanse przedsiębiorstw, podstawy logistyki, zarządzanie zasobami ludzkimi. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania w ATH mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, jako doradcy i konsultanci, menedżerowie różnego szczebla.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej opinie? Damian, student Zarządzania mówi:

„Zarządzanie w ATH to solidne przygotowanie do wymagań rynku pracy. Poznajemy współczesne trendy, metody działań, zasady funkcjonowania nowoczesnych organizacji. Wszystko po to, aby bez problemów odnaleźć się w dzisiejszym świecie i bez falstartu rozpocząć drogę ku karierze w wybranym zawodzie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej:

Absolwent Zarządzania w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania organizacji,
 • rozumienia zasad, prawidłowości i instrumentów zarządzania,
 • wpływu czynników ekonomicznych na zarządzanie,
 • podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w państwie,
 • intepretowania i stosowania prawa,
 • badania potrzeb i satysfakcji klienta,
 • analizowania i interpretowania danych statystycznych,
 • nowoczesnych instrumentów zarządzania projektami,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • wdrażania i kontrolowania systemu zarządzania logistycznego,
 • rozwiązywania problemów zarządzania jakością.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • administracji państwowej,
 • instytucjach samorządowych,
 • strukturach bezpieczeństwa,
 • placówkach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na studia na kierunku Zarządzanie w Akademii Techniczno- Humanistycznej należy bardzo dobrze poradzić sobie z każdym obowiązkowym przedmiotem na maturze, z naciskiem położonym na matematykę. 

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Bielsku- Białej

ATH w Bielsku- Białej kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Bielsku- Białej

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania i Transportu ATH 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Komentarze (0)