Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Politechnice Rzeszowskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nauka o organizacji
 • finanse
 • informatyka w zarządzaniu
 • analiza ekonomiczno- finansowa
 • prognozowanie i symulacje
 • zachowania organizacyjne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Politechnika Rzeszowska to największa uczelnia techniczna w rejonie Podkarpacia, która oferuje kandydatom najpopularniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, którego efektem będzie przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty. Studenci poznają istotę, prawidłowości i problemy funkcjonowania organizacji i instytucji publicznych, a także rozpoznawania i diagnozowania szeregu problemów, które wiązać się mogą z gospodarowaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi czy finansowymi.

Lista przedmiotów do zaliczenia na kierunku Zarządzanie nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: nauka o organizacji, finanse, informatyka w zarządzaniu, analiza ekonomiczno- finansowa, prognozowanie i symulacje, zachowania organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych, firmach usługowych, administracji państwowej, instytucjach samorządowych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie? Czarek, student Zarządzania mówi:

„Studiuję na Politechnice Rzeszowskiej z wielu powodów. Najważniejszym z nich jest bardzo szeroki wybór specjalności, które mogą poznawać, bo świadczy on o dostosowaniu kształcenia do rzeczywistych wymagać na rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent Zarządzania na Politechnice Rzeszowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wpływu czynników ekonomicznych na zarządzanie,
 • mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w państwie,
 • interpretowania i stosowania prawa w praktyce,
 • analizowania i interpretowania danych statystycznych,
 • zasad i instrumentów zarządzania projektami,
 • problemów zarządzania zasobami ludzkimi,
 • technik informacyjno- komunikacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych,
 • firmach usługowych,
 • administracji państwowej,
 • instytucjach samorządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Politechnika Rzeszowska kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzanie PR

Komentarze (0)