Zarządzanie - Rzeszów

Zarządzanie - Rzeszów

Zarządzanie – studia Rzeszów | woj. podkarpackie

Każdy z nas z pewnością niejednokrotnie spotkał się z terminem „zarządzanie”. Jednak co ono właściwie oznacza? Najlepszą definicją wspomnianego terminu będzie szereg działań, prowadzących do rozwoju zasobów, organizacji i grup społecznych, aby osiągnąć wyznaczone wcześniej cele i poprawić ogólnie pojęte funkcjonowanie wymienionych wcześniej grup. Innymi słowy – zarządzanie ma prowadzić do usprawnienia wszystkich procesów wykonawczych, nad którymi sprawuje pieczę.

Kierunek Zarządzanie plasuje się na szczycie rankingów najchętniej wybieranych studiów, co jest spowodowane coraz prężniej rosnącym zainteresowaniem świeżo upieczonych abiturientów szkół średnich, pragnących zgłębić tajniki bycia dobrym i odpowiedzialnym liderem. Oczywistym faktem jest, że sukces danej organizacji jest wypadkową działania wszystkich zatrudnionych specjalistów, których pracą zarządza wykwalifikowana kadra menedżerów, absolwentów Zarządzania.

Co to znaczy „być menedżerem”? Jakie umiejętności trzeba posiadać, by takim się nazwać? W jaki sposób poprowadzić firmę na sam szczyt społecznego uznania i prestiżu? Na te, oraz podobne pytania najlepiej odpowie kierunek kształcenia, jakim jest Zarządzanie. A w którym mieście można dogłębnie poznać tę dziedzinę? W Rzeszowie.

 

Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Zarządzanie w Rzeszowie zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, którego efektem będzie przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty. Studenci poznają istotę, prawidłowości i problemy funkcjonowania organizacji i instytucji publicznych, a także rozpoznawania i diagnozowania szeregu problemów, które wiązać się mogą z gospodarowaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi czy finansowymi.

Potwierdzeniem tego, że Zarządzanie staje się coraz ważniejszą dziedziną są, oferowane studentom, specjalności. Wśród nich znajdziemy:

 • Zarządzanie finansami,
 • Zarządzanie jakością,
 • Nowoczesny marketing,
 • Zarządzanie projektami,
 • Zarządzanie międzynarodowe,
 • Komunikację w biznesie.

Kierunek Zarządzanie w Rzeszowie to studia pierwszego i drugiego stopnia skierowane do tych, którzy chcą poznać tajniki organizowania, planowania, zarządzania i przewidywania.

 

Dla kogo te studia

Odpowiedzialne zaplanowanie przyszłej drogi edukacji jest kluczowe dla możliwości osiągnięcia sukcesu w późniejszym życiu zawodowym oraz czerpania pełni satysfakcji płynącej z systematycznego zdobywania wiedzy kierunkowej. Dlatego zanim aplikujesz na Zarządzanie w Rzeszowie, zastanów się, czy to kierunek dla ciebie.

Jesteś zorganizowany i umiesz zarządzać swoim otoczeniem? Zajmowanie pozycji lidera podczas wykonywania grupowych projektów to twoja ulubiona czynność? Posiadasz cały szereg kompetencji społecznych, na czele z charyzmą, które pociągają za tobą tłumy? Nigdy nie miałeś trudności z wykonywaniem skomplikowanych obliczeń, co potwierdzały otrzymywane oceny z matematyki? Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na większość pytań, to najlepszym pomysłem będzie rozważenie aplikacji na Zarządzanie w Rzeszowie, gdyż kierunek ten został stworzony właśnie dla ciebie!

 

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RZESZOWIE JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Rzeszowie

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Zarządzanie w Rzeszowie? Za rekrutację odpowiada konkurs świadectw, w którym należy pochwalić się wysoką oceną z każdego przedmiotu zdawanego na maturze, z naciskiem położonym na matematykę. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.

Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauki na Zarządzaniu bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak:

 • nauka o organizacji,
 • finanse,
 • informatyka w zarządzaniu,
 • analiza ekonomiczno- finansowa,
 • prognozowanie i symulacje,
 • zachowania organizacyjne,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w Rzeszowie

Uczelnie w Rzeszowie, które zdecydowały się na poszerzenie oferty prezentowanych kierunków o Zarządzanie, umożliwiają studentom podjęcie nauki w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Co to oznacza w praktyce i który z trybów będzie idealny dla ciebie? Jeżeli liczysz na zgłębianie wiedzy podczas dwóch weekendów w miesiącu, co umożliwi ci podjęcie pracy zawodowej na pełen etat, wybierz studia zaoczne. Niestety, posiadają one zasadniczą wadę – należy opłacać czesne.

Studia stacjonarne generują dużą konkurencję, gdyż są wyborem przeważającej większości przyszłych studentów. Regularny tryb edukacji jest niezwykle wygodny, dlatego jeżeli nie masz żadnych zobowiązań, które pochłaniają znaczną część twojego czasu, stacjonarny wymiar studiów powinien okazać się dla ciebie najlepszym z możliwych wyborów.

 

Program studiów

Interdyscyplinarny charakter studiów na kierunku Zarządzanie w Rzeszowie wymusza na studentach zgłębienie wiedzy i umiejętności z kilku różnych dziedzin nauki. Dobry menadżer i lider przedsięwzięć o dużej wadze musi posiadać dobrze ugruntowane kompetencje doradcze i z dziedziny szeroko pojętego zarządzania zespołami. W tym celu przyda się przyswojenie wiedzy o funkcjonowaniu jednostki oraz większych grup, czyli psychologii. Ponadto każdy ze studentów opisywanego kierunku nauczy się wykonywania analiz statystycznych w oparciu o specjalistyczne programy komputerowe oraz wielu innych, cennych z perspektywy pracodawców, umiejętności.

 

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w Rzeszowie

Czas trwania, jakim charakteryzują się wszystkie kierunki studiów w Rzeszowie, jest ściśle uzależniony od odgórnych ustaleń Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, co w praktyce oznacza, że władze wybranej uczelni nie mają większego wpływu na to, ile minie, zanim otrzymasz upragniony tytuł i uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie.

Zarządzanie w Rzeszowie składa się z dwóch komplementarnych etapów. W praktyce oznacza to, że pierwszy stopień edukacji, trwający trzy lata lub trzy i pół roku, w zależności od oferty prezentowanej przez daną uczelnię, zostanie zwieńczony uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera i możliwością rozpoczęcia kariery.

Czas trwania magisterskich studiów drugiego stopnia będzie uzależniony od posiadanego tytułu. Licencjaci na poszerzenie posiadanych kompetencji poświęcą dwa lata, inżynierowie natomiast jedynie półtora roku. Łączny czas trwania obu etapów będzie zawsze wynosił pięć lat.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie w Rzeszowie

Studia zarządzanie w Rzeszowie wymuszają na kandydatach, pragnących dołączyć do grona studentów tego kierunku, sprostanie kilku dość rygorystycznym wymaganiom. Aby móc przystąpić do rekrutacji w sposób odpowiedzialny, należy zawczasu zgłębić szczegółowe ustalenia, narzucane przez władze wybranej uczelni. Zastanawiasz się, co powinieneś sprawdzić, zanim zdecydujesz się aplikować na Zarządzanie w Rzeszowie?

Jeżeli niedawno ukończyłeś szkołę średnią, a jeden z najważniejszych egzaminów w twoim życiu za pasem, już dziś rozpocznij przygotowania do powtórki z matematyki, wiedzy o społeczeństwie, geografii oraz języka obcego nowożytnego – właśnie te przedmioty są wiodące dla opisywanego kierunku studiów, a osiągnięcie wysokich wyników maturalnych na poziomie rozszerzonym będzie przepustką do rozpoczęcia edukacji.

Absolwenci pierwszego stopnia Zarządzania lub kierunków pokrewnych, chcących kontynuować naukę, powinni postarać się o zdobycie jak najlepszych ocen na dyplomie ukończenia ubiegłego etapu nauki – to właśnie one wezmą udział w konkursie, na drodze którego zostaną wyłonieni najlepsi.

 

Proces rekrutacji i dokumenty

Aby stworzyć sobie szansę rozpoczęcia edukacji na Zarządzaniu w Rzeszowie, należy tuż po wybraniu uczelni oferującej ten kierunek, zarejestrować swoją kandydaturę poprzez zamieszczony na stronie internetowej wydziału formularz. Tym sposobem umożliwisz komisji rekrutacyjnej wybór najlepszych kandydatów, a w późniejszym czasie wykształcenie szeregu kompetentnych w swojej dziedzinie fachowców.

Tuż po zakończeniu procesu rekrutacji, kandydaci, których nazwiska znajdą się na listach przyjętych na studia, będą zobowiązani do dostarczenia pliku potrzebnych dokumentów. Wśród nich znajdą się:

 • fotografia do legitymacji,
 • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia pierwszego stopnia studiów,
 • formularz ze strony internetowej

Niedostarczenie dokumentów w wybranym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy przyjętych, uniemożliwiając tym samym rozpoczęcie edukacji na Zarządzaniu w październiku. Dlatego jeśli zależy ci na tym kierunku, postaraj się o dopilnowanie prawidłowego przebiegu całej rekrutacji.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Rzeszowie

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie w Rzeszowie? Studia w Rzeszowie na kierunku Zarządzanie przygotowują do pełnienia odpowiedzialnej roli na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich, co w dzisiejszych czasach dynamicznie rozwijającej się gospodarki jest niezwykle dobrze opłacalne. Planujesz rozpoczęcie studiów na kierunku Zarządzanie w Rzeszowie, ale wciąż nie jesteś pewien, czy możliwości zawodowe odpowiedzą na twoje potrzeby?

Absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych,
 • firmach usługowych,
 • administracji państwowej,
 • instytucjach samorządowych,

a także prowadząc własną, dobrze prosperującą działalność gospodarczą, opartą na dowolnym odłamie ściśle związanym z kierunkiem kształcenia. Dzięki praktycznym umiejętnościom, zgłębionym w trakcie edukacji na studiach, będziesz w stanie stworzyć sobie warunki do ciągłego samorozwoju oraz pomnażania budżetu bez konieczności regularnego spotykania się z szefostwem.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Rzeszowie

Kandydaci na studia czasami zapominają o tym, że miejsce w którym zdobywa się wykształcenie również odgrywa istotną rolę. Kiedy wybierzesz wymarzony kierunek, powinieneś zorientować się w ofertach edukacyjnych, prezentowanych przez uczelnie z danych miast. Zatem jakie opinie ma kierunek Zarządzanie w Rzeszowie?

Bartłomiej, student pierwszego roku Zarządzania w Rzeszowie, mówi:

„Pochodzę z Rzeszowa i nigdy nie myślałem o tym, aby opuścić swoje rodzinne miasto. Poza tym, nie ma powodów, abym to robił, bo w Rzeszowie mogę zdobyć świetne wykształcenie. Studiuję Zarządzanie na drugim stopniu i wiem, że będę bardzo dobrze przygotowany do poprowadzenia kariery zawodowej.”

KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W RZESZOWIE

Komentarze (0)