Administracja

Administracja

Uniwersytet Rzeszowski - kierunki studiów

Administracja – Uniwersytet Rzeszowski 2021

Studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • konstytucyjny system organów państwowych
 • postępowanie administracyjne
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • kontrola administracji
 • techniki organizatorskie i decyzyjne
 • logika
 • zarządzanie funduszami europejskimi

 

Uniwersytet Rzeszowski to jedna z największych uczelni na Podkarpaciu, oferująca kandydatom najpopularniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie gruntownej wiedzy z obszaru nauk społecznych, a w szczególności nauk o prawie i administracji, z dodatkiem wiedzy z zakresu ekonomii. Studenci zostają przygotowani do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz do stosowania prawa jednostkach niepublicznych. Administracja na Uniwersytecie Rzeszowskim to także nabycie umiejętności kierowania zespołami ludzi i rozwiązywania problemów zawodowych.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: konstytucyjny system organów państwowych, postępowanie administracyjne, finanse publiczne i prawo finansowe, kontrola administracji, techniki organizatorskie i decyzyjne, logika, zarządzanie funduszami europejskimi. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Administracji na UR mogą wykorzystać w organach samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych, organizacjach międzynarodowych, stowarzyszeniach.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Milena, studentka Administracji mówi:

„Studiuję Administrację na Uniwersytecie Rzeszowskim na drugim stopniu i nigdy nie pomyślałam, że mogłabym wybrać inną uczelnię. Trzeba tu studiować, aby to zrozumieć, bo naprawdę niełatwo opisać to słowami. Uniwersytet Rzeszowski to nie tylko wydziały i kierunki. To przede wszystkim wspaniali ludzie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent Administracji na Uniwersytecie Rzeszowskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad funkcjonowania współczesnych organizacji,
 • zasad funkcjonowania gospodarki,
 • rozumienia roli banku centralnego,
 • zawierania umów,
 • systemu prawa pracy,
 • technik badawczych stosowanych w naukach społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Rzeszowskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • firmach doradczych,
 • firmach konsultingowych,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne i administracyjne wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne i administracyjne w Rzeszowie

Uniwersytet Rzeszowski kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne i administracyjne w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Admnistracji UR

Komentarze (0)