Administracja - Rzeszów

Administracja - Rzeszów

Studia na kierunku administracja w Rzeszowie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku socjologia

25.05.2024

Administracja studia - Rzeszów

Administracja w Rzeszowie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 23 różne specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na administracji w Rzeszowie w 2024 r. zaczynają się od 3800 zł za pierwszy rok studiów.

Administracja - Rzeszów
Studia na kierunku administracja w Rzeszowie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Administracja to interdyscyplinarny kierunek studiów, który pozwala na rozwój na wielu płaszczyznach zawodowych. W trakcie studiów studenci uczą się tego jak funkcjonuje system administracji publicznej i rynkowej, a także zdobywają wiedzę z zakresu prawa. Poza wiedzą nabywają także kompetencje miękkie, które w przyszłości wykorzystywane będą do porozumiewania się z klientami. W planie zajęciowym studenci mogą spodziewać się takich przedmiotów jak np.: historia doktryn polityczno-prawnych, kontrola administracji czy podstawy prawa cywilnego. 

Absolwenci kierunku administracja posiadają możliwości rozwoju kariery w różnych dziedzinach zawodowych. Po ukończeniu studiów, mogą dążyć do zatrudnienia na stanowiskach takich jak administrator danych, specjalista ds. zasobów ludzkich lub urzędnik. Odnajdą się w różnych środowiskach zawodowych, włączając w to firmy konsultingowe, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe oraz sektor prywatny. Mogą również rozwijać swoje umiejętności w obszarach specjalizacji, takich jak zasoby ludzkie, public relations, finanse czy działalność społeczna. Dodatkowo, zdobyta na tym kierunku wiedza otwiera drzwi do ścieżek zawodowych związanych z marketingiem i zarządzaniem.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja w Rzeszowie rozpocznie się 27 maja 2024 r. i potrwa do 26 września 2024 r. | Administracja Rzeszów - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek administracja w Rzeszowie

W Rzeszowie administrację możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Rzeszowskim oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: WSPIA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.

Kierunek administracja - uczelnie w Rzeszowie:

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja w Rzeszowie

W procesie rekrutacji na studia w Rzeszowie na kierunku administracja w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, język obcy, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie. administracja Rzeszów - przedmioty maturalne

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Administracja w Rzeszowie? Biletem wstępu na studia jest, wszystkim dobrze znany, konkurs świadectw. Aby realnie myśleć o studiowaniu należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z takich przedmiotów jak: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski.

 

Warto jednak sprawdzać dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Wymagania na kierunek Administracja w Rzeszowie są dość szerokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi: konstytucyjny system organów państwowych, postępowanie administracyjne, finanse publiczne i prawo finansowe, kontrola administracji, techniki organizatorskie i decyzyjne, logika, zarządzanie funduszami europejskimi. 
 
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Rzeszowie

Studia na kierunku administracja w Rzeszowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od półtora roku do dwóch lat.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Uczelnie w Rzeszowie - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Rzeszowski (Kolegium Nauk Społecznych UR) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Administracja jest kierunkiem należącym do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych, a treści nauczania koncentrują się na podstawowych zagadnieniach z dziedziny nauk prawno- administracyjnych, ekonomicznych, jak również innych wybranych nauk społecznych. W toku kształcenia studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • prawo konstytucyjne
 • pozyskiwanie środków UE
 • negocjacje w administracji
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • publiczne prawo gospodarcze

 

Nabywane umiejętności

Jako że Administracja należy do wąskiego grona niezwykle przyszłościowych kierunków interdyscyplinarnych, jako student będziesz miał niepowtarzalną okazję do przyswojenia dobrze zaprezentowanych wiadomości z zakresu prawa, ekonomii, gospodarki, a także politycznych uwarunkowań istniejących przepisów.

Studenci Administracji będą mogli liczyć na zdobycie kompleksowej wiedzy, umożliwiającej podjęcie pracy w niemal wszystkich placówkach bezpośrednio związanych z szeroko pojętą administracją. Aplikacja na uczelnie w Rzeszowie nierozerwalnie wiąże się z ogromnymi możliwościami i szansami, dzięki którym każdy z absolwentów odnajdzie swoje miejsce na współczesnym rynku pracy.

Polecane:

 

Jakie są specjalności na administracji z Rzeszowie

Współczesne studia z administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. 

Popularne specjalności na kierunku administracja w Rzeszowie: administracja samorządowafinanse i rachunkowość, administracja sądowa i w organach wymiaru sprawiedliwoście-administracja, prawo pracy i polityka zatrudnieniaochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danychbezpieczeństwo pracy (bhp)...

Sprawdź specjalności na administracji w Rzeszowie

 

Czy warto iść na studia z administracji

Administracja jest kierunkiem, który przyciąga kandydatów chcących zdobyć wykształcenie praktyczne, którego największym atutem jest umiejętność poruszania się po przestrzeni tekstów prawnych oraz ich interpretacji, jak również posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Poza tym, osoby wybierające ten kierunek coraz częściej otrzymują szeroką paletę specjalności, dzięki którym mogą rozwijać się w danym obszarze, na przykład zagadnień dotyczących funkcjonowania administracji publicznej, administracji celnej i skarbowej czy finansów publicznych.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Administracja studia podyplomowe w Rzeszowie

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu prawa i administracji. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź 

Ile trwają studia na kierunku administracja w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku administracja w Rzeszowie

Studia na kierunku administracja w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź

Administracja w Rzeszowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po administracji

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Administracja w Rzeszowie? Kierunki studiów w Rzeszowie zostały stworzone po to, aby wykształcić grupę kompetentnych fachowców wybranej dziedziny, zdolnych do podjęcia pracy w zawodzie oraz wywiązywania się z wszystkich narzuconych obowiązków. Dlatego jedno jest pewne – jako absolwent Administracji będziesz mógł liczyć na zatrudnienie, które sprosta twoim wymaganiom.

Każdy z absolwentów znajdzie zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, co może stanowić zarówno doskonały pierwszy krok na drodze rozwoju zawodowego, jak i stabilne zatrudnienie na znacznie dłuższy czasu.

Praca w firmach doradczych oraz firmach konsultingowych będzie doskonała dla tych, którzy cenią sobie nieustanny kontakt z drugim człowiekiem i nie boją się nawet najbardziej wymagających klientów.

Ponadto, jeżeli zdecydujesz się na podjęcie Administracji w Rzeszowie, bez większego trudu znajdziesz zatrudnienie w organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, a także uczelniach wyższych w roli wykładowcy kierunku swojego zainteresowania.

 

Ile zarabia się po administracji?

Absolwenci studiów na kierunku Administracja wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi, które razem stanowią mocną podstawę do swobodnego poruszania się po rynku pracy. Można ich spotkać między innymi w: administracji państwowej i samorządowej, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych, firmach HR, firmach doradztwa podatkowego, turystyce, agencjach nieruchomości. Ponadto, posiadają wykształcenie, na mocy którego mogą rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą. A jak prezentują się ich zarobki?

Średnie zarobki absolwentów Administracji w 2023 roku:

 • referent w administracji państwowej – 2980 złotych
 • specjalista administracji publicznej – 3600 złotych
 • specjalista ds. administracyjnych – 3700 złotych
 • specjalista do spraw zamówień publicznych – 4500 złotych
 • kierownik do spraw administracyjnych – 5000 złotych

Jak wygląda rekrutacja na administrację w Rzeszowie

Administracja - rekrutacja na uczelniach w Rzeszowie:

sprawdź rekrutacja na studia w Rzeszowie

 

Gdzie warto studiować administrację?

Kandydaci na studia w Rzeszowie, którzy wybrali Administrację mogą ją studiować między innymi w uczelni publicznej. Jest nią Uniwersytet Rzeszowski, będący największą uczelnią w tym regionie kraju.

Administracja studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Rzeszowie:

 • Uniwersytet Rzeszowski

dowiedz się więcej

 

Drugą możliwością, z której mogą skorzystać kandydaci jest oferta uczelni niepublicznej. Gwarantuje one pozyskanie wszechstronnego i praktycznego wykształcenia, ale warto pamiętać o tym, że kształcenie – niezależnie od formy odbywania zajęć – jest odpłatne.

Administracja studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Rzeszowie:

 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)

dowiedz się więcej

Ile kosztują studia na administracji w Rzeszowie

Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku administracja w Rzeszowie? Ceny w 2024 roku wahają się od 3800 zł do 5700 zł za pierwszy rok studiów.

Sprawdź

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować administrację w Rzeszowie

Administrację w Rzeszowie można studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie na jednej uczelni publicznej – na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Studia stacjonarne lub niestacjonarne na administracji oferują także dwie prywatne rzeszowsie uczelnie – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa i Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie).

Gdzie studiować administrację bezpłatnie w Rzeszowie

Bezpłatne studia na kierunku administracja można rozpocząć tylko w ramach studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Gdzie studiować administrację niestacjonarnie w Rzeszowie

Niestacjonarne studia na kierunku administracja znaleźć można w ofercie trzech rzeszowskich szkół wyższych: na Uniwersytecie Rzeszowskim, Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej (filia w Rzeszowie) oraz w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Studia niestacjonarne są płatne w każdej z wymienionych uczelni.

Dowiedz się więcej administracja w Rzeszowie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na administracji w Rzeszowie

Studia niestacjonarne na kierunku administracja są płatne we wszystkich szkołach wyższych w Rzeszowie, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 3800 zł do 5700 zł. ceny - administracja Rzeszów >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Rzeszowie niestacjonarne studia na administracji są płatne w każdej szkole wyższej. Bezpłatną naukę na tym kierunku można podjąć tylko w ramach studiów stacjonarnych w jednej uczelni publicznej – na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Rzeszów studia i stopnia

Administracja Rzeszów studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Rzeszów studia stacjonarne

Administracja Rzeszów studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja w Rzeszowie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Administracja w Rzeszowie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Rzeszowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Rzeszowie

Będąc kandydatem na studia warto zadawać jak najwięcej pytań, a najważniejszym powinno być: Jakie ma kierunek Administracja w Rzeszowie opinie?

Sylwia, studentka pierwszego roku Administracji w Rzeszowie, mówi:

„Zawsze mnie jakoś ciągnęło do przepisów, zasad, organizacji, zarządzania, porządkowania dokumentów. Do tego, interesuję się socjologią i polityką. Kierunek studiów mógł być tylko jeden – Administracja. Podobnie jak miasto studiów mogło być tylko jedno – Rzeszów, czyli najfajniejsze miejsce na świecie.”

 

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

 

komentarze (1)

kaarol odpowiedz

Przez ciągłe rozjazdy w pracy musiałem poszukać alternatywy dla tradycyjnych studiów magisterskich. Ostatecznie zacząłem realizować studia z administracji znalezione na stronie WSKZ. Taka forma studiowania jest dla mnie bardzo wygodna. Sam układam sobie harmongoram zajęć w moim panelu, polecam.

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia