Administracja - Rzeszów

Administracja - Rzeszów

Administracja studia - Rzeszów

Powiedzieć, że kandydat na studia na kierunku Administracja powinien interesować się wieloma zagadnieniami, to jak nic nie powiedzieć. Jak to rozumieć? Otóż, Administracja składa się z wielu zakresów tematycznych, dyscyplin i zagadnień, stąd brak wszechstronnych zainteresowań może, po prostu, nie zwiastować sukcesu na studiach. Dla przykładu, w toku nauki studenci Administracji poznają reguły przygotowywania wniosków do Unii Europejskiej, aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, zasady funkcjonowania administracji publicznej. A to i tak jedynie kropla w morzu.
Kierunek Administracja w Rzeszowie to przekazanie gruntownej wiedzy z obszaru nauk społecznych, a w szczególności nauk o prawie i administracji, z dodatkiem wiedzy z zakresu ekonomii. Dla tych, którzy chcieliby zapytać czy nauki jest dużo, warto od razu odpowiedzieć, że tak. Tematów do omówienia jest cała lista; od publicznego prawa gospodarczego, po metody badań socjologicznych; od legislacji administracyjnej, po techniki mediacji i negocjacji. To wszystko zakłada Administracja w Rzeszowie, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RZESZOWIE JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Rzeszowie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Administracja w Rzeszowie? Biletem wstępu na studia jest, wszystkim dobrze znany, konkurs świadectw. Aby realnie myśleć o studiowaniu należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z takich przedmiotów jak: historia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski i język obcy. Warto jednak sprawdzać dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Wymagania na kierunek Administracja w Rzeszowie są dość szerokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi: konstytucyjny system organów państwowych, postępowanie administracyjne, finanse publiczne i prawo finansowe, kontrola administracji, techniki organizatorskie i decyzyjne, logika, zarządzanie funduszami europejskimi. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Rzeszowie?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Administracja w Rzeszowie? Absolwenci znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, firmach doradczych, firmach konsultingowych, organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Rzeszowie? 

Będąc kandydatem na studia warto zadawać jak najwięcej pytań, a najważniejszym powinno być: Jakie ma kierunek Administracja w Rzeszowie opinie? Sylwia, studentka Administracji mówi:
„Zawsze mnie jakoś ciągnęło do przepisów, zasad, organizacji, zarządzania. Do tego, interesuję się socjologią i polityką. Kierunek studiów mógł być tylko jeden – Administracja. Podobnie jak miasto studiów mogło być tylko jedno – Rzeszów, czyli najfajniejsze miejsce na świecie. „

KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W RZESZOWIE

 

 

Komentarze (0)