Administracja - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

na kierunku administracja 

Odkryj kierunek administracja w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

27.05.2023

Administracja studia - Rzeszów

Studia na kierunku administracja w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku administracja w Rzeszowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja w Rzeszowie rozpocznie się 29 maja 2023 r. i potrwa do 27 września 2023 r. | Administracja Rzeszów - terminy rekrutacji >

Uczelnie
W Rzeszowie administrację możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Rzeszowskim (UR) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Studia na kierunku administracja oferują zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu finansów, ekonomii, statystyki, socjologii, zarządzania, a także finansów publicznych. Dodatkowo studenci będą mogli pozyskać cenne umiejętności dotyczące rozumienia i posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi umożliwiającymi analizowanie i rozumienie rozmaitych zjawisk prawnych.
Co ważne, dzięki uzyskaniu poszukiwanych na rynku pracy kompetencji, a także realizowanym w trakcie kształcenia lektoratom, przed absolwentami administracji otworzą się szerokie możliwości rozwoju zawodowego zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.
Administracja należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 9,7 tys. kandydatów (o 602 więcej niż rok wcześniej).
 
Specjalności
Współczesne studia z administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku administracja w Rzeszowie: administracja celna i skarbowaadministracja publicznae-administracjafinanse i rachunkowośćorganizacja pracy socjalnej i resocjalizacjazarządzanie transportem – spedycją – logistyką... specjalności na administracji w Rzeszowie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Rzeszowie na kierunku administracja w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3400 zł do 5200 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku administracja w Rzeszowie >
 
Praca po studiach
Absolwenci administracji będą cieszyć się wszechstronnym wykształceniem, które pozwoli im na zatrudnienie w wielu różnorodnych sektorach gospodarczych. Osoby kończące studia na tym kierunku są kompleksowo przygotowane do objęcia stanowisk urzędniczych w różnego rodzaju organach administracji rządowej i samorządowej. Mogą również szukać zatrudnienia w ambasadach, instytucjach Unii Europejskiej, kancelariach prawnych czy różnego rodzaju instytucjach społecznych, kulturalnych i oświatowych.

czytaj dalej wszystko o Administracja - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku socjologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Rzeszowie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Administracja w Rzeszowie? Biletem wstępu na studia jest, wszystkim dobrze znany, konkurs świadectw. Aby realnie myśleć o studiowaniu należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z takich przedmiotów jak: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski.
 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia,
 • historia,
 • język polski,
 • wiedza o społeczeństwie

 

Warto jednak sprawdzać dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Wymagania na kierunek Administracja w Rzeszowie są dość szerokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi: konstytucyjny system organów państwowych, postępowanie administracyjne, finanse publiczne i prawo finansowe, kontrola administracji, techniki organizatorskie i decyzyjne, logika, zarządzanie funduszami europejskimi. 
 
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Rzeszowie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować administrację w Rzeszowie

Administrację w Rzeszowie można studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie na jednej uczelni publicznej – na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Studia stacjonarne lub niestacjonarne na administracji oferuje także jedna prywatna rzeszowska uczelnia – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

Gdzie studiować administrację bezpłatnie w Rzeszowie

Bezpłatne studia na kierunku administracja można rozpocząć tylko w ramach studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Gdzie studiować administrację niestacjonarnie w Rzeszowie

Niestacjonarne studia na kierunku administracja znaleźć można w ofercie dwóch rzeszowskich szkół wyższych: na Uniwersytecie Rzeszowskich oraz w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Studia niestacjonarne są płatne w każdej z wymienionych uczelni.

Dowiedz się więcej administracja w Rzeszowie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na administracji w Rzeszowie

Studia niestacjonarne na kierunku administracja są płatne we wszystkich szkołach wyższych w Rzeszowie, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 3200 zł do 3800 zł. ceny - administracja Rzeszów >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Rzeszowie niestacjonarne studia na administracji są płatne w każdej szkole wyższej. Bezpłatną naukę na tym kierunku można podjąć tylko w ramach studiów stacjonarnych w jednej uczelni publicznej – na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku Administracja w Rzeszowie

Powiedzieć, że kandydat na studia na kierunku Administracja powinien interesować się wieloma zagadnieniami, to jak nic nie powiedzieć. Jak to rozumieć? Otóż, Administracja składa się z wielu zakresów tematycznych, dyscyplin i zagadnień, stąd brak wszechstronnych zainteresowań może, po prostu, nie zwiastować sukcesu na studiach. Dla przykładu, w toku nauki studenci Administracji poznają reguły przygotowywania wniosków do Unii Europejskiej, aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, zasady funkcjonowania administracji publicznej. A to i tak jedynie kropla w morzu.

Kierunek Administracja w Rzeszowie to przekazanie gruntownej wiedzy z obszaru nauk społecznych, a w szczególności nauk o prawie i administracji, z dodatkiem wiedzy z zakresu ekonomii. Dla tych, którzy chcieliby zapytać czy nauki jest dużo, warto od razu odpowiedzieć, że tak. Tematów do omówienia jest cała lista; od publicznego prawa gospodarczego, po metody badań socjologicznych; od legislacji administracyjnej, po techniki mediacji i negocjacji. To wszystko zakłada Administracja w Rzeszowie, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Dla przykładu, w toku nauki studenci Administracji poznają reguły przygotowywania wniosków do Unii Europejskiej, aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, zasady funkcjonowania administracji publicznej. A to i tak jedynie kropla w morzu.

Kierunek Administracja w Rzeszowie to przekazanie gruntownej wiedzy z obszaru nauk społecznych, a w szczególności nauk o prawie i administracji, z dodatkiem wiedzy z zakresu ekonomii.

Dla tych, którzy chcieliby zapytać czy nauki jest dużo, warto od razu odpowiedzieć, że tak. Tematów do omówienia jest cała lista; od publicznego prawa gospodarczego, po metody badań socjologicznych; od legislacji administracyjnej, po techniki mediacji i negocjacji. To wszystko zakłada Administracja w Rzeszowie, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku administracja w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Nie istnieje na świecie jeden konkretny kierunek studiów, który sprostałby oczekiwaniom wszystkich ludzi, ani na tyle wszechstronnie uzdolniony student, mający możliwość odniesienia ogromnego sukcesu na każdej materii intelektualnej. Jako że dobranie drogi kształcenia do osobistych predyspozycji i zainteresowań jest niezwykle ważne, dobrze zdawać sobie sprawę z tego, jak wygląda sylwetka idealnego kandydata na studia w Rzeszowie na kierunku Administracja.

Jeżeli jesteś zorganizowany, nie boisz się monotonnej pracy przy powtarzających się czynnościach, interesujesz się ekonomią, prawem i gospodarką, a przede wszystkim chciałbyś rozwijać się na kilku różnych polach, bez konieczności ograniczania się do wyłącznie jednej dziedziny wiedzy, to prawdopodobnie Administracja w Rzeszowie została stworzona właśnie dla ciebie!

Administrację można podjąć w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Zatem co powinno zadecydować o ostatecznym wyborze w tej kwestii? Przede wszystkim styl życia i oczekiwania każdego ze studentów – pogodzenie obowiązków zawodowych i zdobywania wyższego wykształcenia umożliwią studia zaoczne, mające formę weekendowych zjazdów zaledwie kilka razy w miesiącu. Jest to opcja jedynie dla tych, którzy zdołają regularnie opłacać czesne.

Tryb stacjonarny zmotywuje kandydatów do zmierzenia się z bardzo szeroką konkurencją – jest to bowiem główny wybór przeważającej większości aplikantów. Popularność tej opcji jest powodowana głównie możliwością zdobywania wiedzy i umiejętności w sposób regularny i, co równie ważne, darmowy.

 

4. Wiedza i umiejętności

Jako że Administracja należy do wąskiego grona niezwykle przyszłościowych kierunków interdyscyplinarnych, jako student będziesz miał niepowtarzalną okazję do przyswojenia dobrze zaprezentowanych wiadomości z zakresu prawa, ekonomii, gospodarki, a także politycznych uwarunkowań istniejących przepisów.

Studenci Administracji będą mogli liczyć na zdobycie kompleksowej wiedzy, umożliwiającej podjęcie pracy w niemal wszystkich placówkach bezpośrednio związanych z szeroko pojętą administracją. Aplikacja na uczelnie w Rzeszowie nierozerwalnie wiąże się z ogromnymi możliwościami i szansami, dzięki którym każdy z absolwentów odnajdzie swoje miejsce na współczesnym rynku pracy.

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Rzeszowie

Studia na kierunku administracja w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Jedną z cech każdego kierunku studiów, którą z pewnością chciałbyś wiedzieć jako przyszły kandydat, jest czas ich trwania. W związku z tym, że cecha ta jest zazwyczaj odgórnie ustalana, a poszczególne uczelnie nie mają wiele do powiedzenia, niezależnie od wybranego miejsca, cykl edukacji będzie trwał tyle samo.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja w najkorzystniejszym dla studenta przypadku kończą się uzyskaniem przez niego dyplomu licencjata. Aby móc pochwalić się wyższym wykształceniem i możliwością podjęcia pracy w zawodzie, należy zagospodarować trzy lata czasu.

Magisterskie studia drugiego stopnia będą swoistym dopełnieniem czasowym do pięciu lat, w związku z czym będą trwały dwa kolejne lata.

Administracja w Rzeszowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Rzeszowie

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Administracja w Rzeszowie? Kierunki studiów w Rzeszowie zostały stworzone po to, aby wykształcić grupę kompetentnych fachowców wybranej dziedziny, zdolnych do podjęcia pracy w zawodzie oraz wywiązywania się z wszystkich narzuconych obowiązków. Dlatego jedno jest pewne – jako absolwent Administracji będziesz mógł liczyć na zatrudnienie, które sprosta twoim wymaganiom.

Każdy z absolwentów znajdzie zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, co może stanowić zarówno doskonały pierwszy krok na drodze rozwoju zawodowego, jak i stabilne zatrudnienie na znacznie dłuższy czasu.

Praca w firmach doradczych oraz firmach konsultingowych będzie doskonała dla tych, którzy cenią sobie nieustanny kontakt z drugim człowiekiem i nie boją się nawet najbardziej wymagających klientów.

Ponadto, jeżeli zdecydujesz się na podjęcie Administracji w Rzeszowie, bez większego trudu znajdziesz zatrudnienie w organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, a także uczelniach wyższych w roli wykładowcy kierunku swojego zainteresowania.

Ile zarabia się po Administracji?

Absolwenci studiów na kierunku Administracja wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi, które razem stanowią mocną podstawę do swobodnego poruszania się po rynku pracy. Można ich spotkać między innymi w: administracji państwowej i samorządowej, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych, firmach HR, firmach doradztwa podatkowego, turystyce, agencjach nieruchomości. Ponadto, posiadają wykształcenie, na mocy którego mogą rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą. A jak prezentują się ich zarobki?

Średnie zarobki absolwentów Administracji w 2023 roku:

 • referent w administracji państwowej – 2980 złotych
 • specjalista administracji publicznej – 3600 złotych
 • specjalista ds. administracyjnych – 3700 złotych
 • specjalista do spraw zamówień publicznych – 4500 złotych
 • kierownik do spraw administracyjnych – 5000 złotych

 

Czy warto iść na Administrację?

Administracja jest kierunkiem, który przyciąga kandydatów chcących zdobyć wykształcenie praktyczne, którego największym atutem jest umiejętność poruszania się po przestrzeni tekstów prawnych oraz ich interpretacji, jak również posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Poza tym, osoby wybierające ten kierunek coraz częściej otrzymują szeroką paletę specjalności, dzięki którym mogą rozwijać się w danym obszarze, na przykład zagadnień dotyczących funkcjonowania administracji publicznej, administracji celnej i skarbowej czy finansów publicznych.

 

Gdzie warto studiować Administrację?

Kandydaci na studia w Rzeszowie, którzy wybrali Administrację mogą ją studiować między innymi w uczelni publicznej. Jest nią Uniwersytet Rzeszowski, będący największą uczelnią w tym regionie kraju.

Administracja studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Rzeszowie:

 • Uniwersytet Rzeszowski

Drugą możliwością, z której mogą skorzystać kandydaci jest oferta uczelni niepublicznej. Gwarantuje one pozyskanie wszechstronnego i praktycznego wykształcenia, ale warto pamiętać o tym, że kształcenie – niezależnie od formy odbywania zajęć – jest odpłatne.

Administracja studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Rzeszowie:

 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

 

Program studiów i przedmioty

Administracja jest kierunkiem należącym do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych, a treści nauczania koncentrują się na podstawowych zagadnieniach z dziedziny nauk prawno- administracyjnych, ekonomicznych, jak również innych wybranych nauk społecznych. W toku kształcenia studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • prawo konstytucyjne
 • pozyskiwanie środków UE
 • negocjacje w administracji
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • publiczne prawo gospodarcze

 

Uczelnie w Rzeszowie - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Rzeszowski (Kolegium Nauk Społecznych UR) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Rzeszowie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Rzeszowie

Proces rekrutacji na uczelnie w Rzeszowie mimo że nie jest niczym skomplikowanym, to kandydatom niedoinformowanym może sprawić nie lada kłopot. Dlatego jeżeli chcesz bezboleśnie aplikować na Administrację w Rzeszowie, powinieneś zgłębić nieco informacji, aby uniknąć sporej dozy niepotrzebnego stresu.

Jedną z dróg prowadzącą wprost do budynku wymarzonej uczelni, na której można podjąć Administrację, jest zdanie rozszerzonego egzaminu maturalnego z matematyki, wiedzy o społeczeństwie, historii i języka obcego nowożytnego. Kolejną, przeznaczoną dla kandydatów na drugi stopień studiów, będzie osiągnięcie satysfakcjonujących ocen na dyplomie ukończenia poprzedniego etapu edukacji.

Alternatywą przeznaczoną dla najlepszych i jednocześnie otwierającą wiele możliwości w kwestii edukacji jest udział w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej oraz zdobycie zaszczytnego tytułu laureata lub finalisty. Wówczas zmartwienia o wynik jakichkolwiek innych egzaminów mogą odejść w zapomnienie.

 

Proces rekrutacji

Kiedy poznasz rezultat swoich zmagań z egzaminem dojrzałości lub studiami pierwszego stopnia, pochwalisz się nimi komisji rekrutacyjnej za pośrednictwem znajdującego się na stronie internetowej danego instytutu formularza. Tym samym zgłosisz swoją kandydaturę i być może zapewnisz sobie w ten sposób gwarancję możliwości rozpoczęcia Administracji w Rzeszowie.

Dokumenty

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji wszyscy ci, których nazwiska znajdą się na listach przyjętych, staną przed koniecznością dostarczenia dokumentów zwieńczających całą rekrutację – ich niedostarczenie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów. Jeżeli znalazłeś się w gronie szczęśliwców i pragniesz rozpocząć studia na kierunku Administracja już w październiku, przygotuj:

 • fotografię do legitymacji studenckiej
 • formularz aplikacyjny ze strony internetowej uczelni
 • kserokopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia pierwszego stopnia studiów

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Rzeszowie

studia w Rzeszowie

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia prawnicze i administracja w Rzeszowie

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Rzeszowie

Będąc kandydatem na studia warto zadawać jak najwięcej pytań, a najważniejszym powinno być: Jakie ma kierunek Administracja w Rzeszowie opinie?

Sylwia, studentka pierwszego roku Administracji w Rzeszowie, mówi:

„Zawsze mnie jakoś ciągnęło do przepisów, zasad, organizacji, zarządzania, porządkowania dokumentów. Do tego, interesuję się socjologią i polityką. Kierunek studiów mógł być tylko jeden – Administracja. Podobnie jak miasto studiów mogło być tylko jedno – Rzeszów, czyli najfajniejsze miejsce na świecie.”

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Rzeszów studia i stopnia

Administracja Rzeszów studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Rzeszów studia stacjonarne

Administracja Rzeszów studia niestacjonarne

Popularne kierunki prawnicze i administracja w Rzeszowie

Kierunki prawnicze i administracja w Rzeszowie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Rzeszowie

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

 

Komentarze (1)

kaarol odpowiedz

Przez ciągłe rozjazdy w pracy musiałem poszukać alternatywy dla tradycyjnych studiów magisterskich. Ostatecznie zacząłem realizować studia z administracji znalezione na stronie WSKZ. Taka forma studiowania jest dla mnie bardzo wygodna. Sam układam sobie harmongoram zajęć w moim panelu, polecam.

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia