Administracja - Rzeszów

Administracja - Rzeszów

Administracja - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

na kierunku administracja 

Odkryj kierunek administracja w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Administracja studia - Rzeszów

Powiedzieć, że kandydat na studia na kierunku Administracja powinien interesować się wieloma zagadnieniami, to jak nic nie powiedzieć. Jak to rozumieć? Otóż, Administracja składa się z wielu zakresów tematycznych, dyscyplin i zagadnień, stąd brak wszechstronnych zainteresowań może, po prostu, nie zwiastować sukcesu na studiach. Dla przykładu, w toku nauki studenci Administracji poznają reguły przygotowywania wniosków do Unii Europejskiej, aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, zasady funkcjonowania administracji publicznej. A to i tak jedynie kropla w morzu.
Kierunek Administracja w Rzeszowie to przekazanie gruntownej wiedzy z obszaru nauk społecznych, a w szczególności nauk o prawie i administracji, z dodatkiem wiedzy z zakresu ekonomii. Dla tych, którzy chcieliby zapytać czy nauki jest dużo, warto od razu odpowiedzieć, że tak. Tematów do omówienia jest cała lista; od publicznego prawa gospodarczego, po metody badań socjologicznych; od legislacji administracyjnej, po techniki mediacji i negocjacji. To wszystko zakłada Administracja w Rzeszowie, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Czego się nauczysz na studiach

Dla przykładu, w toku nauki studenci Administracji poznają reguły przygotowywania wniosków do Unii Europejskiej, aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, zasady funkcjonowania administracji publicznej. A to i tak jedynie kropla w morzu.

Kierunek Administracja w Rzeszowie to przekazanie gruntownej wiedzy z obszaru nauk społecznych, a w szczególności nauk o prawie i administracji, z dodatkiem wiedzy z zakresu ekonomii.

Dla tych, którzy chcieliby zapytać czy nauki jest dużo, warto od razu odpowiedzieć, że tak. Tematów do omówienia jest cała lista; od publicznego prawa gospodarczego, po metody badań socjologicznych; od legislacji administracyjnej, po techniki mediacji i negocjacji. To wszystko zakłada Administracja w Rzeszowie, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Dla kogo te studia

Nie istnieje na świecie jeden konkretny kierunek studiów, który sprostałby oczekiwaniom wszystkich ludzi, ani na tyle wszechstronnie uzdolniony student, mający możliwość odniesienia ogromnego sukcesu na każdej materii intelektualnej. Jako że dobranie drogi kształcenia do osobistych predyspozycji i zainteresowań jest niezwykle ważne, dobrze zdawać sobie sprawę z tego, jak wygląda sylwetka idealnego kandydata na studia w Rzeszowie na kierunku Administracja.

Jeżeli jesteś zorganizowany, nie boisz się monotonnej pracy przy powtarzających się czynnościach, interesujesz się ekonomią, prawem i gospodarką, a przede wszystkim chciałbyś rozwijać się na kilku różnych polach, bez konieczności ograniczania się do wyłącznie jednej dziedziny wiedzy, to prawdopodobnie Administracja w Rzeszowie została stworzona właśnie dla ciebie!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RZESZOWIE JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Rzeszowie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Administracja w Rzeszowie? Biletem wstępu na studia jest, wszystkim dobrze znany, konkurs świadectw. Aby realnie myśleć o studiowaniu należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z takich przedmiotów jak: historia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski i język obcy.
Warto jednak sprawdzać dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Wymagania na kierunek Administracja w Rzeszowie są dość szerokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi: konstytucyjny system organów państwowych, postępowanie administracyjne, finanse publiczne i prawo finansowe, kontrola administracji, techniki organizatorskie i decyzyjne, logika, zarządzanie funduszami europejskimi. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W RZESZOWIE

KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W RZESZOWIE

POPULARNE KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA NIESTACJONARNE W RZESZOWIE

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku Administracja w Rzeszowie

Administrację można podjąć w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Zatem co powinno zadecydować o ostatecznym wyborze w tej kwestii? Przede wszystkim styl życia i oczekiwania każdego ze studentów – pogodzenie obowiązków zawodowych i zdobywania wyższego wykształcenia umożliwią studia zaoczne, mające formę weekendowych zjazdów zaledwie kilka razy w miesiącu. Jest to opcja jedynie dla tych, którzy zdołają regularnie opłacać czesne.

Tryb stacjonarny zmotywuje kandydatów do zmierzenia się z bardzo szeroką konkurencją – jest to bowiem główny wybór przeważającej większości aplikantów. Popularność tej opcji jest powodowana głównie możliwością zdobywania wiedzy i umiejętności w sposób regularny i, co równie ważne, darmowy.

 

Wiedza i umiejętności

Jako że Administracja należy do wąskiego grona niezwykle przyszłościowych kierunków interdyscyplinarnych, jako student będziesz miał niepowtarzalną okazję do przyswojenia dobrze zaprezentowanych wiadomości z zakresu prawa, ekonomii, gospodarki, a także politycznych uwarunkowań istniejących przepisów.

Studenci Administracji będą mogli liczyć na zdobycie kompleksowej wiedzy, umożliwiającej podjęcie pracy w niemal wszystkich placówkach bezpośrednio związanych z szeroko pojętą administracją. Aplikacja na uczelnie w Rzeszowie nierozerwalnie wiąże się z ogromnymi możliwościami i szansami, dzięki którym każdy z absolwentów odnajdzie swoje miejsce na współczesnym rynku pracy.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

ADMINISTRACJA RZESZÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Rzeszowie

Jedną z cech każdego kierunku studiów, którą z pewnością chciałbyś wiedzieć jako przyszły kandydat, jest czas ich trwania. W związku z tym, że cecha ta jest zazwyczaj odgórnie ustalana, a poszczególne uczelnie nie mają wiele do powiedzenia, niezależnie od wybranego miejsca, cykl edukacji będzie trwał tyle samo.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja w najkorzystniejszym dla studenta przypadku kończą się uzyskaniem przez niego tytułu licencjata. Aby móc pochwalić się wyższym wykształceniem i możliwością podjęcia pracy w zawodzie, należy zagospodarować trzy lata czasu.

Magisterskie studia drugiego stopnia będą swoistym dopełnieniem czasowym do pięciu lat, w związku z czym będą trwały dwa kolejne lata.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA RZESZÓW STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA RZESZÓW STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Rzeszowie

Proces rekrutacji na uczelnie w Rzeszowie mimo że nie jest niczym skomplikowanym, to kandydatom niedoinformowanym może sprawić nie lada kłopot. Dlatego jeżeli chcesz bezboleśnie aplikować na Administrację w Rzeszowie, powinieneś zgłębić nieco informacji, aby uniknąć sporej dozy niepotrzebnego stresu.

Jedną z dróg prowadzącą wprost do budynku wymarzonej uczelni, na której można podjąć Administrację, jest zdanie rozszerzonego egzaminu maturalnego z matematyki, wiedzy o społeczeństwie, historii i języka obcego nowożytnego. Kolejną, przeznaczoną dla kandydatów na drugi stopień studiów, będzie osiągnięcie satysfakcjonujących ocen na dyplomie ukończenia poprzedniego etapu edukacji.

Alternatywą przeznaczoną dla najlepszych i jednocześnie otwierającą wiele możliwości w kwestii edukacji jest udział w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej oraz zdobycie zaszczytnego tytułu laureata lub finalisty. Wówczas zmartwienia o wynik jakichkolwiek innych egzaminów mogą odejść w zapomnienie.

 

Proces rekrutacji

Kiedy poznasz rezultat swoich zmagań z egzaminem dojrzałości lub studiami pierwszego stopnia, pochwalisz się nimi komisji rekrutacyjnej za pośrednictwem znajdującego się na stronie internetowej danego instytutu formularza. Tym samym zgłosisz swoją kandydaturę i być może zapewnisz sobie w ten sposób gwarancję możliwości rozpoczęcia Administracji w Rzeszowie.

Dokumenty

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji wszyscy ci, których nazwiska znajdą się na listach przyjętych, staną przed koniecznością dostarczenia dokumentów zwieńczających całą rekrutację – ich niedostarczenie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów. Jeżeli znalazłeś się w gronie szczęśliwców i pragniesz rozpocząć studia na kierunku Administracja już w październiku, przygotuj:

  • fotografię do legitymacji studenckiej
  • formularz aplikacyjny ze strony internetowej uczelni
  • kserokopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia pierwszego stopnia studiów

 

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Rzeszowie

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Rzeszowie

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Administracja w Rzeszowie? Kierunki studiów w Rzeszowie zostały stworzone po to, aby wykształcić grupę kompetentnych fachowców wybranej dziedziny, zdolnych do podjęcia pracy w zawodzie oraz wywiązywania się z wszystkich narzuconych obowiązków. Dlatego jedno jest pewne – jako absolwent Administracji będziesz mógł liczyć na zatrudnienie, które sprosta twoim wymaganiom.

Każdy z abiturientów znajdzie zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, co może stanowić zarówno doskonały pierwszy krok na drodze rozwoju zawodowego, jak i stabilne zatrudnienie na znacznie dłuższy czasu.

Praca w firmach doradczych oraz firmach konsultingowych będzie doskonała dla tych, którzy cenią sobie nieustanny kontakt z drugim człowiekiem i nie boją się nawet najbardziej wymagających klientów.

Ponadto, jeżeli zdecydujesz się na podjęcie Administracji w Rzeszowie, bez większego trudu znajdziesz zatrudnienie w organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, a także uczelniach wyższych w roli wykładowcy kierunku swojego zainteresowania.

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Rzeszowie

Będąc kandydatem na studia warto zadawać jak najwięcej pytań, a najważniejszym powinno być: Jakie ma kierunek Administracja w Rzeszowie opinie?

Sylwia, studentka pierwszego roku Administracji w Rzeszowie, mówi:

„Zawsze mnie jakoś ciągnęło do przepisów, zasad, organizacji, zarządzania, porządkowania dokumentów. Do tego, interesuję się socjologią i polityką. Kierunek studiów mógł być tylko jeden – Administracja. Podobnie jak miasto studiów mogło być tylko jedno – Rzeszów, czyli najfajniejsze miejsce na świecie.”

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

 

Komentarze (0)