Administracja Uniwersytet Zielonogórski

Administracja – Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski to uczelnia oferująca kandydatom szeroką gamę kierunków kształcenia, od technicznych po artystyczne. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie Zielonogórskim realizowane są na Wydziale Prawa i Administracji. Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w administracji rządowej, gospodarczej i samorządowej wraz z nabyciem umiejętności i kompetencji menedżerskich. Administracja na Uniwersytecie Zielonogórskim to wiedza z zakresu sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych i firmach sektora prywatnego.

Studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie Zielonogórskim dzielą się na następujące specjalności: Administracja ogólna, Służby publiczne, Administracja gospodarcza, Administracja publiczna, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Administracja finansowa.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: nauka o państwie i polityce, prawo konstytucyjne, statystyka z demografią, europejskie standardy państwa prawa, tworzenie umów, zarządzanie zasobami ludzkimi, ustrój administracji rządowej, gospodarka nieruchomościami. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Administracji na UZ mogą wykorzystać pracując w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych, organizacjach międzynarodowych.

Uniwersytet Zielonogórski prowadzi także kształcenie na kierunku Administracja na Wydziale Zamiejscowym w Sulechowie. Tutaj, studenci mogą wybierać ścieżkę nauczania pośród następujących specjalności: Administracja samorządowa, Administracja służb społecznych, Administracja wymiaru sprawiedliwości, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Gospodarka publiczna, Menedżer projektów europejskich, Rachunkowość i gospodarka budżetowa, Usługi informacyjne w urzędzie.

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Mariusz, student II- stopnia Administracji mówi:

„Administracja to dla mnie idealny kierunek studiów, dlatego że łączy w sobie różne zagadnienia związane z prawem, polityką i zarządzaniem. Jeśli chcesz poznać wiele dziedzin, bez których funkcjonowanie państwa jest niemożliwe, to także wybierz Administrację. A na której uczelni? Na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie nauka to po prostu przyjemność.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Absolwent Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa pracy,
 • metod badań socjologicznych,
 • zadań samorządu terytorialnego,
 • rachunkowości,
 • prawa karnego i prawa wykroczeń,
 • systemu finansowania projektów Unii Europejskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Zielonogórskim znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • firmach doradczych i firmach konsultingowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby zostać studentem Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim, należy osiągnąć bardzo dobre wyniki z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, oraz przedmiotu do wyboru spośród: geografii, historii, matematyki, bądź wiedzy o społeczeństwie. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne i administracyjne wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Zielonej Górze 

UZ kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Zielonej Górze

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Admnistracji UZ

Komentarze (0)