Administracja

Administracja

Uniwersytet Zielonogórski - kierunki studiów

Administracja – Uniwersytet Zielonogórski 2021

Studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Zielonogórskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nauka o państwie i polityce
 • prawo konstytucyjne
 • statystyka z demografią
 • europejskie standardy państwa prawa
 • tworzenie umów
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • ustrój administracji rządowej

 

Uniwersytet Zielonogórski to uczelnia oferująca kandydatom szeroką gamę kierunków kształcenia, od technicznych po artystyczne. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w administracji rządowej, gospodarczej i samorządowej wraz z nabyciem umiejętności i kompetencji menedżerskich. Administracja na Uniwersytecie Zielonogórskim to wiedza z zakresu sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych i firmach sektora prywatnego.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: nauka o państwie i polityce, prawo konstytucyjne, statystyka z demografią, europejskie standardy państwa prawa, tworzenie umów, zarządzanie zasobami ludzkimi, ustrój administracji rządowej, gospodarka nieruchomościami. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Administracji na UZ mogą wykorzystać pracując w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych, organizacjach międzynarodowych.

Tutaj, studenci mogą wybierać ścieżkę nauczania pośród następujących specjalności: Administracja samorządowa, Administracja służb społecznych, Administracja wymiaru sprawiedliwości, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Gospodarka publiczna, Menedżer projektów europejskich, Rachunkowość i gospodarka budżetowa, Usługi informacyjne w urzędzie.

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Mariusz, student II- stopnia Administracji mówi:

„Administracja to dla mnie idealny kierunek studiów, dlatego że łączy w sobie różne zagadnienia związane z prawem, polityką i zarządzaniem. Jeśli chcesz poznać wiele dziedzin, bez których funkcjonowanie państwa jest niemożliwe, to także wybierz Administrację. A na której uczelni? Na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie nauka to po prostu przyjemność.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Absolwent Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa pracy,
 • metod badań socjologicznych,
 • zadań samorządu terytorialnego,
 • rachunkowości,
 • prawa karnego i prawa wykroczeń,
 • systemu finansowania projektów Unii Europejskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Zielonogórskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • firmach doradczych i firmach konsultingowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne i administracyjne wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Zielonej Górze 

UZ kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Zielonej Górze

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Admnistracji UZ

Komentarze (0)