Administracja - Zielona Góra

Administracja - Zielona Góra

Studia na kierunku administracja w Zielonej Górze możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku politologia

18.01.2024

Administracja studia Zielona Góra 2024 | woj. lubuskie

Administracja w Zielonej Górze to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na administracji w Zielonej Górze w 2024 r. zaczynają się od 5290 zł za pierwszy rok studiów.

Administracja - Zielona Góra
Studia na kierunku administracja w Zielonej Górze
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku administracja oferują możliwość zgłębienia wielu aspektów nauk administracyjnych i prawnych. W trakcie kształcenia studenci rozwijają umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania, zdobywają podstawy socjologii, a także zdobywają wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Ponadto, program nauczania zakłada zapoznanie studentów z historią różnych doktryn politycznych i prawnych oraz rozwijanie ich umiejętności skutecznego komunikowania się w środowisku zawodowym. W planie zajęciowym studenci mogą zetknąć się również z przedmiotami takimi jak np.: logika prawnicza, finanse publiczne i prawo finansowe, podstawy prawa ochrony środowiska oraz Zarządzanie kryzysowe w administracji.

Absolwenci administracji doskonale odnajdą się oni w roli ekspertów i doradców w różnego rodzaju instytucjach pożytku publicznego, jak również w urzędach pracy, biurach analiz ekonomicznych czy biurach doradztwa prawnego i finansowego. Co więcej, zdobyte w czasie kształcenia kwalifikacje pozwolą absolwentom na objęcie stanowiska specjalisty do spraw administracji, inspektora ochrony danych osobowych, inspektora administracji publicznej, a także kierownika do spraw administracyjnych. Mogą starać się o zatrudnienie również w np. kancelariach prawniczych, branży finansowej, a także w placówkach edukacyjnych — czyli wszędzie tam, gdzie potrzebne są osoby do analizy i administracji danych.

 
Uczelnie
W Zielonej Górze administrację możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Zielonogórskim.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Zielonej Górze na kierunku administracja w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena wynosi około 5290 zł za pierwszy rok studiów.
 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja w Zielonej Górze?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kierunek administracja w Zielonej Górze przyciąga wielu kandydatów na studia, chociaż liczba miejsc jest bardzo ograniczona. Z tego powodu musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym. Prócz obowiązkowych przedmiotów takich jak język polski czy język obcy nowożytny, musisz zdać wybrany przedmiot dodatkowy. Zwróć uwagę na historię, wiedzę o społeczeństwie, matematykę czy geografię. Pamiętaj także, że laureaci i finaliści gwarantują sobie wysokie miejsca na listach przyjętych, właśnie dlatego spróbuj swoich sił w olimpiadach i konkursach!

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Zielonej Górze?

Uczelnie w Zielonej Górze studia na kierunku administracja oferują w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Jeśli myślałaś/eś o regularnych spotkaniach i systematycznej nauce, warto rozważyć dzienny tryb kształcenia. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studia stacjonarne, możesz spróbować kształcenia na studiach zaocznych. Program kształcenia jest wtedy realizowany jedynie w weekendy. Pamiętaj jednak o tym, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

Program studiów skupia się na naukach administracyjnych i prawniczych. Podczas całego toku kształcenia zapoznasz się między innymi z prawem budowlanym, prawem ubezpieczeniowym, prawem finansowym, prawem zamówień publicznych. W siatce zajęć znajdziesz także przedmioty takie jak:

 • organizacja i zarządzanie w administracji,
 • historia doktryn politycznych i prawnych,
 • podstawy socjologii i metody badań socjologicznych,
 • ustrój i zadania samorządu terytorialnego,
 • zarządzanie projektami w sektorze publicznym
 • i wiele innych.

Zajęcia podzielone są na moduły obowiązkowe i uzupełniające, które realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń. Kierunek administracja w Zielonej Górze przewiduje także szereg ciekawych specjalności, na przykład: administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, administracja finansowa, administracja gospodarcza i wiele innych. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach uczelni w Zielonej Górze, ponieważ utworzenie danego profilu kierunkowego zależy od zainteresowania studentów.

Absolwenci docierają do wiedzy z zakresu administracji rządowej, gospodarczej czy samorządowej, a także zdobywają umiejętności menedżerskie. Studenci zgłębiają i rozwijają umiejętności prawidłowego, sprawnego zarządzania. Gruntowne wykształcenie z zakresu państwa, prawa i administracji pozwali im na podjęcie pracy w różnego rodzaju instytucjach państwowych i prywatnych czy też w organach administracji rządowej i samorządowej.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Administracja to bardzo popularny kierunek, a jego renoma ma doskonałe podstawy. Jest to bowiem uniwersalny kierunek prawniczy, który pozwala wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w różnych branżach czy sektorach usług. Uporządkowanie formalne i doskonała organizacja to podstawa sukcesu, dlatego absolwenci studiów prawniczych na kierunku administracja z powodzeniem znajdują zatrudnienie zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Kandydaci na tego typu studia muszą wykazywać zainteresowanie kwestiami prawnymi i politycznymi, a przedmioty z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, a nawet matematycznych nie mogą sprawiać im problemu. Administracja to kierunek interdyscyplinarny, który pozwala zdobyć gruntowne wykształcenie i rozwinąć zdolności menedżerskie. Warto, abyś odznaczał się dobrą organizacją, a nawet zdolnościami odnoszącymi się do zarządzania lub wykazywał chęci do pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku administracja w Zielonej Górze realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Zielonej Górze umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Studia prawnicze na kierunku administracja w województwie lubuskim możesz realizować na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest to niezwykle pojemna dziedzina nauki, która rozpowszechnianą wiedzę wykorzystuje w najróżniejszych dziedzinach, branżach czy sektorach. Administracja pozwala połączyć ze sobą różne organy i instytucje i pomaga sprawnie im ze sobą współpracować.

 

4. Praca po studiach

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak administracja dają wiele możliwości rozwoju i pracy. Absolwenci są zatrudniani zarówno w administracji samorządowej i państwowej, jak i w instytucjach publicznych samorządowych lub oświatowych. Pracują także w organizacjach niekomercyjnych, administracji rządowej czy administracji instytucji komercyjnych.

Studenci są przygotowywani do pełnienia różnego rodzaju funkcji, na przykład w urzędzie marszałkowskim, w ministerstwach, urzędach gminy, urzędach wojewódzkich, urzędach pracy i wielu innych. Mogą pracować na stanowiskach Specjalisty do spraw Administracji, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Inspektora Administracji Publicznej, Kierownika do spraw administracyjnych. Możliwości jest bardzo wiele, dlatego wiele osób decyduje się na podjęcie tego typu studiów prawniczych.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia tego typu studiów prawniczych w Zielonej Górze przewiduje naukę o państwie i polityce, organizację i zarządzanie w administracji, podstawy ekonomii, podstawy prawoznawstwa, historię  doktryn politycznych i prawnych, prawo cywilne z umowami w administracji, podstawy socjologii i metody badań socjologicznych, finanse publiczne i prawo finansowe, materialne prawo podatkowe i wiele innych. Z siatkami zajęć obowiązujących w aktualnym roku i latach ubiegłych możesz zapoznać się na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.

 

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nauka o państwie i polityce
 • prawo konstytucyjne
 • statystyka z demografią
 • europejskie standardy państwa prawa
 • tworzenie umów
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • ustrój administracji rządowej

Uczelnie w Zielonej Górze - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Zielonogórski (Wydział Prawa i Administracji UZ) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku administracja w Zielonej Górze?

Studia na kierunku Administracja w Zielonej Górze, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku administracja w Zielonej Górze podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że tego typu studia prawnicze możesz realizować zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Etap licencjatu zapewnia podstawowe wykształcenie z zakresu prawa i administracji, niezbędne do podjęcia pracy po trzech latach edukacji.

Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie. Cztery semestry uzupełniają wiedzę zdobytą na studiach licencjackich. Pozwalają także na rozszerzenie wiedzy i zdobycie dodatkowych umiejętności poprzez realizację kolejnych specjalności. Warto zaznaczyć, że tryb magisterski może podjąć absolwent innego kierunku, którego zakres wiedzy tematycznie pokrywa się z kierunkiem administracja w Zielonej Górze.

Administracja w Zielonej Górze - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku administracja w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze na kierunku administracja przygotowują studentów do podjęcia pracy w administracji gospodarczej, administracji rządowej i administracji samorządowej. Z powodzeniem znajdują zatrudnienie w administracji publicznej i biurowej, instytucjach państwowych, firmach prywatnych, bankowości, instytucjach administracji publicznej, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, w służbie cywilnej, izbie skarbowej, ubezpieczeniach, urzędach pracy,  strukturach samorządowych, instytucjach pozarządowych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych i międzynarodowych, placówkach kulturalnych, administracji specjalnej czy w wymiarze sprawiedliwości.

Absolwenci mogą pełnić takie funkcje jak Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Inspektor Pracy, Specjalista do spraw Administracji. Podejmują pracę w zakresie kadr i płacy, ochrony danych osobowych, administracji publicznej, obsługi kancelarii prawno-finansowych. Zdolności menedżerskie pozwalają kierować zespołami pracowniczymi oraz podejmować najważniejsze decyzje w oparciu o zasady prawne i etyczne. Absolwenci, opierając się na zdobytej wiedzy, radzą sobie bardzo dobrze w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, placówkach kulturalnych i oświatowych czy przedsiębiorstwach, które podejmują współpracę na arenie międzynarodowej.

Studia administracyjne zapewniają wiele możliwości rozwoju i pracy, ponieważ wiedza prawno-administracyjna oraz umiejętności menedżerskie są podstawą w wielu firmach i korporacjach. Studenci odnajdują się w instytucjach prywatnych i publicznych, podejmują współpracę na szczeblach rządowych i samorządowych. Jeśli nie jesteś pewien, co chciałbyś studiować, ale Twoje zainteresowania krążą wokół państwa, prawa i organizacji, ten kierunek może być idealny dla Ciebie.

Gdzie studiować na kierunku administracja w Zielonej Górze?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Zielonogórskim.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Zielonogórski oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UZ.

 

Kierunek administracja - uczelnie w Zielonej Górze:

 

czytaj dalej uczelnie w Zielonej Górze

 

Administracja studia stacjonarne - uczelnie w Zielonej Górze

 

Administracja studia niestacjonarne - uczelnie w Zielonej Górze
 
Administracja studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Zielonej Górze

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze na kierunku administracja to kierunek bardzo oblegany i niezwykle uniwersalny, bowiem zdobyta wiedza w zakresie nauk społeczno-prawno-administracyjnych pozwala na podjęcie pracy w bardzo wielu branżach czy sektorach. Nim zdecydujesz się na podjęcie pracy w tym kierunku, zastanów się:

 • Czy jesteś osobą zorganizowaną i masz predyspozycje menedżerskie?
 • Czy interesują Cię kwestie prawne i organizacyjne odnoszące się do państwa i krajów zagranicznych?
 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia prawnicze na kierunku administracja mogą być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak o tym, że na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów, a liczba miejsc jest bardzo ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych. Przede wszystkim musisz zdać język polski i język obcy nowożytny. Warto rozważyć także przedmioty dodatkowe i zdać je jak najlepiej na poziomie rozszerzonym. Szczególnie punktowane są historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka. Dodatkowych punktów dostarczy Ci udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają wysokie pozycje na listach przyjętych. Możesz spróbować swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej czy Olimpiadzie Historycznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć we wskazanym terminie odpowiednie dokumenty do Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej. Komisja oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Zielonej Górze.

 

STUDIA W ZIELONEJ GÓRZE - ważne informacje

kierunki studiów w Zielonej Górze

studia w Zielonej Górze

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia ekonomiczne w Zielonej Górze

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Zielona Góra studia i stopnia

Administracja Zielona Góra studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Zielona Góra studia stacjonarne

Administracja Zielona Góra studia niestacjonarne

Administracja w Zielonej Górze

Popularne kierunki prawnicze i administracja w Zielonej Górze

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Zielonej Górze?

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak administracja to kierunki interdyscyplinarne, cieszące się niesłabnącą renomą.

Adam, student trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdził:

To kierunek bardzo uniwersalny, dlatego daje wiele możliwości w wielu branżach. Aktualnie specjalizuję się w administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jeśli przedmioty humanistyczne, zwłaszcza z zakresu prawa, nie są Ci straszne, polecam Ci studia administracyjne.

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • pl. Kopernika 11a,, 45-040 Opole Uniwersytet Opolski
 • Kampus AGH https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJIZu1VqdbFkcR0RezIbqNDLI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b9653-agh.jpg Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kampus przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv9WgpARbFkcR6xkKhuEVqEE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b117c-politechnika-krakowska.jpg Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=UNIWERSYTET%20PEDAGOGICZNY%20KRAK%C3%93W https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/40a0a-miniatura-na-miescie.jpg Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCWP6Nl7MHkcRf_xabKDNoaQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/be790-uniwersytet-warszawski.jpg Uniwersytet Warszawski
 • Dzień otwarty Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu