Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo – Bydgoska Szkoła Wyższa 2021

Studia na kierunku budownictwo w Bydgoskiej Szkole Wyższej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geologia inżynierska
 • matematyka
 • rysunek techniczny i grafika inżynierska
 • wytrzymałość materiałów
 • materiały budowlane
 • mechanika ogólna

 

Bydgoska Szkoła Wyższa to uczelnia oferująca kandydatom wiele kierunków, z różnego obszaru nauk. Jednym z nich jest Budownictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest zdobycie specjalistycznej wiedzy o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Studenci, oprócz wiedzy teoretycznej, nabywają umiejętności w zakresie nadzorowania i zarządzania procesem inwestycyjnym, czy kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych. Budownictwo w Bydgoskiej Szkole Wyższej to także poznanie analizy, konstruowania i wymiarowania elementów złożonych konstrukcji budowlanych.

Studia na kierunku Budownictwo w Bydgoskiej Szkole Wyższej nie dzielą się na specjalności, a na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: geologia inżynierska, matematyka, rysunek techniczny i grafika inżynierska, wytrzymałość materiałów, materiały budowlane, mechanika ogólna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Budownictwa w BSW mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem.

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne. Jakie ma Bydgoska Szkoła Wyższa opinie? Łukasz, student Budownictwa mówi:

„Budownictwo to kierunek, który ciągle będzie się rozwijał. Dlatego nad tym rozwojem trzeba nadążyć. A można to zrobić tylko, jeśli otrzyma się solidne wykształcenie. Właśnie dlatego studiuję w Bydgoskiej Szkole Wyższej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budownictwo w Bydgoskiej Szkole Wyższej:

Absolwent Budownictwa w Bydgoskiej Szkole Wyższej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych,
 • remontów obiektów budowlanych,
 • produkcji przemysłowej i technologii wykonywania wyrobów i elementów budowlanych,
 • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej,
 • kierowania firmą budowlaną.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budownictwo:

Absolwent kierunku Budownictwo w Bydgoskiej Szkole Wyższej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • nadzorze budowlanym,
 • przemyśle materiałów budowlanych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Bydgoska Szkoła Wyższa

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne i budownictwo wybrać

Studia na kierunku budownictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektura i budownictwo w Bydgoszczy

Jakie przedmioty zdawać na maturze

Jakie są kierunki budownictwo w Bydgoszczy

Bydgoska Szkoła Wyższa kierunki

Kierunki studiów w Bydgoszczy

 

Komentarze (0)