Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo

04.07.2022

Budownictwo – Bydgoska Szkoła Wyższa 2022

Studia na kierunku budownictwo w Bydgoskiej Szkole Wyższej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku budownictwo w BSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 3400 zł

studia niestacjonarne: od 3400 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geologia inżynierska
 • matematyka
 • rysunek techniczny i grafika inżynierska
 • wytrzymałość materiałów
 • materiały budowlane
 • mechanika ogólna

 

Bydgoska Szkoła Wyższa to uczelnia oferująca kandydatom wiele kierunków, z różnego obszaru nauk. Jednym z nich jest Budownictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest zdobycie specjalistycznej wiedzy o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Studenci, oprócz wiedzy teoretycznej, nabywają umiejętności w zakresie nadzorowania i zarządzania procesem inwestycyjnym, czy kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych. Budownictwo w Bydgoskiej Szkole Wyższej to także poznanie analizy, konstruowania i wymiarowania elementów złożonych konstrukcji budowlanych.

Studia na kierunku Budownictwo w Bydgoskiej Szkole Wyższej nie dzielą się na specjalności, a na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: geologia inżynierska, matematyka, rysunek techniczny i grafika inżynierska, wytrzymałość materiałów, materiały budowlane, mechanika ogólna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Budownictwa w BSW mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem.

 

Opinie

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne. Jakie ma Bydgoska Szkoła Wyższa opinie? Łukasz, student Budownictwa mówi:

„Budownictwo to kierunek, który ciągle będzie się rozwijał. Dlatego nad tym rozwojem trzeba nadążyć. A można to zrobić tylko, jeśli otrzyma się solidne wykształcenie. Właśnie dlatego studiuję w Bydgoskiej Szkole Wyższej.”

 

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

Budownictwo studia Bydgoszcz

Budownictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budownictwo w Bydgoskiej Szkole Wyższej:

Absolwent Budownictwa w Bydgoskiej Szkole Wyższej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych,
 • remontów obiektów budowlanych,
 • produkcji przemysłowej i technologii wykonywania wyrobów i elementów budowlanych,
 • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej,
 • kierowania firmą budowlaną.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budownictwo:

Absolwent kierunku Budownictwo w Bydgoskiej Szkole Wyższej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • nadzorze budowlanym,
 • przemyśle materiałów budowlanych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Bydgoska Szkoła Wyższa

Komentarze (0)