Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

22.04.2022

Pedagogika Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 2022

Studia na kierunku pedagogika w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w CHAT WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teoria wychowania
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • kierunki pedagogiki współczesnej
 • edukacja zdrowotna
 • antropologia kulturowa
 • współczesne problemy społeczeństw wielokulturowych

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie to uczelnia publiczna, oferująca kształcenie w zakresie nauk teologicznych, pedagogicznych i pracy socjalnej. Jednym z kierunków jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Pedagogika w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie realizowany jest na Wydziale Nauk Społecznych ChAT. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy ogólno- pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, stanowiącej fundament zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci uczą się prowadzić badania, dostrzegać, analizować i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a w bogatym programie nauczania znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: teoria wychowania, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, kierunki pedagogiki współczesnej, edukacja zdrowotna, antropologia kulturowa, współczesne problemy społeczeństw wielokulturowych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pedagogiki w ChAT mogą wykorzystać w przedszkolach, szkołach podstawowych, świetlicach szkolnych, domach kultury, internatach, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach resocjalizacyjnych, instytucjach penitencjarnych, służbie zdrowia.

 

Opinie

Wybór uczelni oraz kierunku kształcenia nierzadko sprawia niemałe problemy. Którą uczelnię wybrać? Która spełni nasze oczekiwania edukacyjne? Kandydaci na studia zadają wiele podobnych pytań. Jakie ma Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie opinie? Marlena, studentka Pedagogiki mówi:

„Uważam, że każdy pedagog powinien kierować się w swojej pracy jakimiś wartościami, bez których wiedza jest tylko połową sukcesu w rozwiązywaniu problemów. Dlatego studiuję w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Tutaj są te wartości, inaczej patrzy się na człowieka.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Warszawa

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

Pedagogika studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej:

Absolwent Pedagogiki w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych,
 • rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży,
 • oceny przebiegu kształcenia,
 • tworzenia zespołów terapeutycznych,
 • analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych,
 • projektowania rozwiązań problemów wychowawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych,
 • świetlicach szkolnych,
 • domach kultury,
 • internatach,
 • policyjnych izbach dziecka,
 • organizacjach młodzieżowych,
 • ośrodkach resocjalizacyjnych,
 • instytucjach penitencjarnych,
 • służbie zdrowia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Komentarze (0)