Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia– Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to 8 wydziałów, 30 kierunków kształcenia i 20 różnorodnych specjalności. W ofercie dydaktycznej można znaleźć kierunek Ekonomia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Ekonomia na Uniwersytecie Przyrodniczym zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy płynącej z połączenia wielu dziedzin, wśród których wyróżnić można: ekonomię, ekonomikę gospodarki żywnościowej, politykę gospodarczą i społeczną, bankowość, czy politykę rolną Unii Europejskiej. Ekonomia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu to, przede wszystkim, przygotowanie do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z gospodarką żywnościową, w administracji centralnej i lokalnej.

Studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu charakteryzują się szerokim programem nauczania, a na liście realizowanych przedmiotów znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: statystyka opisowa, ekonometria, podstawy produkcji rolnej, międzynarodowe stosunki gospodarcze, analiza ekonomiczna, polityka gospodarcza, ekonomika gospodarki żywnościowej, bankowość, agrobiznes w gospodarce narodowej.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ekonomii na UP w Poznaniu mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, instytucjach administracji centralnej i lokalnej, agencjach płatniczych, jednostkach doradczych, instytucjach finansowych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu opinie? Patryk, student Ekonomii mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczy gwarantuje zdobycie wykształcenia, które absolwent rzeczywiście będzie mógł wykorzystać, zrobić pożytek z nabytych umiejętności. Mówiąc prostym językiem, nie uczymy się tutaj rzeczy zbędnych. Uczymy się tego, co postawi nas na lepszej pozycji na rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu:

Absolwent Ekonomii na UP w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania gospodarki,
 • mechanizmów funkcjonowania  gospodarki żywnościowej na poziomie regionu i kraju,
 • współczesnych struktur gospodarczych na świecie,
 • zagadnień integracji rynków Unii Europejskiej,
 • oceny i interpretacji sytuacji społeczno- gospodarczej,
 • przeprowadzania diagnozy sytuacji przedsiębiorstwa,
 • prawidłowości rozwoju sektora rolno-żywnościowego,
 • oceny kondycji finansowej podmiotów gospodarczych w agrobiznesie,
 • analizy problemów gospodarczych w skali mikro-, mezo- i makroekonomicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Ekonomii:

Absolwent Ekonomii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • instytucjach administracji centralnej i lokalnej,
 • jednostkach doradczych i konsultingowych,
 • instytucjach finansowych i rachunkowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie tzw. przedmiotów kierunkowych na kierunek Ekonomia znajdują się: biologia, historia, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.

HARMONOGRAM REKRUTACJI +

Postępowanie kwalifikacyjne na Ekonomię jest bardzo proste i wymaga jedynie dokładnego wypełniania zaznaczonych poleceń, na dodatek za pośrednictwem Internetu. Jedynym obowiązkiem kandydata, oprócz dokładności w realizacji rekrutacyjnych kroków, jest dotrzymywanie ustalonych terminów. Od czego należy zacząć? Wszyscy kandydaci zobowiązani są do założenia indywidualnego konta w specjalnym systemie rekrutacyjnym, który służy do ubiegania się o przyjęcia na studia i pełni rolę swego rodzaju centrum dowodzenia. Każdy kandydat musi uzupełnić niezbędne dane osobowe, wpisać uzyskane wyniki, a także dokonać opłaty rekrutacyjnej. Cały proces zaczyna się zazwyczaj w pierwszych dniach czerwca, ale żeby poznać dokładną datę jego rozpoczęcia należy na bieżącą śledzić stronę internetową Uniwersytetu Przyrodniczego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE +

Do złożenia dokumentów rekrutacyjnych zobowiązani są kandydaci, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu na studia. W tym etapie również należy pamiętać o ustalonych terminach, ponieważ w przypadku niedostosowania się do nich możemy zostać skreśleni z listy szczęśliwców. O jakie dokumenty chodzi? Dokumenty rekrutacyjne to:

 • kopia świadectwa dojrzałości, poświadczona przez Uniwersytet Przyrodniczy,
 • kopia pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji,
 • zaświadczenie w oryginale o statusie laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu ogólnopolskiego.

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć osobiście, bądź przez osobą przez nas wybraną. Można także przesłać te dokumenty pocztą, dodając do korespondencji dopisek, do której komisji rekrutacyjnej powinny trafić.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE +

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej to jeden z początkowych elementów postępowania kwalifikacyjnego, zatem każdy kandydat musi tę opłatę ponieść. Brak tej opłaty niemal automatycznie skreśla nas z wyścigu o przyjęcie w poczet studentów. Na jakie konto należy dokonać tej opłaty? Zostanie one podane w jednej z zakładek internetowego systemu rekrutacyjnego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE +

Aby dostać się Ekonomię na Uniwersytecie Przyrodniczym należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z następujących przedmiotów: biologia, historia, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH +

Dla niektórych kandydatów okres oczekiwania na wyniki kwalifikacyjne może być stresogenny. Wtedy pojawiają się w głowie pytania: „czy dostanę się na studia?”, „jakie mam szanse?”. Aby przestać się zamartwiać wystarczy wykorzystać specjalny wzór dostępny na stronie uczelni i postępować wedle wytycznych.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY +

W procesie rekrutacji na Ekonomię na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu premiowane są między innymi takie olimpiady i konkursy:

 • Olimpiada Geograficzna,
 • Olimpiada Historyczna,
 • Olimpiada Informatyczna,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Przedsiębiorczości,
 • Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania,
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich,
 • Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach,
 • Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową,
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.


 

IDŹ DO STRONY UCZELNI


Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Poznaniu

UP kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno- Społecznym UP w Poznaniu

Komentarze (0)