Ekonomia

Ekonomia

19.03.2024

Ekonomia– Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku ekonomia w UP POZNAŃ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Progi punktowe na kierunek ekonomia - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kandydaci na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne 2023/2024 na kierunek ekonomia musieli uzyskać co najmniej 30 pkt., ponieważ tyle wynosił minimalny próg punktowy.

Sprawdź progi na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Program kształcenia na kierunku Ekonomia opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę złożoną z wielu zagadnień. Oprócz ekonomii, tymi zagadnieniami są: ekonomika gospodarki żywnościowej, polityka gospodarcza, finanse, bankowość, prawo gospodarcze, polityka rolna Unii Europejskiej. Studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych geografii ekonomicznej, geografii rolnictwa, polityce społecznej, międzynarodowym stosunkom gospodarczym, ekonomii zrównoważonego rozwoju, czy podstawom produkcji rolniczej.

Absolwenci studiów na kierunku Ekonomia wyróżniają się szeroką wiedzą na temat ekonomii, gospodarowania zasobami finansowymi, zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi, marketingu, polityki rolno- żywnościowej oraz prawa gospodarczego, jak również licznymi umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Przygotowani są do pracy w zawodzie ekonomisty, specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, a zawód ten mogą wykonywać na przykład w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych oraz pozarządowych.

 

Program studiów i przedmioty

Ekonomia główne przedmioty:

 • ekonomia
 • mikroekonomia
 • matematyka dla ekonomistów
 • geografia polityczna
 • geografia rolnictwa
 • ekonomika gospodarki żywnościowej
 • polityka gospodarcza i społeczna
 • bankowość
 • polityka rolna Unii Europejskiej

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to 8 wydziałów, 30 kierunków kształcenia i 20 różnorodnych specjalności. W ofercie dydaktycznej można znaleźć kierunek Ekonomia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Ekonomia na Uniwersytecie Przyrodniczym zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy płynącej z połączenia wielu dziedzin, wśród których wyróżnić można: ekonomię, ekonomikę gospodarki żywnościowej, politykę gospodarczą i społeczną, bankowość, czy politykę rolną Unii Europejskiej. Ekonomia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu to, przede wszystkim, przygotowanie do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z gospodarką żywnościową, w administracji centralnej i lokalnej.

Studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu charakteryzują się szerokim programem nauczania, a na liście realizowanych przedmiotów znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: statystyka opisowa, ekonometria, podstawy produkcji rolnej, międzynarodowe stosunki gospodarcze, analiza ekonomiczna, polityka gospodarcza, ekonomika gospodarki żywnościowej, bankowość, agrobiznes w gospodarce narodowej.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ekonomii na UP w Poznaniu mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, instytucjach administracji centralnej i lokalnej, agencjach płatniczych, jednostkach doradczych, instytucjach finansowych.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu opinie? Patryk, student Ekonomii mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczy gwarantuje zdobycie wykształcenia, które absolwent rzeczywiście będzie mógł wykorzystać, zrobić pożytek z nabytych umiejętności. Mówiąc prostym językiem, nie uczymy się tutaj rzeczy zbędnych. Uczymy się tego, co postawi nas na lepszej pozycji na rynku pracy.”

 

Gdzie studiować ekonomię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza

Studia na kierunku ekonomia prowadzone są przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu.

Kontakt:

tel. 61 846-6744

www.wes.up.poznan.pl

 

Ekonomia Uniwersytet Przyrodniczy limity miejsc - rekrutacja 2023/2024

 • studia stacjonarne I stopnia: 150
 • studia stacjonarne II stopnia: 60

 

Ekonomia Uniwersytet Przyrodniczy ceny - rekrutacja 2023/2024 (pierwszy rok studiów)

 • studia stacjonarne: bezpłatne
 • studia niestacjonarne: 3400 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

Ekonomia - ważne informacje

Ekonomia studia Poznań

Ekonomia studia

Ekonomia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu:

Absolwent Ekonomii na UP w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania gospodarki,
 • mechanizmów funkcjonowania  gospodarki żywnościowej na poziomie regionu i kraju,
 • współczesnych struktur gospodarczych na świecie,
 • zagadnień integracji rynków Unii Europejskiej,
 • oceny i interpretacji sytuacji społeczno- gospodarczej,
 • przeprowadzania diagnozy sytuacji przedsiębiorstwa,
 • prawidłowości rozwoju sektora rolno-żywnościowego,
 • oceny kondycji finansowej podmiotów gospodarczych w agrobiznesie,
 • analizy problemów gospodarczych w skali mikro-, mezo- i makroekonomicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Ekonomii:

Absolwent Ekonomii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • instytucjach administracji centralnej i lokalnej,
 • jednostkach doradczych i konsultingowych,
 • instytucjach finansowych i rachunkowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język polski, język obcy nowożytny, biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Postępowanie kwalifikacyjne na Ekonomię jest bardzo proste i wymaga jedynie dokładnego wypełniania zaznaczonych poleceń, na dodatek za pośrednictwem Internetu. Jedynym obowiązkiem kandydata, oprócz dokładności w realizacji rekrutacyjnych kroków, jest dotrzymywanie ustalonych terminów. Od czego należy zacząć?

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do założenia indywidualnego konta w specjalnym systemie rekrutacyjnym, który służy do ubiegania się o przyjęcia na studia i pełni rolę swego rodzaju centrum dowodzenia. Każdy kandydat musi uzupełnić niezbędne dane osobowe, wpisać uzyskane wyniki, a także dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Cały proces zaczyna się zazwyczaj w pierwszych dniach czerwca, ale żeby poznać dokładną datę jego rozpoczęcia należy na bieżącą śledzić stronę internetową Uniwersytetu Przyrodniczego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Do złożenia dokumentów rekrutacyjnych zobowiązani są kandydaci, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu na studia. W tym etapie również należy pamiętać o ustalonych terminach, ponieważ w przypadku niedostosowania się do nich możemy zostać skreśleni z listy szczęśliwców. O jakie dokumenty chodzi? Dokumenty rekrutacyjne torej komisji rekrutacyjnej powinny ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej to jeden z początkowych elementów postępowania kwalifikacyjnego, zatem każdy kandydat musi tę opłatę ponieść. Brak tej opłaty niemal automatycznie skreśla nas z wyścigu o przyjęcie w poczet studentów. Na jakie konto należy dokonać tej opłaty? Zostanie one podane w jednej z zakładek internetowego systemu rekrutacyjnego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Na ekonomię prowadzoną przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w rekrutacji 2024/2025 obowiązują wyniki z następujących przedmiotów maturalnych: biologia, historia, geografia, informatyka, matematyka, WOS.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dla niektórych kandydatów okres oczekiwania na wyniki kwalifikacyjne może być stresogenny. Wtedy pojawiają się w głowie pytania: „czy dostanę się na studia?”, „jakie mam szanse?”. Aby przestać się zamartwiać wystarczy wykorzystać specjalny wzór dostępny na stronie uczelni i postępować wedle wytycznych.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

W procesie rekrutacji na Ekonomię na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu premiowane są między innymi takie olimpiady i konkursy ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.


 

Idź do strony uczelni

Komentarze (0)