Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość – Politechnika Lubelska 2021

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na Politechnice Lubelskiej to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonometria
 • statystyka opisowa
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • rachunkowość finansowa
 • gospodarka zasobami pracy
 • prawo gospodarcze
 • audyt systemów rachunkowości
 • obrót międzynarodowy

 

Politechnika Lubelska to 19 kierunków kształcenia. Jednym z nich są Finanse i rachunkowość, realizowane na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie gruntownej wiedzy z obszaru finansów, rachunkowości i ekonomii. Studenci uczą się rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarczych, a także poznają zasady, dzięki którym, w przyszłości, będą mogli założyć i poprowadzić własną działalność gospodarczą. Finanse i rachunkowość na Politechnice Lubelskiej praktyczne umiejętności w zakresie znajomości zasad i norm rachunkowości oraz biegłego posługiwania się obsługą programów księgowych.

Na liście przedmiotów do zaliczenia, znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: ekonometria, statystyka opisowa, zarządzanie przedsiębiorstwem, rachunkowość finansowa, gospodarka zasobami pracy, prawo gospodarcze, audyt systemów rachunkowości, obrót międzynarodowy, rachunkowość instytucji finansowych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Finansów i rachunkowości mogą wykorzystać pełniąc rolę analityka finansowego, analityka inwestycyjnego, doradcy finansowego, czy księgowego.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Politechnika Lubelska opinie? Wiktor,  student Finansów i rachunkowości mówi:

„Studiuję na Politechnice Lubelskiej bo słyszałem o niej wyłącznie pozytywne opinie, a mnie bardziej zależy na opiniach ludzi, niż kolorowych hasłach z ulotek i katalogów. Nie zawiodłem. Politechnika Lubelska to świetna uczelnia, w której priorytetem jest nauczanie praktyczne, potrzebne do osiągnięcia zawodowego sukcesu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość na Politechnice Lubelskiej:

Absolwent Finansów i rachunkowości na Politechnice Lubelskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metod badania kategorii finansowych,
 • rodzajów zjawisk i stosunków finansowych,
 • procesów zachodzących na rynkach finansowych,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • interpretacji zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie,
 • analizowania struktury budżetu,
 • bilansowania środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia,
 • oceny kondycji finansowej,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • prognozowania kondycji finansowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość na Politechnice Lubelskiej może znaleźć zatrudnienie jako:

 • analityk finansowy,
 • doradca finansowy,
 • księgowy,
 • analityk inwestycyjny,
 • specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie: a)formalnego sprawdzenia składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz b) konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanej średniej ocen ze studiów, lub c) egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Lublinie

PL kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej

Komentarze (0)