Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Politechnika Lubelska 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Politechnice Lubelskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • marketing
 • statystyka opisowa
 • rachunkowość finansowa
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie projektami europejskimi
 • podstawy prowadzenia działalności gospodarczej

 

Politechnika Lubelska to 19 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie wszechstronnej wiedzy z obszaru wielu dziedzin, wśród których należy wymienić ekonomię, finanse, marketing i logistykę. Studenci uczą się jak powinno wyglądać nowoczesne przedsiębiorstwo i w jakim kierunku powinien zmierzać współczesny świat biznesu.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: matematyka, marketing, statystyka opisowa, rachunkowość finansowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami europejskimi, podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, rachunkowość zarządcza, badania operacyjne, prawo cywilne, nowoczesne instrumenty biznesu. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania na Politechnice Lubelskiej mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Kandydaci stojący przed wyborem uczelni zazwyczaj zadają wiele pytań, by upewnić się w swoich edukacyjnych planach. Jakie ma Politechnika Lubelska opinie? Angelika, studentka Zarządzania na PL mówi:

„Studiowanie Zarządzania na Politechnice Lubelskiej to poznawanie różnych dyscyplin, dzięki którym my, przyszli absolwenci, możemy być o krok do przodu przed potencjalną konkurencją. Poznajemy zagadnienia i nabywamy takie umiejętności, które pozwolą nam bez niepotrzebnych nerwów zaistnieć na wymagającym rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Politechnice Lubelskiej:

Absolwent Zarządzania na Politechnice Lubelskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji różnorodnych relacji między podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej,
 • diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z planowaniem, organizowaniem, przewodzeniem i kontrolą,
 • badania poziomu jakości produktu,
 • przeprowadzania analizy finansowej,
 • narzędzi informatycznych wspomagających działanie organizacji,
 • ochrony i bezpieczeństwa danych,
 • analizowania, interpretowania i prognozowania problemów powstających w otoczeniu organizacji,
 • zasad podejmowania, organizowania, prowadzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • przeprowadzania audytu,
 • zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie na Politechnice Lubelskiej:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Politechnice Lubelskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych,
 • firmach usługowych,
 • administracji państwowej,
 • instytucjach samorządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie: a)formalnego sprawdzenia składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz b) konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanej średniej ocen ze studiów, lub c) egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Lublinie

PL kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania PL

Komentarze (0)