Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska to 19 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie wszechstronnej wiedzy z obszaru wielu dziedzin, wśród których należy wymienić ekonomię, finanse, marketing i logistykę. Studenci uczą się jak powinno wyglądać nowoczesne przedsiębiorstwo i w jakim kierunku powinien zmierzać współczesny świat biznesu.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: matematyka, marketing, statystyka opisowa, rachunkowość finansowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami europejskimi, podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, rachunkowość zarządcza, badania operacyjne, prawo cywilne, nowoczesne instrumenty biznesu. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania na Politechnice Lubelskiej mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Kandydaci stojący przed wyborem uczelni zazwyczaj zadają wiele pytań, by upewnić się w swoich edukacyjnych planach. Jakie ma Politechnika Lubelska opinie? Angelika, studentka Zarządzania na PL mówi:

„Studiowanie Zarządzania na Politechnice Lubelskiej to poznawanie różnych dyscyplin, dzięki którym my, przyszli absolwenci, możemy być o krok do przodu przed potencjalną konkurencją. Poznajemy zagadnienia i nabywamy takie umiejętności, które pozwolą nam bez niepotrzebnych nerwów zaistnieć na wymagającym rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Politechnice Lubelskiej:

Absolwent Zarządzania na Politechnice Lubelskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji różnorodnych relacji między podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej,
 • diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z planowaniem, organizowaniem, przewodzeniem i kontrolą,
 • badania poziomu jakości produktu,
 • przeprowadzania analizy finansowej,
 • narzędzi informatycznych wspomagających działanie organizacji,
 • ochrony i bezpieczeństwa danych,
 • analizowania, interpretowania i prognozowania problemów powstających w otoczeniu organizacji,
 • zasad podejmowania, organizowania, prowadzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • przeprowadzania audytu,
 • zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie na Politechnice Lubelskiej:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Politechnice Lubelskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych,
 • firmach usługowych,
 • administracji państwowej,
 • instytucjach samorządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów priorytetowych na kierunek Zarządzanie na Politechnice Lubelskiej znajdują się: matematyka, geografia, fizyka, chemia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Lublinie

PL kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania PL

Komentarze (0)