Kierunek lekarski UJK

Kierunek Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to 44 kierunki kształcenia. Jednym z nich Kierunek Lekarski, prowadzony na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach realizowany jest na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Celem kształcenia jest przekazanie bogatej wiedzy z obszaru nauk medycznych odnoszących się do struktury i funkcjonowania organizmu ludzkiego, stanowiących podstawę działań lekarskich. Kierunek Lekarski na UJK to umiejętności praktyczne w zakresie samodzielnego wykonywania zadań zawodowych w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Studia na Kierunku Lekarskim na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach nie dzielą się na specjalności, a na długiej liście przedmiotów do zaliczenia widnieją, między innymi, takie zagadnienia jak: histologia z embriologią, biochemia, patofizjologia, genetyka, socjologia medycyny, psychologia lekarska, język łaciński, farmakologia kliniczna, diagnostyka laboratoryjna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Kierunku Lekarskiego mogą wykorzystać w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, pogotowiu ratunkowym, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Którą uczelnię wybrać? Na który kierunek kształcenia się zdecydować? Czy szkoła wyższa, którą zamierzam wybrać spełni moje edukacyjne oczekiwania? Podobnych pytań kandydaci na studia zadają wiele, by podjęcie decyzji o wyborze studiów nie spędzało sen z powiek. Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? Sylwia, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

„Kierunek Lekarski to ogólnie duży wysiłek. Ale duży wysiłek zawsze jest najbardziej satysfakcjonujący i najlepiej smakuje. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Absolwent Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • skutecznego udzielenia pierwszej pomocy i rozpoznania stanu zagrożenia życia,
  • przeprowadzania procesów analizy  i syntezy w ocenie  funkcjonowania organizmu ludzkiego,
  • interpretacji wyników oraz wstępnego rozpoznania klinicznego,
  • podejmowania zadań organizacyjnych i związanych z zarządzaniem w placówkach ochrony zdrowia,
  • zebrania wywiadu chorobowego i przeprowadzenia odpowiednich badań.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku lekarskim:

Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach znajdzie zatrudnienie w:

  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • w pogotowiu ratunkowym,
  • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które stanowią podstawę procesu rekrutacji na Kierunek Lekarski są: biologia, chemia, matematyka i fizyka. Należy przyłożyć się także do języka polskiego. 

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku lekarskim - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Kielcach

UJK kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach

Komentarze (0)