Kierunek lekarski - Kielce

Kierunek lekarski - Kielce

Kierunek lekarski - Kielce

Studia w Kielcach

na kierunku lekarskim

Odkryj kierunek lekarski w Kielcach i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

23.01.2023

Kierunek Lekarski - studia Kielce 2023 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku lekarskim w Kielcach to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Kielcach
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Kielcach rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 24 września 2023 r. | Kierunek lekarski (medycyna) Kielce - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Kielcach kierunek lekarski możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.
 
Opis kierunku
Studia medyczne na kierunku lekarskim trwają sześć lat, a ich głównym celem jest nauczenie studentów praktycznych umiejętności stawiania i rozwiązywania problemów zdrowotnych w procesie leczenia pacjenta. Osoby, które zdecydują się na wybór powyższego kierunku, zdobędą szeroką wiedzę m.in. z zakresu epidemiologii i zarządzania w opiece zdrowotnej, postępowania diagnostycznego, interpretowania wyników badań, działania leków i skuteczności leczenia czy zasad promocji zdrowia. Ponadto absolwenci otrzymają tytuł zawodowy lekarza, a po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego będą mogli ubiegać się o prawo wykonywania zawodu. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby dalej podnosili swoje kwalifikacje w ramach specjalizacji i studiów na wyższym szczeblu kształcenia.
Kierunek lekarski należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrany był przez ponad 21 tys. kandydatów (o 603 mniej niż rok wcześniej).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Kielcach na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku lekarski w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 38000 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku lekarskim w Kielcach >
 
Praca po studiach

Absolwenci kierunku lekarskiego będą kompleksowo przygotowani do pracy zarówno w różnego rodzaju prywatnych i publicznych placówkach ochrony zdrowotnej, jak i w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Dodatkowo z powodzeniem znajdą zatrudnienie w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w instytucjach, które zajmują się rozpowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

czytaj dalej wszystko o Kierunek lekarski - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek kierunek lekarski (medycyna)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Kielcach

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język polski
 • matematyka

 

Żeby dostać się na studia w Kielcach na Kierunek Lekarski, należy podejść do rozszerzonej matury z biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz języka obcego pamiętając, że jedynie bardzo wysokie wyniki mają szansę na zakwalifikowanie danego kandydata na jedno z dostępnych miejsc. Dlatego naukę rozpocznij już dzisiaj i nie zapomnij śledzić na bieżąco aktualnych ustaleń zamieszczonych na stronie internetowej wybranej wcześniej uczelni – mogą się one bowiem zmieniać na przestrzeni czasu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w Kielcach

Jak wyglądają studia na Kierunku Lekarskim w Kielcach

Choć może się to wydawać nieco zaskakujące, na ostateczny wygląd przebiegu twoich studiów ogromny wpływ będziesz miał ty sam. Jak to możliwe? Niektóre uczelnie w Kielcach umożliwiają podjęcie oferowanych kierunków lub tylko niektórych z nich, w dwojaki sposób – w ramach trybu stacjonarnego oraz niestacjonarnego. Kierunek lekarski natomiast możesz podjąć dziennie lub wieczorowo. Pomimo że ostateczny wybór nie będzie miał żadnego wpływu na to, jakie możliwości zawodowe staną przed tobą otworem, to kwestie organizacyjne zostaną przez niego w dużej mierze uregulowane.

 

Gdyby udało się stworzyć ranking najbardziej wymagających, prestiżowych i budzących podziw kierunków studiów, medycyna z pewnością zajmowałaby zaszczytne miejsce na podium. Leczenie ludzi wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, nieprzespanymi nocami z natłoku obowiązków, czyli tak naprawdę – podporządkowaniu całego swojego życia wykonywanemu zawodowi. Studia medyczne są mimo wszystko bardzo chętnie wybierane przez absolwentów szkół średnich, którzy pragną związać zawodową przyszłość z niesieniem pomocy ludziom.

Kielce jako jedno z ostatnich polskich miast, wprowadziły medycynę do kanonu oferowanych kierunków. Jednak od tego czasu kandydatów nie brakowało. Wręcz przeciwnie – chętnych na rozpoczęcie opisywanego kierunku jest tak dużo, że każdego roku ich liczba przewyższa liczbę dostępnych miejsc.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

O renomie Kierunku Lekarskiego nie trzeba nikogo przekonywać, podobnie jest z ogromną ilością materiału do przyswojenia w trakcie trwania tych studiów – wie o tym każdy zainteresowany. Program studiów przewiduje uposażenie przyszłych absolwentów w szeroką wiedzę medyczną z każdej dziedziny tej obszernej nauki. Przygodę z medycyną rozpoczniesz najpewniej od krótkiego przypomnienia treści programowych z rozszerzonej biologii, chemii oraz fizyki, a następnie rozpoczniesz naukę przedmiotów ściśle związanych z przyszłym zawodem.

Poznasz ludzką anatomię i fizjologię, dowiesz się w jaki sposób stworzono najnowocześniejsze sprzęty ratujące i podtrzymujące ludzkie życie, będziesz miał okazję obserwować lekarzy na stanowisku ich pracy, co pozwoli ci lepiej zrozumieć specyfikę tego zawodu. W siatce przedmiotów obowiązkowych znajdziesz między innymi:

 • histologia, embriologia i cytofizjologia,
 • podstawowe procedury medyczne,
 • wolne rodniki i antyoksydanty w medycynie,
 • farmakologia,
 • psychoseksuologia w praktyce lekarskiej,
 • podstawy psychologii,
 • podstawowe czynności diagnostyczno-opiekuńcze.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

Studia na kierunku lekarskim w Kielcach realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają 6 lat.

Uczelnie w Kielcach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Warto zdawać sobie sprawę, że samo rozpoczęcie Kierunku Lekarskiego wiąże się z posiadaniem obszernej i doskonale ugruntowanej wiedzy z zakresu przedmiotów biologicznych i podstaw medycyny. Predyspozycje kandydata zostają wstępnie sprawdzone podczas rekrutacji, a zweryfikowane na pierwszym roku studiów.

Jeżeli nauka przedmiotów przyrodniczych przychodzi ci z łatwością, jesteś pewien, że na maturze osiągniesz zadowalające rezultaty, interesuje cię świat współczesnej medycyny i chciałbyś stać się jego częścią, a ponadto zdajesz sobie sprawę z obowiązków generowanych przez studia medyczne, to Kierunek Lekarski może okazać się najlepszym ze wszystkich istniejących wyborów.

 

4. Program studiów

Pomimo tego, że poszczególne uczelnie różnią się między sobą posiadanym programem nauczania, kształcenie na Kierunku Lekarskim wygląda podobnie, niezależnie od wybranego miejsca. Wykształcenie grona odpowiedzialnych i wykwalifikowanych fachowców, zdolnych do niesienia pomocy ludziom w podbramkowych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, jest niezwykle wymagającym zadaniem.

Dlatego jako przyszły student musisz być gotów na zetknięcie się z bardzo obszernym materiałem kierunkowym, dzięki któremu będziesz miał szansę na zostanie jednym z najlepszych lekarzy praktykujących sztukę medyczną na terenie kraju lub w dowolnym miejscu świata.

Ile trwają studia na Kierunku Lekarskim w Kielcach

Ile trwają studia na Kierunku Lekarskim w Kielcach

Studia na kierunku lekarskim w Kielcach trwają 6 lat (studia jednolite).

Kierunki studiów w Kielcachw zależności od ich specyfiki, charakteryzują się różnym czasem trwania. Najprostszy podział, jakiego można z powodzeniem dokonać, to na studia jednolite magisterskie i takie, które składają się z dwóch etapów kształcenia. Wyjątkowość Kierunku Lekarskiego objawia się także na tej płaszczyźnie – studia należą do tej pierwszej, zdecydowanie mniej licznej grupy i trwają znacznie dłużej niż wszystkie inne kierunki, bo aż sześć lat. Podczas aż dwunastu semestrów zdobywania nauki, każdy student będzie miał szansę na upewnienie się, że medycyna to coś, co pragnie praktykować w niedalekiej przyszłości.

Kierunek lekarski (medycyna) w Kielcach - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 6 lat lekarz

Jaka praca po studiach na Kierunku Lekarskim w Kielcach

Studia na Kierunku Lekarskim uchodzą za niezwykle prestiżowe ze względu na kilka aspektów. Jednym z nich jest solidne wykształcenie polegające na zdobyciu dobrze ugruntowanych wiadomości z zakresu przedmiotów, które wśród wielu uchodzą za najtrudniejsze. Ponadto zdobycie tytułu absolwenta opisywanego kierunku generuje mnóstwo możliwości zawodowych, które wbrew pozorom nie ograniczają się jedynie do szpitali.

Oczywiście, szpitale są jednym z najbardziej oczywistych możliwości podjęcia pracy jako lekarz. W zależności od specjalizacji, którą wykonasz tuż po ukończeniu studiów, będziesz mógł rozpocząć pracę na różnych oddziałach szpitalnych zarówno w placówkach prywatnych jak i publicznych.

Lekarze marzący o stałym dopływie adrenaliny mogą rozważyć pracę w pogotowiu. Codzienne kursy karetkami z zawrotną prędkością przez zatłoczone miasto mogą być stałym elementem ich życia.

Ważnym stanowiskiem z punktu widzenia dalszego rozwoju medycyny i nauk pokrewnych jest to związane z pracą laboratoryjną. Jeśli od dawna marzyłeś o połączeniu profesji lekarza z codzienną pracą na stanowisku naukowym, powinieneś przemyśleć tę alternatywę.

Jeśli chciałbyś rozpocząć pracę na własny rachunek – ukończ Kierunek Lekarski i załóż działalność gospodarczą w postaci kliniki o dowolnej specyfice lub własnego gabinetu lekarskiego. Jeśli zdobędziesz odpowiednią renomę, z pewnością nie będziesz narzekał na brak klientów.

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Kielcach?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UJK. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 38000 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarskim w Kielcach

 

czytaj dalej uczelnie w Kielcach

Uczelnie w Kielcach - kierunek kierunek lekarski (medycyna):

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Collegium Medicum UJK) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na Kierunek Lekarski w Kielcach

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na Kierunek Lekarski w Kielcach

Wybór Kierunku Lekarskiego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, dlatego tuż przed aplikacją, dobrze przemyśl swój wybór. W dokonaniu najlepszego być może pomogą ci poniższe pytania:

 • Uwielbiasz świat skomplikowanych medycznych zagwozdek?
 • Z uwagą śledziłeś przebieg każdej lekcji biologii i chemii?
 • Nie wyobrażasz sobie swojej przyszłości nigdzie indziej, jak tylko na jednym z Uniwersytetów Medycznych?

 

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, to oznacza, że jesteś na dobrej drodze do rozpoczęcia Kierunku Lekarskiego, a nawet ukończenia go z niezłymi wynikami. W takim razie upewnij się, że rozszerzona matura z przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka angielskiego nie będzie dla ciebie większym problemem, bo to właśnie ona zadecyduje o przyjęciu cię na studia.

Dodatkowych, niezwykle cennych punktów może dostarczyć ci jedna z przedmiotowych olimpiad o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim. Zdobycie tytułu finalisty lub laureata zapewni ci możliwość bezproblemowego rozpoczęcia dowolnie wybranego kierunku studiów, łącznie z medycyną. Pod uwagę warto wziąć:

 • Olimpiadę Biologiczną,
 • Olimpiadę Fizyczną,
 • Olimpiadę Matematyczną,
 • Olimpiadę Chemiczną.

 

Ponadto pamiętaj, że do rozpoczęcia studiów lekarskich może być wymagane zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o możliwości rozpoczęcia kierunku, w którym kontakt z płynami ustrojowymi i chorymi pacjentami będzie na porządku dziennym.

 

Proces rekrutacji

Elektroniczna rejestracja kandydatów powinna być dobrze znana wszystkim absolwentom szkół średnich, gdyż z pewnością korzystali z niej w trakcie wybierania wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej. Rejestracja na studia wygląda analogicznie – należy wypełnić znajdujący się na stronie internetowej wybranej uczelni formularz pamiętając, aby wprowadzane dane były zgodne z prawdą.

Kiedy po ogłoszeniu wyników okaże się, że twoje nazwisko widnieje na jednej z list przyjętych razem z nazwiskami innych szczęśliwców, postaraj się o terminowe dostarczenie ksera matury, dowodu osobistego oraz zaświadczenia lekarskiego. W przeciwnym wypadku zostaniesz skreślony z listy przyjętych i pozbawiony tym samym możliwości rozpoczęcia studiów w październiku.

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

kierunki studiów w Kielcach

studia w Kielcach

 

KIERUNEK LEKARSKI - ważne informacje

kierunek lekarski studia

studia medyczne w Kielcach

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Kielcach

O studiowaniu Kierunku Lekarskiego marzy wiele osób. Wiele z nich również wielokrotnie podejmuje próby jak najlepszego zdania egzaminu maturalnego, aby mieć realne szanse na rozpoczęcie tych studiów. O renomie kierunku najlepiej świadczą opinie samych studentów, a oto jedna z nich.

Michał, student pierwszego roku Kierunku Lekarskiego w Kielcach, mówi:

„Od zawsze marzyłem, żeby studiować medycynę. Już jako dziecko przebierałem się za lekarza i diagnozowałem całą rodzinę. Najczęściej niewłaściwie. Teraz jednak moje umiejętności się poprawiają. Jest bardzo ciężko, a nauka zabiera mi mnóstwo czasu, jednak wiem, że wszelki trud się opłaci.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Kielce studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Kielce studia stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna) Kielce studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Kielcach

9 uczelni w Kielcach

Chciałbyś zacząć studia w Kielcach? To może być strzał w dziesiątkę! W Kielcach znajduje się 9 dynamicznie rozwijających się uczelni, w tym dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska oraz siedem uczelni niepublicznych

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują kieleckie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Kielcach

 

Komentarze (1)

WZ odpowiedz

Anatomię w Kiecach na kierunku lekarskim wykłada prof., który ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktoryzował się na uczelni macierzystej, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk weterynaryjnych na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na podstawie pracy pt. Cytoarchitektonika i ultrastruktura zwoju skrzydłowo-podniebiennego szczura w warunkach prawidłowych i eksperymentalnych.

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu