Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rachunkowość finansowa
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • badania marketingowe
 • prawo gospodarcze
 • działanie i techniki operacyjne
 • procesy informacyjne w zarządzaniu
 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to 44 kierunki kształcenia. Jednym z nich Zarządzanie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest uzyskanie wszechstronnej wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu, a także nabycie umiejętności i kompetencji do diagnozowania, analizowania oraz wskazywania kierunków zmian w funkcjonowaniu organizacji we współczesnym otoczeniu gospodarczym.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: rachunkowość finansowa, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, badania marketingowe, prawo gospodarcze, działanie i techniki operacyjne, procesy informacyjne w zarządzaniu, ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, polityka społeczno- gospodarcza, prawo pracy, zarządzanie w regionie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania na UJK mogą wykorzystać w jednostkach administracji publicznej i w różnych gałęziach gospodarki narodowej.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? Wiktor, student Zarządzania mówi:

„Studiując Zarządzanie można nauczyć się nie tylko organizacji pracy w przedsiębiorstwie, ale nawet zarządzania własnym czasem i własną wiedzą. Uniwersytet Jana Kochanowskiego to bardzo dobra uczelnia, która wypuszcza w świat świetnie wykształconych absolwentów. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Absolwent Zarządzanie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad i koncepcji teorii ekonomii, dotyczących funkcjonowania rynku oraz racjonalnego gospodarowania ograniczonymi zasobami,
 • mechanizmów systemu finansowego,
 • teorii motywacyjnych,
 • wykonywania analizy ekonomiczno – finansowej,
 • kształtowania polityki finansowej przedsiębiorstwa,
 • zasad ewidencji księgowej i sprawozdawczości,
 • negocjacji,
 • wykonywania analizy rynku,
 • kierowania kontrolą finansową,
 • rozliczania inwestycji finansowych,
 • kształtowania produktu od strony marketingowej,
 • stosowania instrumentów finansowych,
 • wykonywania analizy opłacalności i wykonalności.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach samorządowych,
 • przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych,
 • instytucjach non-profit,
 • agencjach konsultingowych,
 • instytucjach związanych z polityką wspierania rozwoju przedsiębiorczości.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK

Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów oraz ranking wyników.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Kielcach

UJK kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa, Admnistracji i Zarządzania UJK w Kielcach

Komentarze (0)