Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo

31.01.2022

Budownictwo – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku Budownictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku budownictwo w UP WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geometria wykreślna
 • rysunek techniczny
 • mechanika ogólna
 • geodezja
 • teoria sprężystości i plastyczności
 • złożone konstrukcje betonowe
 • zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to 27 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Budownictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności z wielu dziedzin, wśród których wymienić można: wykonawstwo obiektów budowlanych, czy wykorzystywanie nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: geometria wykreślna, rysunek techniczny, mechanika ogólna, geodezja, teoria sprężystości i plastyczności, złożone konstrukcje betonowe, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, fundamentowanie.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Budownictwa na UP we Wrocławiu mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach budowlanych projektowych i wykonawczych, instytutach naukowo-badawczych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Daniel, student Budownictwa mówi:

„Budownictwo to moja największa pasja, chyba nawet od dzieciństwa, bo zawsze interesowało mnie czy jakiś budynek może być wyższy i jak można byłoby go wybudować, żeby się nie złamał i nie zawalił. Teraz realizuje swoje marzenia. Studiuję Budownictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w najpiękniejszym na świecie Wrocławiu.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

Budownictwo studia Wrocław

Budownictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budownictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu:

Absolwent Budownictwa może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • geometrii wykreślnej i rysunku technicznego dotyczących zapisu i odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych, geodezyjnych i geologicznych,
 • odwzorowań kartograficznych,
 • norm oraz wytycznych projektowania obiektów budowlanych i ich elementów,
 • konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych,
 • zasad fundamentowania,
 • znajomości programów komputerowych wspomagające projektowanie konstrukcji oraz organizację i technologię robót budowlanych,
 • zasad kierowania budową,
 • klasyfikacji obiektów budowlanych,
 • oceny zagrożenia przy realizacji robót budowlanych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budownictwo:

Absolwent kierunku Budownictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych projektowych i wykonawczych,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)