Budownictwo - Wrocław

Budownictwo - Wrocław

Budownictwo - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

budownictwo

Odkryj kierunek budownictwo we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Budownictwo studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Dla kogo ten kierunek
Budownictwo jest jedną z tych dyscyplin inżynieryjnych, która rozwija się najprężniej. Dziś właściwie otaczająca nas przestrzeń ulega nieustannym przekształceniom. Ciągły rozwój cywilizacyjny przyczynia się do powstawania coraz to nowszych budowli, modernizacji dróg i autostrad itd. Osoby, które profesjonalnie zajmują się budownictwem, posiadają niezbędną wiedzę z zakresu tworzenia nowych obiektów, lecz także swoje doświadczenie potrafią wykorzystać w tracie prac związanych z przebudową, odbudową istniejących już budowli.
Jeżeli od zawsze fascynował cię proces wznoszenia obiektów i posiadasz predyspozycje techniczno-matematyczne, to studia na kierunku budownictwo są dla ciebie stworzone. Musisz pamiętać, że jest to dyscyplina, która wymaga dużego zaangażowania i nie jest ona odpowiednia dla wszystkich absolwentów szkół średnich. Przyszłych inżynierów budownictwa powinna cechować przede wszystkim odpowiedzialność związana z wykonywaniem tego zawodu, ponieważ to od ich decyzji zależy bezpieczeństwo ludzi, którzy będą użytkować dane obiekty.

Program kształcenia i gdzie studiować
Uczelnie we Wrocławiu co roku zasila wielu nowych i ambitnych studentów, dla których ważne jest zdobycie rzetelnej wiedzy i doświadczenia. Jeżeli i ty chciałbyś być jednym z nich, a dodatkowo jesteś zainteresowany studiami na kierunku budownictwo, to powinieneś się dobrze zastanowić, gdzie możesz rozpocząć kształcenie. We Wrocławiu są dwa ośrodki akademickie, które umożliwiają naukę na tym kierunku – Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu. Sprawdź każdą z tych ofert, ponieważ ich programy kształcenia mogą się nieznacznie od siebie różnić.
Wszyscy chętni, którzy poważnie myślą o studiach budowniczych, muszą mieć świadomość, że czeka ich wiele intensywnych godzin nauki. Podstawą kształcenia są bowiem zagadnienia związane z matematyką i fizyką. Tylko ich perfekcyjne opanowanie sprawi, że studenci będą przygotowani do dalszego rozwijania wiedzy o budownictwie – materiałoznawstwo, wytrzymałość materiałów budowlanych, czy różnego rodzaju konstrukcji wykorzystywanych w budownictwie.

Praca po studiach
Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak budownictwo to gwarant bardzo dobrego zatrudnienia w przyszłości. Osoby, które posiadają wykształcenie inżynieryjne stanowią jedną z najbardziej pożądanych grup zawodowych na rynku pracy. Każdy abiturient posiada bowiem taką wiedzę, która może być wykorzystana w sposób maksymalnie konstruktywny. Studia budownictwo dają konkretnych fach w ręku. Na absolwentów tego kierunku czeka rozwojowa praca w różnego rodzaju biurach projektowych i architektonicznych. Inżynierowie budownictwa to osoby, które podejmują bowiem bardzo ścisłą współpracę z innymi grupami zawodowymi – architektami, mechanikami, czy mechatronikami.
Studia na kierunku budownictwo dają takie wykształcenie, które pozwala na zatrudnienie na stanowiskach: projektanta konstrukcji budowlanych, kierownika budowy, czy inspektora nadzoru budowlanego. Wszystko właściwie zależy od twoich indywidualnych zainteresowań i predyspozycji. Abiturienci budownictwa przygotowani są także do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, dzięki której będą mogli realizować własne pomysły na modernizację przestrzeni.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W MIEŚCIE WROCŁAWIU JEST KIERUNEK BUDOWNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Budownictwo we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu na kierunku budownictwo nie należą do najłatwiejszych, a od kandydatów już na poziomie rekrutacji wymaga się zaprezentowania jak najbardziej rozległej wiedzy z tych zakresów, które będą rozwijane w trakcie całego toku kształcenia wyższego. Uczelnie we Wrocławiu przyjmują jedynie najlepszych kandydatów, zatem swoje przygotowania do egzaminu maturalnego zacznij już dziś. W swoich planach uwzględnij przede wszystkim przedmioty takie jak: matematyka oraz fizyka. Dobre wyniki uzyskane podczas egzaminu maturalnego zagwarantują ci nie tylko miejsce na liście osób przyjętych, ale także znacznie ułatwią twoją naukę w przyszłości.
 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W MIEŚCIE WROCŁAWIU

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu?

Uczelnie we Wrocławiu znajdują się w kręgu zainteresowań wielu abiturientów szkół średnich. Dlatego też każda z ofert musi być atrakcyjna dla jak największego grona zainteresowanych. Jednym z takich atrakcyjnych rozwiązań jest możliwość rozpoczęcia kształcenia w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Takiego wyboru możesz dokonać także w przypadku studiów na kierunku budownictwo. Studia dzienne stanowią obecnie najbardziej popularną formę kształcenia i mają charakter regularnych spotkań w tracie trwania tygodnia. Z kolei studia niestacjonarne to propozycja dla wszystkich tych osób, które nie chcą rezygnować z kształcenia wyższego, a z różnych względów nie mogą regularnie uczęszczać na zajęcia. Studia niestacjonarne odbywają się bowiem w formie weekendowych zjazdów, jednak warto dodać, że są one płatne, a studenci większość materiału teoretycznego muszą opanowywać we własnym zakresie.

 

Program studiów i przedmioty

Program dydaktyczny na kierunku budownictwo musi obejmować wiele skomplikowanych zagadnień, ponieważ wykształcenie przyszłych abiturientów tego kierunku musi być niezwykle wszechstronne. Studenci swoją przygodę z budownictwem rozpoczynają od bardzo szczegółowego zgłębiania matematyki oraz fizyki. To dwie dyscypliny naukowe, które stanowią niezbędną podstawę kształcenia. Każdy profesjonalny budowniczy każdą swoją zawodową decyzję musi opierać na ich doskonałej znajomości. Oczywiście jednak studia na kierunku budownictwo bogate są w inne, bardzo ścisłe przedmioty:

 • materiałoznawstwo;
 • materiały wykorzystywane w budownictwie;
 • fizykę budowli;
 • chemię budowlaną;
 • czy różnego rodzaju konstrukcje budowlane itd.

To tylko przykłady zajęć, z którymi będą stykać się studenci tego kierunku. Warto podkreślić, że zagadnienia związane z tym profilem kształcenia można podzielić na budownictwo lądowe oraz wodne, także profile przedmiotów będą także obejmować te dwa tak bardzo różniące się profile wznoszenia obiektów. Wykształcenie przyszłych inżynierów budownictwa musi mieć zatem interdyscyplinarny charakter, ponieważ w tej dyscyplinie wykorzystywane są zdobycze z wielu dziedzin technicznych i inżynieryjnych.

Studenci, którzy zdecydują się także na kształcenie na tym kierunku będą wybierać ścieżkę specjalizacyjną. Jej zadaniem jest rozwijanie już bardzo wąskich i wysoce specjalistycznych umiejętności. Przyszli inżynierowie budownictwa mogą się zdecydować na naukę:

 • budownictwa dróg i mostów;
 • budownictwa dróg szynowych itd.

Przyszli absolwenci tego kierunku oprócz wiedzy muszą także posiadać szereg cech, które tylko mogą poprawić jakość ich pracy. To przede wszystkim zdolność do analitycznego i przestrzennego myślenia, umiejętność komunikacji z całym zespołem oraz przede wszystkim głębokie poczucie odpowiedzialności. Inżynierowie budownictwa odpowiadają w dużej mierze za bezpieczeństwo osób, które użytkują dane obiekty budowlane.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

BUDOWNICTWO WROCŁAW STUDIA ZAOCZNE

 

budownictwo studia Wrocław


Ile trwają studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu?

Najpopularniejszy podział studiów w Polsce obejmuje kształcenie pierwszego oraz drugiego stopnia. Studia na kierunku budownictwo również można zaliczyć do tego grona. Swoją przygodę z tym kierunkiem rozpoczniesz od studiów inżynierskich, które trwają 3,5 roku. Otrzymasz wtedy część uprawnień, które pozwolą ci na wstępną pracę w zawodzie. Jednak te uprawnienia będą jeszcze niepełne.

Dopiero rozpoczęcie studiów drugiego stopnia pozwala na otrzymanie pełni kwalifikacji. Trwają one 1,5 roku i ich zakończenie wiąże się z przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej. Czas nauki na tym stopniu także znaczne poszerzanie swojej wiedzy, zdobytej podczas studiów pierwszego stopnia. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, to abiturienci tego kierunku otrzymują tytuł magistrów i mogą rozwijać swoją karierę zawodową bez żadnych przeszkód.


Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek budownictwo we Wrocławiu?

Studia na kierunku budownictwo stanowią bardzo nęcącą propozycję i od wielu lat znajdują się w czołówce najbardziej popularnych kierunków. Jednak nie są to studia, na których odnajdzie się każdy absolwent szkoły średniej. Zastanów się, czy odnajdujesz w sobie te predyspozycje, które uczynią z ciebie idealnego kandydata na studia na kierunku budownictwo. Odpowiedz sobie na początek na kilka podstawowych pytań:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych takich jak matematyka i fizyka nigdy nie stanowiły dla ciebie problemu?
 • Czy nie boisz się wyzwań i potrafisz działać pod presją?
 • Czy cechuje się logiczne myślenie?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że możesz śmiało pomyśleć o nauce na tym kierunku. Jednak na początku musisz przede wszystkim bardzo dobrze przygotować się do egzaminu dojrzałości, ponieważ kandydatów na studia we Wrocławiu na kierunku budownictwo jest bardzo dużo. Aby zwyciężyć w tym starciu, musisz pokonać ich wszystkich, a twoją jedyną bronią są wyniki maturalne. W kręgu twoich zainteresowań powinny się znaleźć przedmioty takie jak matematyka oraz fizyka. Oprócz tego pomyśl także o chemii, czy o języku angielskim.

Studia budownicze zarezerwowane są tylko dla najbardziej ambitnych. Musisz nieustannie poszerzać i rozwijać swoją wiedzę. Zadbaj już o to w szkole średniej i pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Jeżeli będziesz jej laureatem lub finalistą, to na listach osób przyjętych możesz się znaleźć poza kolejnością. W przypadku kształcenia na tym kierunku uwzględnij olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Fizyczna;
 • Olimpiada Chemiczna.

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu wszystkich niezbędnych opłat rekrutacyjnych. Nie może im towarzyszyć zwłoka, ponieważ to jeden z najważniejszych kroków w procedurze kwalifikacyjnej. Gdy już znajdziesz się na listach osób przyjętych, to będziesz musiał dostarczyć do dziekanatu niezbędny zestaw dokumentów: skany dowodu, zdjęcia do legitymacji oraz oczywiście świadectwo maturalne.

zasady rekrutacji na studia

 

budownictwo Wrocław studia


Jaka praca po studiach na kierunku budownictwo we Wrocławiu?

Uczelnie we Wrocławiu cechują bardzo wysokie standardy nauczania. Osoby, które kończą naukę na wrocławskich ośrodkach akademickich, dysponują bardzo rzetelnym wykształceniem, a ono w znaczny sposób przekłada się na ich perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Studia budownicze w tym mieście stanowią dodatkowy atut, ponieważ abiturienci kierunków inżynieryjnych tworzą wyjątkowo atrakcyjne grupy zawodowe na aktualnym rynku pracy. Absolwenci budownictwa będą mogli ubiegać się o zatrudnienie w miejscach takich jak:

 • biura projektowe i architektoniczne;
 • organy inspektoratu nadzoru budowlanego;
 • różnego rodzaju firmy wykonawcze;
 • przedsiębiorstwa budowlane;
 • instytucje zajmujące się przemysłem budowlanym;
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej.

Praca przyszłych inżynierów budownictwa zależy tylko i wyłącznie od indywidualnych zainteresowań. To wyjątkowo dobrze płatny zawód, w którym wynagradzana jest nie tylko rozbudowana wiedza, lecz także umiejętność pracy pod presją odpowiedzialności. Musi o niej pamiętać każdy, kto chciałby rozpocząć studia na kierunku budownictwo. Każdy absolwent budownictwa ma taki szereg umiejętności, które czynią go wybitnym specjalistą z zakresu:

 • projektowania konstrukcji budowlanych;
 • inspektoratu nadzoru budowlanego;
 • inżynierii budownictwa lądowego i wodnego;
 • inżynierii instalacji podwodnych
 • kosztorysowania itd.

Jak widzisz – nawet tak ścisły kierunek studiów daje wiele możliwości kreatywnego i nie zawsze schematycznego rozwoju. Jako świadomy absolwent studiów budowniczych możesz także rozpocząć własną działalność gospodarczą. Ona zapewni ci niezależność w kwestii realizacji poszczególnych zleceń.


Jakie opinie mają studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu?

Każdy, kto decyduje się na studia na kierunku budownictwo, wie, że czeka czas intensywnej nauki, która w przyszłości może zaowocować bardzo stabilną pracą.

Marek, student budownictwa, mówi:

Od zawsze wiedziałem, że chcę zdobyć takie wykształcenie, które da mi przede wszystkim dobrze płatną pracę. Wiem, że studia na kierunku budownictwo były dobrym wyborem, bo to prawdziwy fach w ręku!

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W MIEŚCIE WROCŁAWIU


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)