Budownictwo - Wrocław

Budownictwo - Wrocław

Studia na kierunku budownictwo w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Budownictwo stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku budownictwo

Politechnika Wrocławska

08.11.2023

Budownictwo studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Budownictwo we Wrocławiu to 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 15 różnych specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na budownictwie we Wrocławiu w 2023 r. zaczynają się od 5200 zł za pierwszy rok studiów.

Budownictwo - Wrocław
Studia na kierunku budownictwo w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na budownictwie poświęcone są zagadnieniom z zakresu projektowania budynków i kierowania procesem budowlanym. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę na temat zarządzania procesem inwestycyjnym oraz poznają programy niezbędne do projektowania budynków. Studia na kierunku budownictwo uczą także zasad mechaniki, chemii budowlanej, hydrauliki czy materiałoznawstwa. W toku studiów zdobywa się także umiejętności ułatwiające pracę w zespołach projektowych.

Ukończenie budownictwa daje perspektywy dobrze płatnej pracy. Wśród zawodów, które można wykonywać po budownictwie są m.in. inżynier budowlany, projektant, inspektor nadzoru budowlanego. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w firmach wykonawczych, przemyśle budowlanym czy jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

 

Uczelnie

We Wrocławiu budownictwo możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWR), Politechnice Wrocławskiej (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego PWR) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
 
Specjalności
Współczesne studia z budownictwa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku budownictwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku budownictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5200 zł do 7400 zł za pierwszy rok studiów.Wykaz opłat za studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu >

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Budownictwo we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu na kierunku budownictwo nie należą do najłatwiejszych, a od kandydatów już na poziomie rekrutacji wymaga się zaprezentowania jak najbardziej rozległej wiedzy z tych zakresów, które będą rozwijane w trakcie całego toku kształcenia wyższego.
Uczelnie we Wrocławiu przyjmują jedynie najlepszych kandydatów, zatem swoje przygotowania do egzaminu maturalnego zacznij już dziś. W swoich planach uwzględnij przede wszystkim przedmioty takie jak: matematyka oraz fizyka. Dobre wyniki uzyskane podczas egzaminu maturalnego zagwarantują ci nie tylko miejsce na liście osób przyjętych, ale także znacznie ułatwią twoją naukę w przyszłości.
 

Budownictwo Politechnika Wrocławska - przedmioty maturalne

Politechnika Wrocławska w rekrutacji 2023/2024 na kierunek budownictwo bierze pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów: matematyka, język obcy, język polski oraz fizyka, będąca przedmiotem dodatkowym. Ponadto Politechnika Wrocławska rozpatruje także wyniki z egzaminu zawodowego, jeśli takowy został ukończony przez kandydata. dowiedz się więcej

Budownictwo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek budownictwo w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu brane są pod uwagę wyniki z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Ponadto kandydaci na ten kierunek studiów wśród przedmiotów maturalnych powinni także uwzględnić jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka lub informatyka. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uwzględnia także ewentualne wyniki z egzaminu zawodowego. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na budownictwo w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w mieście Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu?

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku budownictwo, studenci nauczą się projektowania wykonawstwa, remontów i użytkowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Ponadto poznają zasady organizacji pracy oraz kierowania zespołami w firmie budowlanej, a także zarządzania procesem inwestycyjnym. Co więcej, dowiedzą się w jaki sposób korzystać z nowoczesnych narzędzi informatycznych, wspomagających proces projektowania oraz tworzyć rysunek techniczny.
Budownictwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 13 tys. kandydatów (o 1094 więcej niż rok wcześniej).
Wśród wrocławskich uczelni publicznych budownictwo znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Wrocławskiej (ponad 900 zgłoszeń - 3 osoby na miejsce).

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych, wykonawczych i deweloperskich. Ponadto mogą podjąć pracę w biurach projektowych, jednostkach administracji publicznej oraz firmach konsultingowych.
Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak budownictwo to gwarant bardzo dobrego zatrudnienia w przyszłości. Osoby, które posiadają wykształcenie inżynieryjne stanowią jedną z najbardziej pożądanych grup zawodowych na rynku pracy. Każdy absolwent posiada bowiem taką wiedzę, która może być wykorzystana w sposób maksymalnie konstruktywny. Studia budownictwo dają konkretnych fach w ręku. Na absolwentów tego kierunku czeka rozwojowa praca w różnego rodzaju biurach projektowych i architektonicznych. Inżynierowie budownictwa to osoby, które podejmują bowiem bardzo ścisłą współpracę z innymi grupami zawodowymi – architektami, mechanikami, czy mechatronikami.
Studia na kierunku budownictwo dają takie wykształcenie, które pozwala na zatrudnienie na stanowiskach: projektanta konstrukcji budowlanych, kierownika budowy, czy inspektora nadzoru budowlanego. Wszystko właściwie zależy od twoich indywidualnych zainteresowań i predyspozycji. Absolwenci budownictwa przygotowani są także do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, dzięki której będą mogli realizować własne pomysły na modernizację przestrzeni.

Uczelnie we Wrocławiu znajdują się w kręgu zainteresowań wielu absolwentów szkół średnich. Dlatego też każda z ofert musi być atrakcyjna dla jak największego grona zainteresowanych. Jednym z takich atrakcyjnych rozwiązań jest możliwość rozpoczęcia kształcenia w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Takiego wyboru możesz dokonać także w przypadku studiów na kierunku budownictwo.

Studia dzienne stanowią obecnie najbardziej popularną formę kształcenia i mają charakter regularnych spotkań w tracie trwania tygodnia. Z kolei studia niestacjonarne to propozycja dla wszystkich tych osób, które nie chcą rezygnować z kształcenia wyższego, a z różnych względów nie mogą regularnie uczęszczać na zajęcia. Studia niestacjonarne odbywają się bowiem w formie weekendowych zjazdów, jednak warto dodać, że są one płatne, a studenci większość materiału teoretycznego muszą opanowywać we własnym zakresie.

 

Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie we Wrocławiu co roku zasila wielu nowych i ambitnych studentów, dla których ważne jest zdobycie rzetelnej wiedzy i doświadczenia. Jeżeli i ty chciałbyś być jednym z nich, a dodatkowo jesteś zainteresowany studiami na kierunku budownictwo, to powinieneś się dobrze zastanowić, gdzie możesz rozpocząć kształcenie. We Wrocławiu są dwa ośrodki akademickie, które umożliwiają naukę na tym kierunku – Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu.
Sprawdź każdą z tych ofert, ponieważ ich programy kształcenia mogą się nieznacznie od siebie różnić.
Wszyscy chętni, którzy poważnie myślą o studiach budowniczych, muszą mieć świadomość, że czeka ich wiele intensywnych godzin nauki. Podstawą kształcenia są bowiem zagadnienia związane z matematyką i fizyką. Tylko ich perfekcyjne opanowanie sprawi, że studenci będą przygotowani do dalszego rozwijania wiedzy o budownictwie – materiałoznawstwo, wytrzymałość materiałów budowlanych, czy różnego rodzaju konstrukcji wykorzystywanych w budownictwie.
 

Program studiów i przedmioty

Program dydaktyczny na kierunku budownictwo musi obejmować wiele skomplikowanych zagadnień, ponieważ wykształcenie przyszłych absolwentów tego kierunku musi być niezwykle wszechstronne. Studenci swoją przygodę z budownictwem rozpoczynają od bardzo szczegółowego zgłębiania matematyki oraz fizyki. To dwie dyscypliny naukowe, które stanowią niezbędną podstawę kształcenia. Każdy profesjonalny budowniczy każdą swoją zawodową decyzję musi opierać na ich doskonałej znajomości. Oczywiście jednak studia na kierunku budownictwo bogate są w inne, bardzo ścisłe przedmioty:

 • materiałoznawstwo;
 • materiały wykorzystywane w budownictwie;
 • fizyka budowli;
 • chemia budowlaną;
 • mechanika budowli;
 • fundamentowanie;
 • prawo budowlane;
 • hydraulika i hydrologia;
 • kształtowanie konstrukcji budowlanych

To tylko przykłady zajęć, z którymi będą stykać się studenci tego kierunku. Warto podkreślić, że zagadnienia związane z tym profilem kształcenia można podzielić na budownictwo lądowe oraz wodne, także profile przedmiotów będą także obejmować te dwa tak bardzo różniące się profile wznoszenia obiektów. Wykształcenie przyszłych inżynierów budownictwa musi mieć zatem interdyscyplinarny charakter, ponieważ w tej dyscyplinie wykorzystywane są zdobycze z wielu dziedzin technicznych i inżynieryjnych.

Studenci, którzy zdecydują się także na kształcenie na tym kierunku będą wybierać ścieżkę specjalizacyjną. Jej zadaniem jest rozwijanie już bardzo wąskich i wysoce specjalistycznych umiejętności. Przyszli inżynierowie budownictwa mogą się zdecydować na naukę:

 • budownictwa dróg i mostów;
 • budownictwa dróg szynowych itd.

Przyszli absolwenci tego kierunku oprócz wiedzy muszą także posiadać szereg cech, które tylko mogą poprawić jakość ich pracy. To przede wszystkim zdolność do analitycznego i przestrzennego myślenia, umiejętność komunikacji z całym zespołem oraz przede wszystkim głębokie poczucie odpowiedzialności. Inżynierowie budownictwa odpowiadają w dużej mierze za bezpieczeństwo osób, które użytkują dane obiekty budowlane.

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci budownictwa szkolą się w zakresie m.in.: projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich; nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania nimi; stosowania nowoczesnej techniki komputerowej, wspomagającej projektowanie. W programie tego kierunkue znaleźć można przedmioty poświęcone np.: matematyce, fizyce budowli, geometrii wykreślnej, mechanice, hydraulice, wytrzymałości materiałów, instalacjom budowlanym, mechanice budowli czy fundamentowaniu.

Studia na kierunku budownictwo mają za zadanie przygotować absolwentów do rozwiązywania problemów związanych m.in. z: wykonawstwem obiektów budowlanych; projektowaniem podstawowych obiektów i elementów budowlanych; technologii i organizacji robót; doboru i stosowania materiałów budowlanych, wykorzystywania technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Absolwenci budownictwa mogą ubiegać się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami – dzięki temu osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, rozumieją także m.in. komunikacyjne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty budownictwa. Dzięki temu inżynierowie budownictwa potrafią np. samodzielnie sporządzić kosztorys inwestycji oraz zarządzać robotami budowlanymi.

 

Gdzie studiować na kierunku budownictwo we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Politechnice Wrocławskiej oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Wrocławska 510 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PWr, UPWR oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 5200 zł do 7400 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek budownictwo - uczelnie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach jest ograniczona, a o tym, czy dany kandydat dostanie się na studia, decydują jego wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym – uczelnie przyjmują te osoby, które zajmują odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku budownictwo we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska: 510

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Za możliwość nauki na studiach muszą jednak zapłacić najczęściej studenci niestacjonarni publicznych szkół wyższych oraz osoby, które studiują w większości prywatnych uczelni.

Budownictwo studia we Wrocławiu - ceny 2023

 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu – od 6000 zł
 • Politechnika Wrocławska – 7400 zł
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 5200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na studia informację o wynikach rekrutacji otrzymują w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie w prywatnym profilu w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu mogą oni nie tylko poznać wynik, który zdobyli w procesie rekrutacyjnym, ale również dowiedzieć się, które miejsce na liście rankingowej zajęli.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska – 12.07.2023
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Preferowana forma dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych jest zależna od indywidualnej decyzji wybranej szkoły wyższej. Większość uczelni przyjmuje pliki doręczone osobiście przez zakwalifikowanych kandydatów do siedziby instytucji. Niektóre szkoły decydują się także na dopuszczenie możliwości wysłania kompletnego zestawu dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji, mogą składać dokumenty rekrutacyjne w terminie określonym przez daną uczelnię. Zestaw dokumentów musi być kompletny oraz dostarczony na czas – spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska – od 13.07.2023 do 18.07.2023
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – od 17.07.2023 do 19.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Budownictwie?

Absolwenci studiów na kierunku Budownictwo to wysokokwalifikowana kadra, przygotowana do pracy w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych, organizacji oraz kierowania wykonawstwem wszystkich typów robót i obiektów budowlanych. Mówiąc jednak o ich zarobkach należy zaznaczyć, że wysokość wynagrodzenia jest zagadnieniem złożonym, a wpływ na honoraria ma kilka czynników. Jednym z nich jest posiadanie określonych uprawnień, na mocy których można wykonywać konkretne zadania.

Średnie zarobki absolwentów Budownictwa w 2023 roku:

 • inżynier budownictwa: 6400 złotych
 • kierownik budowy: 8690 złotych
 • asystent kierownika budowy: 5430 złotych
 • inspektor nadzoru: 6120 złotych

 

Czy warto iść na Budownictwo?

Budownictwo jest kierunkiem, który zawsze będzie miał wysoką wartość i będzie uznawany za perspektywiczny. Nawet jeśli w naszym kraju zacznie mówić się o zastoju branży budowlanej, to pozyskane wykształcenie otwiera furtkę do realizowania działań zawodowych poza jego granicami – wystarczy tylko zadbać o rozwijanie umiejętności językowych.

 

Gdzie warto studiować Budownictwo?

Kandydaci na studia we Wrocławiu mają trzy propozycje. W stolicy Dolnego Śląska trzy uczelnie oferują kształcenie w zakresie omawianego kierunku, w tym dwie uczelnie publiczne. To, co przemawia za podjęciem nauki w uczelni publicznej jest fakt, że nauka w formie stacjonarnej jest bezpłatna. Naturalnie, za kształcenie w trybie niestacjonarnym należy już zapłacić.

Budownictwo studia – uczelnie publiczne (państwowe) we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Przyrodniczy

Kandydaci na studia coraz większą uwagę kierują w stronę uczelni niepublicznych, a jeśli pragną studiować Budownictwo to mogą skorzystać z oferty jednej z nich.

Budownictwo studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) we Wrocławiu:

 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek budownictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Politechnika Wrocławska (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu?

Każdy, kto decyduje się na studia na kierunku budownictwo, wie, że czeka czas intensywnej nauki, która w przyszłości może zaowocować bardzo stabilną pracą.

Marek, student budownictwa, mówi:

Od zawsze wiedziałem, że chcę zdobyć takie wykształcenie, które da mi przede wszystkim dobrze płatną pracę. Wiem, że studia na kierunku budownictwo były dobrym wyborem, bo to prawdziwy fach w ręku!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Wrocław studia i stopnia

Budownictwo Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Wrocław studia stacjonarne

Budownictwo Wrocław studia niestacjonarne

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia