Dietetyka

Dietetyka

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - kierunki studiów

Dietetyka – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizjologia człowieka
 • chemia żywności
 • genetyka
 • kliniczny zarys chorób
 • mikrobiologia ogólna i żywności
 • edukacja żywieniowa z elementami epidemiologii

 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu to uczelnia z bardzo bogatą historią, jak również bogatą ofertą edukacyjną. Jednym z kierunków kształcenia jest Dietetyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie gruntownej wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Istotą nauki jest nabycie praktycznych umiejętności planowania racjonalnego żywienia oraz planowania i przygotowywania diet, zgodnych z normami żywieniowymi. Dietetyka na Uniwersytecie Medycznym to nauka oceny stanu odżywiania i sposobu żywienia człowieka, zapobiegania chorobom dietozależnym, planowania żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

Na długiej liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: fizjologia człowieka, chemia żywności, genetyka, kliniczny zarys chorób, mikrobiologia ogólna i żywności, edukacja żywieniowa z elementami epidemiologii.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Dietetyki mogą wykorzystać w zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych, poradniach dietetycznych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu opinie? Michalina, studentka Dietetyki mówi:

„Właściwy sposób żywienia to najważniejsza część profilaktyki. Niestety, ciągle niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Studiuję na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, aby po ukończeniu nauki stać się specjalistą i móc zmieniać w ludziach myślenie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dietetykę na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich:

Absolwent Dietetyki może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • żywienia człowieka zdrowego i chorego,
 • genetyki,
 • znajomości składu i właściwości surowców oraz produktów żywnościowych,
 • procesów chemicznych zachodzących w żywności podczas jej przechowywania i przetwarzania,
 • zasad żywienia i planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego,
 • komponowania diet w zależności od jednostki chorobowej,
 • mechanizmów działania leków i ich interakcji ze składnikami pokarmowymi,
 • samodzielnego poradnictwa dietetycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Dietetyce:

Absolwent Dietetyki na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach ochrony zdrowia,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • domach opieki społecznej,
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych,
 • poradniach dietetycznych,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest wynik wstępnego egzaminu teoretycznego, dodatkowo 10 punktów za publikację, której kandydat jest autorem lub współautorem.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu kierunki

Jakie są kierunki medyczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Komentarze (0)