Kierunek Lekarski

Kierunek Lekarski

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - kierunki studiów

Kierunek Lekarski – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • biofizyka
 • embriologia człowieka
 • patomorfologia
 • immunologia kliniczna
 • ginekologia i położnictwo
 • medycyna rodzinna
 • onkologia

 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu to uczelnia z bardzo bogatą historią, jak również bogatą ofertą edukacyjną. Jednym z kierunków kształcenia jest Kierunek Lekarski, prowadzony na jednolitych studiach magisterskich.

Celem kształcenia jest uzyskanie podstawowej wiedzy z obszaru nauk medycznych oraz dyscyplin klinicznych. Studenci nabywają praktycznych umiejętności stawiania i rozwiązywania problemów zdrowotnych w procesie leczenia pacjenta. Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu to nauka prowadzenia wywiadu z pacjentem, badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób, zapobiegania im oraz leczenia.

Na długiej liście przedmiotów do zaliczenia widnieją, między innymi, takie zagadnienia jak: anatomia, biofizyka, embriologia człowieka, patomorfologia, immunologia kliniczna, ginekologia i położnictwo, medycyna rodzinna, onkologia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym mogą wykorzystać w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, pogotowiu ratunkowym, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Którą uczelnię wybrać? Na który kierunek kształcenia się zdecydować? Czy szkoła wyższa, którą zamierzam wybrać spełni moje edukacyjne oczekiwania? Podobnych pytań kandydaci na studia zadają wiele, by podjęcie decyzji o wyborze studiów nie spędzało sen z powiek. Jakie ma Uniwersytet Medycznym we Wrocławiu opinie? Aleksandra, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

„Ogromną zaletą studiów na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu jest wiele okazji do nauki praktycznej. Każdy może rozwijać się w sferze, która go interesuje. To świetna uczelnia. Czuję się w niej swobodnie pomimo, że zajęć nie jest tak mało.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent Kierunku Lekarskiego może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania i realizacji postępowania profilaktycznego, diagnostycznego i leczniczego,
 • oceny wyników badań naukowych,
 • prowadzenia badań naukowych oraz upowszechnienie ich wyników,
 • kierowania zespołami ludzkimi,
 • zasad etycznych gwarantujących bezpieczną opiekę lekarską,
 • współpracy z innymi realizatorami opieki zdrowotnej,
 • komunikacji z pacjentem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Kierunku Lekarskim:

Absolwent Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku lekarskim - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu kierunki

Jakie są kierunki medyczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarskim

Komentarze (0)