Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

07.02.2022

Automatyka i robotyka – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 2022

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku automatyka i robotyka w AMW GDYNIA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku automatyka i robotyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy prawa
 • podstawy niezawodności systemów
 • grafika inżynierska
 • mechanika techniczna
 • sterowniki programowalne
 • systemy dynamiczne
 • sensory i pomiary przemysłowe

 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oferuje kandydatom dwanaście kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Automatyka i robotyka, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w zastosowaniach morskich. Studenci uzyskują nowoczesną wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji w instytucjach resortu obrony narodowej, przemyśle zbrojeniowym i okrętowym. Automatyka i robotyka w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni należy do grona kierunków, realizowanych na studiach cywilnych.

 

Nabywane umiejętności

Lista przedmiotów do zaliczeni w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: podstawy prawa, podstawy niezawodności systemów, grafika inżynierska, mechanika techniczna, sterowniki programowalne, systemy dynamiczne, sensory i pomiary przemysłowe, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, technika mikroprocesorowa, okrętowa hydraulika siłowa.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Automatyki i robotyki w AMW mogą wykorzystać w stoczniach remontowych i produkcyjnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach naukowo-badawczych, czy też innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni opinie? Wiktor, student Automatyki i robotyki mówi:

„Studia na kierunku Automatyka i robotyka już brzmią dla niektórych bardzo skomplikowanie. A studia na kierunku Automatyka i robotyka w Akademii Marynarki Wojennej, to już w ogóle… To studia dla żądnych nie tylko wiedzy, ale i przygód, innego życia, innych priorytetów. Te studia to początek realizacji konkretnego pomysłu na życie.”

 

 

STUDIA W GDYNI - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdyni

Studia w Gdyni

 

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA - ważne informacje

Automatyka i robotyka studia Gdynia

Automatyka i robotyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Automatykę i robotykę w Akademii Marynarki Wojennej:

Absolwent Automatyki i robotyki w AWM może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • automatyki systemów energetycznych statku,
 • okrętowej hydrauliki siłowej,
 • przemysłowych sieci komputerowych,
 • projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach,
 • wizualizacji procesów przemysłowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Automatyka i robotyka:

Absolwent kierunku Automatyka i robotyka w AWM może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach resortu obrony narodowej,
 • przemyśle zbrojeniowym,
 • przemyśle okrętowym,
 • jednostkach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, sporządzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów, z wyjątkiem wychowania fizycznego, a w dalszej kolejności oceny z egzaminu dyplomowego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Komentarze (0)