Automatyka i robotyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

01.08.2022

Automatyka i robotyka studia 2022 Gdańsk, Gdynia, Sopot - Trójmiasto | woj. pomorskie

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Trójmieście to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).
Uczelnie
W Trójmieście automatykę i robotykę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Mechniczno Elektryczny AMW) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Kierunek automatyka i robotyka w Trójmieście jest jednym z najbardziej pożądanych kierunków inżynierskich. Pracodawcy chętnie zatrudniają absolwentów studiów tego typu. Studenci przygotowują się do odbioru oraz do tworzenia nowych technologii. Nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, uruchamiania, eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Studenci wybierają specjalizację, która pozwoli zdobyć potrzebne do pracy kwalifikacje.
 
Specjalności
Współczesne studia z automatyki i robotyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku automatyka i robotyka w Trójmieście: elektroautomatyka okrętowa, informatyka stosowana ... specjalności na automatyce i robotyce w Trójmieście >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku automatyka i robotyka w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku automatyka i robotyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Wykaz opłat za studia na kierunku automatyka i robotyka w Trójmieście >
 
Praca po studiach
Absolwenci kierunku są zatrudniani w przemyśle elektromaszynowym, elektronicznym, elektrotechnicznym, samochodowym, spożywczym, chemicznym, celulozowo-papierniczym. Mogą spodziewać się także pracy w instytucjach resortu obrony narodowej, przemyśle zbrojeniowym i okrętowym, innych dziedzinach gospodarki.

czytaj dalej wszystko o Automatyka i robotyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek automatyka i robotyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Automatyka i robotyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka i robotyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Automatyka i robotyka w Gdańsku? 

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Automatyka i robotyka w Gdańsku? Za proces kwalifikacyjny odpowiada konkurs świadectw, a przedmiotami branymi pod uwagę są: matematyka, język obcy. Warto jednak upewnić się w kryteriach, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej wybranej placówki edukacyjnej.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku automatyka i robotyka w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • język polski

 

Wymagania na kierunek Automatyka i robotyka w Gdańsku są duże, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Automatyka i robotyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Trójmieście

Obecne czasy dynamicznego rozwoju gospodarczego, na który składa się przynajmniej kilkadziesiąt mniejszych czynników społeczno-ekonomicznych oraz politycznych, wymuszają na technologii nieustanne pięcie się w górę po drabinie coraz to nowszych osiągnięć, doskonalących życie każdego z członków naszego społeczeństwa.

Czy znasz przeciętnego człowieka, w życiu którego nie byłyby obecne choćby najbardziej podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego lub wszelkiego rodzaju pojazdy, które również składają się na całokształt dorobku naukowego specjalistów technicznych, działających na przestrzeni wieków?

Odpowiedź na powyższe pytanie powinna idealnie zobrazować zapotrzebowanie i nacisk kładziony na sukcesywne kształcenie młodego pokolenia fachowców, specjalizujących się w zagadnieniach z obszaru Automatyki i robotyki, zdolnych do stworzenia, naprawienia i udoskonalenia istniejących już sprzętów i elektroniki.

Mimo faktu, że Automatyka i robotyka jest stosunkowo innowacyjnym kierunkiem o niedługim stażu obecności wśród innych studiów, oferowanych przez niektóre uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, to niemal od samego początku stały się numerem jeden w rankingu wyborów przyszłych studentów. Nic dziwnego, gwarancja uzyskania dobrze płatnej i rozwijającej pracy tuż po ukończeniu edukacji, przyciąga całe masy głodnych wiedzy ludzi.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Automatyka i robotyka jest dziedziną, bez której, przemierzający świat postęp technologiczny byłby tylko teorią. Kierunek kształcenia zakłada przekazanie wiedzy i nabycie umiejętności potrzebnych do twórczego działania w zakresie

 • analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki,
 • sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej
 • projektowania systemów wspomagania decyzji. 

 

Kierunek Automatyka i robotyka w Gdańsku to różnorodność. Zakłada, między innymi, kształcenie w obszarze

 • inteligentnych systemów sterowania,
 • robotyki i diagnostyki,
 • elementów i sieci pomiarowych,
 • procesorów sygnałowych i sterowników logicznych,
 • metod przetwarzania sygnałów,
 • zarządzania informacją i obiektami,
 • sztucznej inteligencji.

Wszystko na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku automatyka i robotyka możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Automatyka i robotyka należy do kanonu kierunków, które wszystkie swoje założenia opierają na dokonaniach naukowych specjalistów z dziedzin nauk ścisłych i technicznych. Gruntowne zgłębienie całej potrzebnej wiedzy i uzupełnienie jej szeregiem umiejętności praktycznych przyjdzie z łatwością i zagwarantuje ogrom satysfakcji tylko nielicznym.

Od zawsze odnosiłeś sukces podczas zmagań z matematyką, fizyką, informatyką i chemią? Przyswajanie skomplikowanej wiedzy technicznej przychodziło ci bez większego problemu? Twój umysł charakteryzuje ponadprzeciętna analityczność, a zdolność do logicznego myślenia, pozwalającego na rozwiązanie złożonych problemów towarzyszy ci w codziennym życiu?

Jeśli „tak” to twoja odpowiedź na większość powyższych pytań, to nie musisz się dłużej wahać. Prawdopodobnie Automatyka i robotyka to kierunek, który powstał dla ludzi takich jak ty!

Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Automatyka i robotyka można podjąć w ramach studiów stacjonarnych, zwanych też dziennymi, oraz niestacjonarnych, czyli zaocznych. Jeśli zależy ci na zachowaniu pewnej ciągłości przyswajania wiedzy oraz jesteś gotów na zmierzenie się z dużą konkurencją, powinieneś wybrać pierwszą z opcji.

Zagwarantuje ci ona nie tylko możliwość zdobywania darmowego wykształcenia (chyba, że zdecydujesz się na zasilenie szeregów wybranej uczelni prywatnej), ale również uniknięcie konieczności uczestniczenia w cotygodniowych zjazdach weekendowych.

Studia niestacjonarne będą doskonałą opcją dla pracujących lub chcących podejmować naukę wyłącznie w weekendy. Na uwagę zasługuje fakt, że konkurencja w tym przypadku będzie dużo mniejsza, jednak kandydaci zobowiążą się do wnoszenia opłat za czesne.

 

4. Program studiów i przedmioty

Naukę na Automatyce i robotyce, niezależnie od wybranego trybu studiów, czy uczelni w Trójmieście, na której istnieje możliwość podjęcia kształcenia w tym kierunku, prawdopodobnie rozpoczniesz od przypomnienia wyniesionej z poprzednich lat edukacji wiedzy matematycznej i fizycznej. Systematyczne jej poszerzanie może wydać się niektórym zbyt trudne i gwałtowne, jednak przetrwają tylko najlepsi. Na tym kierunku nie można sobie pozwolić na pójście na łatwiznę.

Bardziej specjalistyczna wiedza kierunkowa, którą będziesz zgłębiał na nieco późniejszych etapach swojej przygody z Automatyką i robotyką, to między innymi budowa sieci komputerowych oraz infrastruktury elektronicznej w tym zakresie. Gruntowne poznanie sposobu tworzenia stron internetowych, programów i aplikacji pozwoli na późniejsze programowanie wykonanych przez siebie robotów i automatyzację różnych procesów.

Zajęcia praktyczne, mające miejsce na stanowiskach pracy starszych kolegów, którym udało się ukończyć opisywany kierunek studiów, pozwoli ci zorientować się w specyfice możliwości zawodowych, oferowanych przez zgłębianą cię dziedzinę.

Ile trwają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Trójmieście

Ile trwają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Trójmieście

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia inżynierskie na kierunku Automatyka i robotyka w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dzielą się na dwa komplementarne etapy.

Studia pierwszego stopnia na opisywanym kierunku trwają siedem semestrów, czyli trzy i pół roku, a zwieńczone zostają uzyskaniem przez każdego z absolwentów dyplomu inżyniera.

Na ukończenie magisterskich studiów drugiego stopnia należy poświęcić dodatkowe półtora roku, jednak znaczne poszerzenie kompetencji sprawi, że taki kandydat stanie się jeszcze bardziej pożądany na współczesnym rynku pracy.

Automatyka i robotyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku Automatyka i robotyka w Gdańsku?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Automatyka i robotyka w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Możesz być pewien jednego – będzie to zatrudnienie ciekawe, rozwijające i takie, które zagwarantuje ci godne życie w przyszłości. Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zakładają wykształcenie grona wyspecjalizowanych absolwentów, dlatego zapotrzebowanie rynku pracy na właśnie tych fachowców nigdy nie osłabnie.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 • projektant PCB,
 • programista C, C++, Python,
 • inżynier utrzymania ruchu,
 • projektant systemów informatycznych dla współczesnego przemysłu,

a także właściciel dobrze prosperującej działalności gospodarczej, którą założysz, jeśli tylko masz ochotę podjąć wyzwanie prowadzące do życia na własny rachunek oraz posiadasz szerokie kompetencje z dziedziny zarządzania.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Automatyka i robotyka?

Po ukończeniu studiów na kierunku Automatyka i robotyka, absolwenci mogą szukać pracy w wielu dziedzinach przemysłu, a także mogą otworzyć własną działalność gospodarczą, ponieważ posiadają oni niezbędną wiedzę do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Najczęściej wybieranymi zawodami są m.in. inżynier utrzymania ruchu, programista oraz automatyk. Ile zarabiają i czym zajmują się na co dzień?

 

Inżynier utrzymania ruchu

Odpowiada on za cały park maszynowy i zajmuje się głównie utrzymaniem ruchu produkcji poprzez kontrolę pracy urządzeń i maszyn. Nadzoruje ich przeglądy techniczne, naprawy, a także wymiany na nowe. Zajmuje się również dokumentację i współpracę z innymi działami. Mediana zarobków inżyniera utrzymania ruchu wynosi około 6440 zł brutto miesięcznie.

 

Automatyk

Automatyk może podjąć pracę w wielu przedsiębiorstwach np. zajmujących się produkcją. Odpowiada on za urządzenia w parku maszynowym, oznacza to, że sprawdza ich stan techniczny, a następnie je konserwuje, naprawia bądź wymienia. Zajmuje się również automatyką oraz systemami automatyki w całym przedsiębiorstwie. Praca automatyka jest niezwykle istotna dla całego przedsiębiorstwa i parku maszynowego, ponieważ przedłużające się awarie na linii produkcyjnej mogą spowodować opóźnienia np. w dostawach. Dodatkowo automatyk przechowuje również dokumentację z zakresu napraw maszyn i ich konserwacji. Mediana zarobków automatyka wynosi około 6280 zł brutto miesięcznie.

 

Programista

Programista może znaleźć zatrudnienie w większości firm i przedsiębiorstw niezależnie od sektora. Zajmuje się on tworzeniem oprogramowania, aplikacji oraz różnych systemów informatycznych, które wykorzystywane są np. wewnętrznie w firmach. Programista może również tworzyć strony internetowe firm, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą przenieść działalność sprzedażową do internetu. Odpowiada on za ich działanie, testy oraz wdrażanie. Służy również pomocą techniczną w razie pojawiających się błędów. Mediana zarobków programisty wynosi około 7780 zł brutto.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku automatyka i robotyka w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka, w roku akademickim 2022/2023, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oferuje 25 miejsc w ramach bezpłatnych studiów w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na AMW.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek automatyka i robotyka w Trójmieście:

 

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Limity miejsc

Każdego roku wielu chętnych aplikuje na automatykę i robotykę, jednak nie każdy może się dostać, bowiem uczelnie w Trójmieście ustalają limity miejsc na poszczególne kierunki studiów.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci automatyki i robotyki w Trójmieście? Rekrutacja na uczelnie w Trójmieście opiera się na konkursie świadectw – tylko kandydaci z najlepszymi wynikami mogą zostać zakwalifikowani.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na automatykę i robotykę w Trójmieście, to m.in.: język polski oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku automatyka i robotyka w Trójmieście: 

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Mechaniczno-Elektryczny): 25 

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Automatyka i robotyka w Trójmieście w trybie stacjonarnym jest bezpłatna. Z kolei studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni zawsze są płatne. W przypadku uczelni prywatnych czesne wymagane jest w przypadku obu form studiów.

Uczelnie oferują rozłożenie czesnego na raty.

Wybór trybu studiów należy do studenta i uzależniony jest od indywidualnych preferencji kandydata na automatykę i robotykę w Trójmieście.

Ceny studiów na kierunku automatyka i robotyka w Trójmieście:   

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Mechaniczno-Elektryczny):

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po tym jak kandydaci zarejestrują się na automatykę i robotykę w Trójmieście będą musieli czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji w Trójmieście?

Kandydaci opublikowania list rekrutacyjnych mogą spodziewać się mniej więcej w połowie lipca, bowiem terminy ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w Trójmieście. Gdzie można znaleźć wyniki?

Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na automatykę i robotykę w Trójmieście będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).W systemie IRK. W systemie IRK można również znaleźć takie informacje jak, uzyskana ilość punktów, zajęte miejsce, czy nawet ilość chętnych jaka przypadała na jedno miejsce. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Mechaniczno-Elektryczny): do 31.08.2022 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Kiedy wyniki na automatykę i robotykę w Trójmieście zostaną ogłoszone, kandydaci będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jak należy złożyć dokumenty rekrutacyjne na uczelnie w Trójmieście?

Składanie kompletu dokumentów na automatykę i robotykę w Trójmieście wygląda podobnie, jak na inne kierunki studiów. Kandydaci na studia musza złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a dla osób, które nie mogą się pojawić na wydziale istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu. 

Dokumenty jakie przyszli studenci automatyki i robotyki muszą mieć ze sobą to m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, a także dowód osobisty do wglądu. Ważne, aby były one kompletne i w odpowiedniej formie.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na automatykę i robotykę w Trójmieście muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Kiedy należy złożyć dokumenty na automatykę i robotykę w Trójmieście? Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci na dostarczenie ich mają zwykle około kilku dni.

W przypadku Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, kandydaci mają czas do 31 sierpnia.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Mechaniczno-Elektryczny): do 31.08.2022   

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek automatyka i robotyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Mechaniczno-Elektryczny) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Automatyka i robotyka w Trójmieście

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Automatyka i robotyka w Trójmieście

Zastanawiasz się, co jeszcze powinieneś wiedzieć, zanim zdecydujesz się ostatecznie na aplikację na kierunek Automatyka i robotyka w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Jedną z niezbędnych do przyswojenia informacji jest ta ściśle związana z procesem rekrutacyjnym na interesujące cię studia. Przyznasz sam, że bez wiedzy na temat tego, co należy wykonać w poszczególnych krokach oraz jakie dokumenty dostarczyć, proces aplikacji może okazać się znacznie utrudniony.

 

Proces rekrutacji

Elektroniczna rejestracja kandydatów, czyli stworzenie profilu kandydata na wybranej przez siebie uczelni oraz pochwalenie się za jego pośrednictwem osiągniętymi na egzaminie maturalnym lub dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, jest pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby zagwarantować sobie szansę na zasilenie grona studentów Automatyki i robotyki wybranej uczelni w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Warto zorientować się, jakie dokładnie posunięcia należy uczynić, aby dostać się na Automatykę i robotykę w Trójmieście, gdyż każda z uczelni może ustalać własne procedury rekrutacyjne. Kiedy okaże się, że należysz do grona szczęśliwców, którzy zobaczą swoje nazwisko na liście przyjętych na studia na kierunku Automatyka i robotyka, będziesz mógł przejść do kolejnego kroku związanego z rekrutacją na ten kierunek.

 

Potrzebne dokumenty

Ostatnim i najmniej stresującym z etapów kwalifikacyjnych będzie kompletowanie potrzebnych dokumentów oraz ich dostarczenie w odgórnie ustalonym terminie. Fotografia o wymiarach 35X45mm, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z ich kserokopiami to prawdopodobnie wszystko, co musisz posiadać, aby zwieńczyć całe postępowanie rekrutacyjne i nie zostać skreślonym z listy studentów.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA - ważne informacje

automatyka i robotyka studia

studia inżynierskie i techniczne w Trójmieście 

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Gdańsku?

Przed dokonaniem ostatecznych wyborów związanych z edukacją, należy rozwiać wszystkie wątpliwości. Dlatego, wśród pytań, które kandydaci powinni zadać znajduje się: Jakie ma kierunek Automatyka i robotyka w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Bartłomiej, absolwent Automatyki i robotyki w Trójmieście, mówi:

„Mogę śmiało powiedzieć, że każdemu polecam studiowanie Automatyki i robotyki w Gdańsku. O zaletach studiowania tego kierunku w tym mieście można opowiadać bardzo długo, więc niech najważniejszym argumentem będzie to, że ucząc się tutaj można odbyć fajne praktyki w znaczących firmach, a co za tym idzie, można dostać ciekawą pracę. Mnie udało się odnieść zawodowy sukces, dlatego jak najbardziej polecam ten kierunek studiów.”

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

POKAŻ WSZYSTKIE

Kierunki inżynierskie i techniczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

architektura
nawigacja
transport
Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia