Prawo

Prawo

 

Prawo – Uniwersytet Rzeszowski 2021

Studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika dla prawników
 • socjologia prawa
 • historia prawa polskiego
 • informatyka prawnicza
 • łacińska terminologia prawnicza
 • prawo partii politycznych

 

Uniwersytet Rzeszowski oferuje kandydatom na studia szeroką gamę kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Prawo, prowadzone na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, z wybranymi elementami innych nauk społecznych. Prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim to nauka rozumienia tekstów prawnych, interpretowania przepisów, a także posługiwania się regułami logicznego rozumowania.

Studia na kierunku Prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim nie dzielą się na specjalności, a na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, na przykład: logika dla prawników, socjologia prawa, historia prawa polskiego, informatyka prawnicza, łacińska terminologia prawnicza, prawo partii politycznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwent Prawa na UR można wykorzystać pełniąc funkcje w instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających dysponowania wiedzą prawniczą.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Krystian, student Prawa mówi:

„Rzeszów to fajne miasto, pełne ciekawych ludzi i, po prostu, dobrze jest tu studiować. Uniwersytet Rzeszowski to taka uczelnia, która otwiera młodemu człowiekowi wiele drzwi do osiągnięcia sukcesu i on, nauczony samodzielnego myślenia, sam musi podjąć odpowiednią decyzję.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad i instytucji prawa publicznego,
 • prawa rodzinnego,
 • komunikacji masowej i prawa mediów,
 • sporządzania pism procesowych,
 • interpretowania przepisów,
 • prawa celnego Unii Europejskiej,
 • międzynarodowe prawa lotniczego i kosmicznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie:

 • organach sprawiedliwości,
 • organach ścigania,
 • organizacjach publicznych oraz niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji na studia na kierunku Prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdują się: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Rzeszowie

UR kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Admnistracji UR

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)