Prawo - Rzeszów

Prawo - Rzeszów

Prawo - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

na kierunku prawo

Odkryj prawo w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Prawo – studia Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku prawo w Rzeszowie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Rzeszowskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku prawo, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Rzeszowski oferuje 250 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UR oraz uczelni niepublicznejCeny wahają się od 3900 zł do 4900 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Prawo - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek prawo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Prawo w Rzeszowie

Wymagania narzucane przyszłym studentom Prawa przez uczelnie w Rzeszowie, które zdecydowały się na zaoferowanie możliwości podjęcia tych studiów, wynikają z niezwykle odpowiedzialnej roli społecznej i zawodowej oraz ciężaru odpowiedzialności, który będą w stanie udźwignąć jedynie najlepsi.

Dlatego jeżeli czujesz, że Prawo jest drogą dla ciebie, musisz uzyskać bardzo wysokie wyniki na rozszerzonej maturze z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka angielskiego, pamiętając o tym, że jeden procent może zaważyć na całej twojej przyszłości.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku prawo w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • wiedza o społeczeństwie

 

Pamiętaj, że procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni oraz ulegać zmianom na przestrzeni czasu. Dlatego aby być na bieżąco, warto systematycznie śledzić ustalenia rekrutacyjne umieszczone na stronie internetowej wybranej uczelni w Rzeszowie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Rzeszowie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO RZESZÓW STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

PRAWO RZESZÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Prawo w Rzeszowie

 

Wielu uczonych uważało, że kluczem do wolności, czyli wartości najbardziej pożądanej przez zdecydowaną większość społeczeństwa, jest przestrzeganie prawa. Jak możemy to rozumieć? Kodeksy prawne, regulujące sposób funkcjonowania ludzi na danym obszarze politycznym, zostały stworzone w celu zapewnienia ludności poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Zgodnie z zasadami, wobec prawa wszyscy są równi, zatem niezależnie od zajmowanej pozycji, czy posiadanego majątku, teoretycznie każdy za dane przewinienie otrzyma jednakowy wymiar kary.

Prawo, chociaż nieraz wydaje się bardzo rygorystyczne, scala społeczeństwo. Czy potrafisz wyobrazić sobie państwo, w którym jedynym obowiązującym nakazem jest ten o braku nakazów? Przyznasz, że to niezwykle trudne. Pogrążone w chaosie miasta z ludźmi, którzy czując się bezkarni, dopuszczają się niemoralnych czynów, liczne samosądy i zdemoralizowanie – na wszystko to bylibyśmy skazani, gdyby nie dobrze funkcjonujące sądownictwo, polegające na kodeksach i zapiskach prawnych.

Oczywiście nie wszystko w naszym prawie jest doskonałe, stąd konieczność ciągłego kształcenia młodych prawników, zdolnych spojrzeć trzeźwym, młodym okiem, na otaczające realia oraz dopasować kodeksy do aktualnych wydarzeń. Prawo jest kierunkiem otwierającym czołówkę listy najbardziej elitarnych studiów. Z czego to wynika? Przede wszystkim z roli pełnionej przez absolwentów, mogącej mieć wpływ niemal na całą ludzkość. Jeżeli marzysz o podjęciu opisywanego kierunku studiów, przygotuj się na ciężką batalię z konkurentami, tych bowiem corocznie jest znacznie więcej, niż dostępnych miejsc na danej uczelni.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Studia w Rzeszowie na kierunku Prawo spełniają definicję kompleksowej edukacji, opartej na założeniach nauk humanistycznych oraz społecznych. Każdy ze studentów oprze zdobywane kompetencje na znajomości wszystkich istniejących kodeksów na przestrzeni lat, a więc historia to dziedzina dominująca i budująca filary pod rozwój nauk prawnych. Udział w rozprawach sądowych wymaga ponadprzeciętnej charyzmy i umiejętności argumentowania swojego stanowiska – do tego również przygotują cię studia.

Przedmioty, dzięki którym zdobędziesz wykształcenie, to między innymi:

 • Etyka prawnicza,
 • Międzynarodowe prawo handlowe,
 • Prawo wykroczeń i prawo karno-skarbowe,
 • Zarządzanie nieruchomościami,
 • Prawo karne wykonawcze,
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku prawo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku prawo w Rzeszowie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.


3. Dla kogo te studia

Każdy przyszły student, starający się o przyjęcie na studia prawnicze powinien cechować się kilkoma kluczowymi kompetencjami związanymi z charakterem i osobowością. O jakich predyspozycjach mowa? W dobrym pełnieniu roli prawnika przyda się przede wszystkim umiejętność przemawiania do publiki bez uczucia nadmiernego skrępowania i stresu.

Zatem jeżeli od zawsze powtarzano ci, że bezmiar twojej charyzmy jest w stanie pociągnąć za tobą tłumy, nauka historii jest dla ciebie przyjemnością, a zapamiętywanie regułek nigdy nie stanowiło większego problemu, ponadto chcesz związać swoją przyszłość z prestiżowym kierunkiem studiów, to Prawo w Rzeszowie najpewniej okaże się najlepszym z możliwych wyborów!

Niezwykłym ułatwieniem, zwłaszcza w perspektywie rozpoczęcia dość wymagającego kierunku, jest możliwość podjęcia go w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Studia stacjonarne cechuje systematyczność zdobywanej wiedzy, która jest równomiernie rozłożona na pięć dni roboczych każdego tygodnia.

Tryb zaoczny ma charakter weekendowych zjazdów, odbywających się najczęściej jedynie raz lub dwa razy w miesiącu. Pozostały czas można spędzić na zdobywaniu doświadczenia zawodowego lub w dowolnie wybrany inny sposób. W przypadku studiów niestacjonarnych, opłaty za czesne są z góry narzucone przez regulamin  uczelni. Ostateczny wygląd każdego z absolwentów będzie niezależny od ukończonego trybu studiów.

 

4. Program studiów

Elitarne studia prawnicze w Rzeszowie zostały stworzone w taki sposób, żeby wykształcić grono kompetentnych przyszłych absolwentów, posiadających nie tylko wiedzę kierunkową, zapewnioną przez odpowiednie zaprojektowanie siatki studiów, ale również uposażeni w szereg kompetencji interpersonalnych, przydatnych zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Każdy z przyszłych prawników pozna w sposób dogłębny historię kraju i świata, a jednocześnie najbardziej kluczowe w perspektywie prawa wydarzenia historyczne, mające bezpośredni wpływ na powstanie danych kodeksów. Jako student musisz być przygotowany do żmudnej nauki zapisków prawnych wraz z liczbowym oznaczeniem numeru określonego paragrafu.

Natkniesz się na wiele egzaminów, które sprawdzą, jak wywiązałeś się z obowiązku nauki tak podstawowych kwestii. Ponadto poznasz techniki autoprezentacji podczas wygłaszania publicznych przemówień, sztuka argumentacji wprowadzi cię w świat poprawnego i przekonującego argumentowania swojego stanowiska, a etyka zawodu prawnika pokaże ograniczenia, jakich nie powinno się przekraczać z moralnego punktu widzenia podczas pracy w zawodzie.

Ile trwają studia na kierunku Prawo w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku Prawo w Rzeszowie

Studia na kierunku prawo w Rzeszowie trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Kierunki studiów w Rzeszowie można podzielić na takie, których przebieg zawiera się w dwóch komplementarnych stopniach oraz jednolite magisterskie. Wyjątkowość Prawa ujawnia się także tutaj, bowiem należy ono do tej drugiej, zdecydowanie mniej licznej grupy kierunków. A co to oznacza w praktyce?

Pięcioletnie studia magisterskie, składające się z dziesięciu semestrów trudnej nauki, to tak naprawdę tylko początek rozwoju każdego prawnika. Późniejszy, kilkuletni okres tak zwanej aplikacji prawniczej wprowadzi w praktyczny wymiar zgłębianego kierunku.

Dlatego jeżeli marzysz o podjęciu studiów prawniczych, musisz być przygotowany na to, że na nauce spędzisz znacznie dłuższy czas, niż przeciętny student innego kierunku. Jednak sam przyznasz, że odpowiedzialność nierozerwalnie związana z zawodem wymaga długotrwałego przygotowania.

Gdzie studiować na kierunku prawo w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek prawo w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Prawo w Rzeszowie

Przed ostateczną decyzją w sprawie studiowania Prawa w Rzeszowie, powinieneś zapoznać się z procedurami rekrutacyjnymi, obejmującymi ten kierunek. Ich znajomość okaże się kluczowa dla sprostaniu narzuconym wymaganiom – co jest oczywistym faktem. Zatem co należy sprawdzić przed rekrutacją na Prawo w Rzeszowie?

Osiągnięcie wysokich wyników z języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie zdecydowanie przybliży się do rozpoczęcia wymarzonego kierunku studiów. Jeśli natomiast chciałbyś sprawdzić się w inny sposób, bez konieczności martwienia się o wynik egzaminu, możesz wziąć udział w jednej z przedmiotowych olimpiad o zasięgu ogólnopolskim – jeżeli uda ci się zostać finalistą lub laureatem, otworzą się przed tobą wszystkie możliwe furtki edukacyjne.

 

Proces rekrutacji i dokumenty

Wszystkim dobrze znana elektroniczna rejestracja kandydatów to jedyna możliwa droga do wyrażenia chęci studiowania i poinformowania uczelni o osiągniętych wynikach maturalnych. Dlatego jeśli chcesz studiować, musisz odnaleźć stronę internetową uczelni, na którą zdecydowałeś się aplikować, odnaleźć tam panel rejestracyjny i podążając za instrukcjami, wypełnić odpowiednie rubryki zamieszczonej tam tabeli.

Po odnalezieniu swojego nazwiska na jednej z list szczęśliwców, mających możliwość rozpoczęcia studiów już w październiku, skompletuj plik następujących dokumentów: kserokopia świadectwa maturalnego, wydrukowany formularz aplikacyjny, fotografia do legitymacji, dokument tożsamości. Niedostarczenie dokumentów będzie równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Prawo w Rzeszowie

Jaka praca po studiach na kierunku Prawo w Rzeszowie

Po zapoznaniu się z wcześniejszymi akapitami artykułu wiesz już, że nauka na studiach prawniczych nie będzie należała do najłatwiejszych. Pewnie zadajesz sobie pytanie, czy trudy włożone w edukacje i wynikające z tego poświęcenie w ogóle się opłacą w przyszłym życiu zawodowym? Odpowiedź jest krótka i jasna – tak.

Po ukończeniu edukacji na studiach prawniczych i przejściu przez okres aplikacji, będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w rozmaitych dziedzinach współczesnej gospodarki, bezpośrednio związanych z kierunkiem kształcenia. Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w:

 • kancelariach prawniczych i adwokackich,
 • prokuraturze,
 • sądownictwie,
 • uczelniach wyższych jako wykładowca akademicki,
 • organach ścigania.

Założenie własnej kancelarii adwokackiej lub biura, w którym zostaną świadczone szeroko rozumiane usługi z zakresu poradnictwa prawnego, to kolejna z możliwości zawodowych, rozpościeranych przez Prawo w Rzeszowie. Jeśli tylko posiadasz nieco zdolności biznesowych, będziesz mógł zarabiać w ten sposób, będąc samemu sobie szefem.

Jakie opinie mają studia na kierunku Prawo w Rzeszowie

Nic tak dobrze nie potwierdza renomy wybranego kierunku studiów, jak opinie studentów, które mogą ułatwić bądź skomplikować z założenia trudny proces decyzyjny świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich. Zastanawiasz się, jakie opinie mają studia na kierunku Prawo w Rzeszowie?

Alicja, studentka trzeciego roku Prawa w Rzeszowie, mówi:

„Przez bardzo długi czas nie mogłam się zdecydować, jaki kierunek studiów wybrać. Prawo początkowo wydawało mi się za trudne, a moje ambicje kilka lat wcześniej nie były zbyt duże. Ostatecznie jednak postanowiłam spróbować. Jest ciężko, jednak półmetek już za mną i na tę chwilę nie wyobrażam sobie nauki na innym kierunku. Dlaczego Rzeszów? Tutaj wszystko jest zwyczajnie lepsze.”

Popularne kierunki prawnicze i administracja w Rzeszowie

Kierunki prawnicze i administracja w Rzeszowie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Rzeszowie

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)