Zarządzanie WSAiB Gdynia

Zarządzanie – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni to prywatna uczelnia, na której studenci poznają najważniejsze dziedziny, związane z działalnością gospodarczą. W ofercie dydaktycznej znajduje się kierunek Zarządzanie, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni to fundament prowadzenia funkcji menedżera w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Studenci uczą się rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi oraz informacjami, a także poznają tajniki kierowania przedsiębiorstwem produkcyjnym i usługowym. Zarządzanie w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu to także przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni dzielą się na następujące specjalności: Analityk finansowy, E- biznes, Gospodarowanie nieruchomościami, Internet, marketing, komunikacja, Informatyka, International Business, Psychologia biznesu z coachingiem, Zarządzanie finansami, Zarządzanie jakością, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie w turystyce, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie bezpieczeństwem, Zarządzanie w administracji publicznej, Zarządzanie startupem, Zarządzanie projektem, Zarządzanie logistyką. Niektóre specjalności (Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie bezpieczeństwem, Zarządzanie w administracji publicznej) realizowane są na Wydziale Zamiejscowym w Lęborku. W bogatym programie nauczania studenci znajdą następujące przedmioty: analiza techniczna, narzędzia statystyczne, psychologia inwestowania, symulacje biznesowe, kultura organizacji, marketing społecznościowy, zarządzanie kryzysowe. Absolwenci, na bazie, zdobytej wiedzy mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach publicznych, biurach maklerskich i funduszach inwestycyjnych, firmach consultingowych, komercyjnych agencjach ochrony, agencjach reklamowych i marketingowych, agencjach zatrudnienia, przedsiębiorstwach turystycznych.

Okres rekrutacji na uczelnie, to czas wypełniony wieloma pytania. Aby rozwiać wątpliwości i pomóc w dokonaniu wyboru, zadajmy pytanie: Jakie ma Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni opinie? Olga, studentka Zarządzania mówi:

„To, co przekonało mnie do wyboru Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu to ilość specjalności. Każdy może rozwijać się w dowolnym zakresie, dowolnym kierunku, a co za tym idzie rozwijać swoje pasje i zainteresowania. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni:

Absolwent Zarządzania w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przetwarzania i analizy danych finansowych,
 • wdrażania technologii elektronicznych w przedsiębiorstwach,
 • wspomagania procesu podejmowania decyzji związanych z pozyskiwaniem kapitału,
 • zasad funkcjonowania krajowego i międzynarodowego ruchu turystycznego,
 • doradztwa na rynku nieruchomości,
 • mechanizmów rządzących finansami,
 • opracowywania instrukcji i procedur systemu zarządzania jakością,
 • metod zarządzania finansami publicznymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach consultingowych,
 • biurach maklerskich i funduszach inwestycyjnych,
 • przedsiębiorstwach handlowych i usługowych,
 • administracji państwowej,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • komercyjnych agencjach ochrony,
 • agencjach marketingowych i reklamowych,
 • przedsiębiorstwach turystycznych,
 • działach HR.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni nie obowiązują progi punktowe i przedmioty kwalifikacyjne. 

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Gdańsku i Gdyni

WSAiB w Gdyni kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Gdańsku i Gdyni

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)