Biotechnologia Politechnika Łódzka

Biotechnologia – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to jedna z największych uczelni technicznych, oferująca kandydatom szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Biotechnologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Biotechnologia na Politechnice Łódzkiej realizowany jest na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. Głównym założeniem kształcenia jest przygotowanie do opracowywania i wdrażania nowoczesnych biotechnologii, projektowania i technicznego wyposażania linii produkcyjnych oraz ich eksploatacji w różnych gałęziach przemysłu biotechnologicznego, spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego, jak i w ochronie środowiska.

Studia na kierunku Biotechnologia na Politechnice Łódzkiej dzielą się na następujące specjalności: Biotechnologia molekularna i biochemia techniczna, Biotechnologia żywności, Technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna, Biotechnologia środowiska. Bogaty program nauczania zawiera, między innymi, takie przedmioty jak: chemia organiczna, statystyka, biochemia, mikrobiologia, technologia i analiza żywności, chemia fizyczna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biotechnologii na Politechnice Łódzkiej mogą wykorzystać w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, ochrony środowiska.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Justyna, studentka Biotechnologii mówi:

„Biotechnologia to taka dziedzina, która wpływa na wszystkich i dlatego jest taka ciekawa. Ale nawet najciekawszą wiedzę można przekazać w nudny i nieciekawy sposób. Na Politechnice Łódzkiej uczą ludzie pełni pasji, żyjący swoją dyscypliną naukową. To widać na prowadzonych przez nich zajęciach. To prawdziwa przyjemność uczyć się na tej uczelni.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biotechnologię na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Biotechnologii na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i prowadzenia procesów biotechnologicznych,
 • prowadzenia procesów biosyntezy i biotransformacji,
 • zarządzania bezpieczeństwem produktu,
 • prawa patentowego,
 • ochrony własności przemysłowej,
 • zarządzania jakością.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie:

 • w przemyśle produkcji żywności,
 • w przemyśle chemicznym,
 • w przemyśle farmaceutycznym,
 • w laboratoriach analitycznych,
 • w ochronie środowiska,
 • jako organizator produkcji,
 • technolog i kontroler produkcji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Biotechnologia są matematyka i język obcy. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się: fizyka, chemia, biologia. 

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ 

Komentarze (0)