Chemia budowlana

Chemia budowlana

Chemia budowlana

18.03.2022

Chemia budowlana – Politechnika Łódzka rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku chemia budowlana na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku chemia budowlana w PŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku chemia budowlana znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Technologie informacyjne
 • Chemia nieorganiczna
 • Chemia ogólna
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Technologia materiałów budowlanych
 • Nauka o materiałach
 • Termodynamika techniczna

 

Politechnika Łódzka to znacząca uczelnia techniczna, oferująca kandydatom szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Chemia budowlana, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest przekazanie bogatej wiedzy z zakresu problematyki wytwarzania i wykorzystania nowoczesnych materiałów budowlanych, energooszczędnych i przyjaznych środowisku naturalnemu, w duchu rozwoju zrównoważonego. Studenci uczą się posługiwać wiedzą, szczególnie w obszarze projektowania, modyfikacji, wytwarzania oraz analityki produktów chemicznych stosowanych w przemyśle budowlanym.

 

Sprawdź

Politechnika Łódzka kierunki studiów

Politechnika Łódzka rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Studia na kierunku Chemia budowlana na Politechnice Łódzkiej nie dzielą się na specjalności, a na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: chemia organiczna, termodynamika techniczna, materiały funkcjonalne, inżynieria chemiczna, zaawansowane metody badań materiałów, fizykochemia ciała stałego, urządzenia w przemyśle materiałów budowlanych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Chemii budowlanej mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach przemysłowych, jednostkach samorządowych, w szeroko pojętym budownictwie.

 

Opinie

Którą uczelnię wybrać? Na który kierunek kształcenia się zdecydować? Czy szkoła wyższa, którą zamierzam wybrać spełni moje edukacyjne oczekiwania? Podobnych pytań kandydaci na studia zadają wiele, by podjęcie decyzji o wyborze studiów nie spędzało sen z powiek. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Piotrek, student Chemii budowlanej mówi:

„Politechnika Łódzka to bardzo dobra uczelnia, nastawiona na kształcenie praktyczne. To dla mnie najważniejsza sprawa na studiach, by zdobywać wiedzę praktyczną, rzeczywistą, taką, na której można oprzeć późniejsze życie zawodowe.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

CHEMIA BUDOWLANA - ważne informacje

Chemia budowlana studia Łódź

Chemia budowlana studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Chemię budowlaną na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Chemii budowlanej na Politechnice Łódzkiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technologii wytwarzania materiałów budowlanych,
 • metod badań materiałów,
 • zagospodarowania surowców wtórnych w budownictwie,
 • zarządzania w zakładach produkcyjnych,
 • metod badania oraz atestacji i certyfikacji wyrobów,
 • obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Chemia budowlana:

Absolwent kierunku Chemia budowlana na Politechnice Łódzkiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych, produkujących na potrzeby budownictwa,
 • instytutach badawczo- rozwojowych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem,
 • jednostkach samorządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia budowlana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie: 1. oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych 2. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Komentarze (0)