Prawo

Prawo

Prawo

24.06.2022

Prawo – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni 2022

Studia na kierunku prawo w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku prawo w WSAIB GDYNIA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 7400 zł

studia niestacjonarne: od 6900 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo konstytucyjne
 • prawo rodzinne i spadkowe
 • postępowanie karne
 • etyka prawnicza
 • powszechna historia prawa
 • prawo morskie

 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni to prywatna uczelnia, na której studenci poznają najważniejsze dziedziny, związane z działalnością gospodarczą. W ofercie dydaktycznej znajduje się kierunek Prawo, prowadzony na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Prawo w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni to szeroka wiedza z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, uzupełniona o teorię i filozofię prawa oraz doktryny polityczno- prawne i inne nauki społeczne, na czele z ekonomią. Studenci poznają zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, a co najciekawsze uczestniczą w rozprawach sądowych w sądach cywilnych, karnych i administracyjnych. W toku nauki aranżowane są sprawy sądowe w zrekonstruowanej sali sądowej znajdującej się na terenie Uczelni. Studenci wcielają się w poszczególne role - sędziego, oskarżyciela, powoda, pozwanego, kuratora i uczestniczą w inscenizowanych procesach sądowych.

 

Nabywane umiejętności

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: prawo konstytucyjne, prawo rodzinne i spadkowe, postępowanie karne, etyka prawnicza, powszechna historia prawa, prawo morskie, retoryka i erytrystyka dla prawników. A co po studiach? Absolwenci Prawa w WSAiB znajdą zatrudnienie w wymiarze sprawiedliwości, kancelariach prawnych, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach, organizacjach samorządowych.

 

Opinie

Okres rekrutacji na uczelnie, to czas wypełniony wieloma pytania. Aby rozwiać wątpliwości i pomóc w dokonaniu wyboru, zadajmy pytanie: Jakie ma Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni opinie? Kinga, studentka Prawa mówi:

„Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni to dla mnie numer jeden. Studiowanie Prawa na tej uczelni to ciekawe doświadczenie i fajna przygoda, bo w ramach zajęć można dowiedzieć się jak będzie wyglądała przyszła praca. Polecam.”

 

 

STUDIA W GDYNI - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdyni

Studia w Gdyni

 

 

PRAWO - ważne informacje

Prawo studia Gdynia

Prawo studia

Prawo studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni:

Absolwent Prawa w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • logicznej analizy zdarzeń i procesów,
 • rozumienia procedur właściwych działaniu administracji publicznej,
 • zasad prowadzenie procesu karnego i funkcjonowania organów procesowych,
 • zasad systemu ubezpieczeń społecznych,
 • rozumienia specyfiki gospodarki finansowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni może znaleźć zatrudnienie w:

 • wymiarze sprawiedliwości,
 • kancelariach prawnych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • korporacjach,
 • przedsiębiorstwach,
 • organizacjach samorządowych,
 • placówkach edukacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Komentarze (0)