Studia menedżersko - prawne

Studia menedżersko - prawne

Studia menedżersko - prawne

11.04.2022

Studia menedżersko- prawne - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni 2022

Studia na kierunku studia menedżersko- prawne w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku studia menedżersko - prawne w WSAIB GDYNIA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku studia menedżersko- prawne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia
 • prawo podatkowe
 • prawo handlowe
 • postępowanie arbitrażowe
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo kontraktowe

 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni to prywatna uczelnia, oferująca kandydatom najpopularniejsze i innowacyjne kierunki kształcenia. W ofercie dydaktycznej znajdują się także Studia menedżersko- prawne, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem nauki jest przekazanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu prawa i zarządzania. Studenci poznają nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, uczą się budowania strategii funkcjonowania i rozwoju firmy oraz tworzenia biznesplanów.

 

Nabywane umiejętności

W bogatym programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: ekonomia, prawo podatkowe, prawo handlowe, postępowanie arbitrażowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo kontraktowe. A gdzie znajdą pracę absolwenci tego kierunku? Bez wątpienia w centrach usług finansowych, działach prawnych i gospodarczych, instytucjach rządowych i samorządowych, działach zarządzania produkcją, korporacjach zagranicznych.

 

Opinie

Dokąd na studia? Takie oraz podobne pytania zadaje sobie większość kandydatów. Aby ułatwić im podjęcie tej ważnej decyzji, zapytajmy: Jakie ma Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni opinie? Małgosia, studentka Studiów menedżersko- prawnych mówi:

„Mój kierunek jest dowodem na to, że w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni zdobywa się wiedzę praktyczną i nowoczesną. Jesteśmy nakierowywani na konkretny obszar, w którym stajemy się specjalistami. Tak właśnie powinny wyglądać studia.”

 

 

STUDIA W GDYNI - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdyni

Studia w Gdyni

 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Studia menedżersko- prawne:

Absolwent Studiów menedżersko- prawnych w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • prawa handlowego,
 • prawa kontraktowego,
 • modelowania procesów w organizacji,
 • zasad tworzenia nowych przedsięwzięć biznesowych,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Studia menedżersko- prawne:

Absolwent kierunku Studia menedżersko- prawne w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni może znaleźć zatrudnienie w:

 • działach prawnych,
 • instytucjach rządowych i samorządowych,
 • działach zarządzania produkcją,
 • korporacjach zagranicznych i centrach usług biznesowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Komentarze (0)