Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

06.07.2022

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Akedemii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w AHE ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: 4440 zł

studia niestacjonarne: 4200 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w głównej mierze zawiera zagadnienia z obszaru nauk społecznych, z dodatkowym zwróceniem uwagi na zagadnienia dotyczące między innymi praw człowieka oraz zasad funkcjonowania państwa. Studenci poznają tajniki kryminologii i kryminalistyki, zasady zarządzania kryzysowego, jak również metody zwalczania przestępczości, w tym przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i tej występującej w cyberprzestrzeni. Oprócz tego, studenci mogą uczestniczyć w zajęciach skupiających się na problemach bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa portów lotniczych, czy taktyki czynności dowodowych.

Dzięki zawartym w programie przedmiotom studenci zdobywają wiedzę na temat różnych aspektów ochrony instytucji, osób i mienia, organizacji systemów ratownictwa, a także wpływu nowoczesnych technologii informacyjnych na bezpieczeństwo państwa. Wszechstronne wykształcenie otwiera przed absolwentami szerokie możliwości zawodowe, a z bogatą paletą wiadomości i umiejętności będą mogli pracować na przykład w centrach zarządzania kryzysowego, służbach specjalnych, czy administracji publicznej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • system obrony terytorialnej,
 • mediacje i negocjacje, 
 • zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, 
 • energetyka rozproszona, 
 • zagrożenia asymetryczne, 
 • kierowanie grupami dyspozycyjnymi, 
 • system zarządzania kryzysowego RP

 

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi oferuje kandydatom najpopularniejsze kierunki kształcenia. Wśród jest znajduje się Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest przekazanie gruntownej wiedzy z obszaru zagadnień społecznych i prawnych, tworzących podstawę dla zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci poznają tajniki kryminalistyki i kryminologii, zasady zarządzania kryzysowego, metody zwalczania przestępczości, reguły analizowania i prognozowania zagrożenia.

 

Sprawdź

Akademia Humanisytczno - Ekonomiczna w Łodzi kierunki studiów

Akademia Humanisytczno - Ekonomiczna w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Jakie przedmioty realizowane są na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne? Na przykład: system obrony terytorialnej, mediacje i negocjacje, zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, energetyka rozproszona, zagrożenia asymetryczne, kierowanie grupami dyspozycyjnymi, system zarządzania kryzysowego RP. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w AHE, zdobytą wiedzę mogą wykorzystać w służbach specjalnych, centrach zarządzania kryzysowego, straży granicznej, służbie celnej, policji, administracji publicznej.

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Łódź

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent Bezpieczeństwa wewnętrznego w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • tworzenia strategii bezpieczeństwa i obronności państwa,
 • projektowania systemów obronności cywilnej i terytorialnej,
 • ochrony informacji,
 • mediacji i negocjacji,
 • polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej,
 • roli mediów w zarządzaniu kryzysowym,
 • współpracy wojska i służb cywilnych,
 • kierowania zespołami ludzi,
 • organizacji systemu zarządzania kryzysowego,
 • metod zwalczania przestępczości,
 • bezpieczeństwa portów lotniczych,
 • bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • służbach specjalnych,
 • komórkach cywilnych instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • przedsiębiorstwach energetycznych,
 • centrach zarządzania kryzysowego,
 • straży granicznej i służbie celnej,
 • placówkach i instytucjach profilaktyki i pomocy społecznej,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Bezpieczeństwo wewnętrzne

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Sieradzu

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Bezpieczeństwo wewnętrzne

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Filia w Sieradzu

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Komentarze (1)

Kaśka odpowiedz

W dzisiejszym świecie taka wiedza jest jak najbardziej potrzebna. Właśnie dlatego bezpieczeństwo wewnętrzne jest dobrym wyborem. Na AHE cenię sobie kompleksowe podejście do tematu i rzetelną wiedzę, którą przekazują osoby z pasją. To bardzo ważne w procesie edukacji, trzeba o tym pamiętać.