Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi - kierunki studiów

Kulturoznawstwo – Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi 2021

Studia na kierunku kulturoznawstwo w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kulturoznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • współczesny rynek sztuki, 
 • kultura jako produkt, 
 • podstawy aranżacji muzyki, 
 • muzyka w reklamie, 
 • reklama i promocja, 
 • technologia produkcji filmowej, 
 • rynek medialny i przedsiębiorstwa medialne, 
 • historia filmu

 

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi to bogata oferta kształcenia z zakresu nauk społecznych, inżynierskich, artystycznych. W gronie proponowanych kierunków znajduje się, między innymi, Kulturoznawstwo, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, dotyczącej zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze. Studenci uczą się analizować zjawiska kultury, poznają zasady prawne i ekonomiczne związane z organizacją i zarządzaniem instytucjami kultury, zaznajamiają się ze sposobami oddziaływania mediów. Kulturoznawstwo w AHE to także umiejętności interpretowania kultury współczesnej, organizowania wydarzeń kulturalnych, kierowania projektami i działaniami promocji w sferze kultury.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: współczesny rynek sztuki, kultura jako produkt, podstawy aranżacji muzyki, muzyka w reklamie, reklama i promocja, technologia produkcji filmowej, rynek medialny i przedsiębiorstwa medialne, historia filmu. A co po studiach? Absolwent Kulturoznawstwa w AHE znajdzie zatrudnienie w firmach fonograficznych, firmach impresaryjnych, instytucjach kultury, agencjach artystycznych, mediach, agencjach reklamowych, klubach muzycznych, firmach nagłośnieniowych.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi opinie? Łukasz, student Kulturoznawstwa mówi:

„Studiuję Kulturoznawstwo w AHE i uważam, że to jeden z najbardziej kreatywnych kierunków. Tutaj każdy może rozwijać swoje pasje, niezależnie od tego, czy interesuje się filmem, mediami czy muzyką. Dzięki zajęciom wchodzi się w inny świat. Otocza cię dźwięk, obraz, kolor. Coś fantastycznego.”

 

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

KULTUROZNAWSTWO - ważne informacje

Kulturoznawstwo studia 

Kulturoznawstwo studia online

Kulturoznawstwo studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kulturoznawstwo w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej:

Absolwent Kulturoznawstwa w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych,
 • metod kreowania i promocji trendów,
 • historii i teorii muzyki,
 • produkcji filmowej,
 • budowania marki,
 • grafiki projektowej,
 • działań impresariatu,
 • zasad funkcjonowania instytucji kultury,
 • aranżacji muzycznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kulturoznawstwo:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • mediach,
 • instytucjach kultury,
 • agencjach artystycznych,
 • agencjach reklamowych,
 • ośrodkach sztuki i kultury,
 • firmach fonograficznych,
 • firmach nagłośnieniowych,
 • klubach muzycznych,
 • firmach impresaryjnych,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Kulturoznawstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Łodzi

AHE kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)