Politologia

Politologia

Politologia

18.03.2022

Politologia – Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku politologia w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku politologia w AHE ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

 

W programie studiów na kierunku politologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nauka o państwie i prawie, 
 • najnowsza historia polityczna świata, 
 • geografia polityczna i gospodarcza, 
 • system polityczny RP, 
 • legitymizacja władzy, 
 • nauka o polityce, 
 • podstawy kreatywności

 

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi to ponad 40 kierunków kształcenia. W bogatej ofercie dydaktycznej nie mogła zabraknąć kierunku Politologia, prowadzonego na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Politologia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi zakłada zdobycie szerokiej wiedzy, pozwalającej na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Studenci nabywają umiejętności prowadzenia negocjacji międzynarodowych, zapoznają się z ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa narodowego, a także uczą się zarządzać projektami współfinansowanymi w ramach programów europejskich oraz innych źródeł finansowania.

 

Sprawdź

Akademia Humanisytczno - Ekonomiczna w Łodzi kierunki studiów

Akademia Humanisytczno - Ekonomiczna w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

W ramach programu studenci realizują następujące przedmioty: nauka o państwie i prawie, najnowsza historia polityczna świata, geografia polityczna i gospodarcza, system polityczny RP, legitymizacja władzy, nauka o polityce i podstawy kreatwności. A co po studiach? Absolwenci Politologii w AHE znajdą zatrudnienie w organach administracji publicznej, instytucjach europejskich, biurach poselskich, jednostkach marketingu i promocji partii politycznych, administracji wymiaru sprawiedliwości, instytucjach pozarządowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

 

Opinie

Kandydaci na studia muszą zadać sobie szereg pytań, aby dokonać najlepszego wyboru związanego z kształceniem wyższym. Jeśli planują uczyć się w Łodzi, to warto postawić kolejne pytanie: Jakie ma Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi opinie? Paweł, student Politologii mówi:

„Zawsze byłem zainteresowany tym, co dzieje się na świecie i jakie są przyczyny wydarzeń, procesów i różnych zjawisk. Politologia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej wszystko klarownie wyjaśnia. Polecam każdemu kto chce zrozumieć na czym opiera się funkcjonowanie współczesnego świata.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

POLITOLOGIA - ważne informacje

Politologia studia Łódź

Politologia studia

Politologia studia online

Politologia studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Politologię w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi:

Absolwent Politologii w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zjawisk politycznych,
 • porównywania nurtów myśli politycznej,
 • analizy struktury i sposobu działania poszczególnych instytucji politycznych,
 • klasyfikowania partii i systemów partyjnych w systemach politycznych,
 • reguł funkcjonowania systemu partyjnego,
 • prowadzenia negocjacji międzynarodowych,
 • funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości,
 • zasad funkcjonowania samorządu i polityki lokalnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Politologia:

Absolwent kierunku Politologia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • organach administracji publicznej,
 • instytucjach europejskich,
 • biurach poselskich,
 • organizacjach pozarządowych,
 • partiach politycznych,
 • administracji wymiaru sprawiedliwości,
 • organach ochrony prawnej,
 • instytucjach pozarządowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Politologia

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Jaśle

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Politologia

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Komentarze (0)