Politologia - Łódź

Studia w Łodzi

politologia

Odkryj kierunek politologia w Łodzi i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

09.02.2023

Politologia studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Politologia w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku politologia w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku politologia w Łodzi rozpocznie się 17 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Politologia Łódź - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia możesz podjąć w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej - Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

 

Opis kierunku

Wiele osób interesuje się polityką, ale nie każdy jest w stanie wyjaśnić przyczyny i konsekwencje niektórych zjawisk i decyzji politycznych. Podczas studiów można zdobyć wiedzę związaną m.in. z funkcjonowaniem poszczególnych struktur lokalnych państwa, czy kulturą polityczną. Studenci mają szansę na zostanie specjalistami w zakresie polityki lokalnej, regionalnej, czy międzynarodowej.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Kompleksowa wiedza pozwala na rozwój kariery zawodowej w administracji publicznej (na szczeblu rządowym lub samorządowym), czy instytucjach międzynarodowych. Praca w organizacjach gospodarczych, społecznych oraz politycznych, to kolejne możliwości, które otwiera ukończenie studiów na kierunku politologia.

 

Specjalności

Współczesne studia z politologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku politologia w Łodzi: handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim, international business and trade, międzynarodowy biznes i handel, strategie bezpieczeństwa i prognozowanie w polityce.
 

czytaj dalej wszystko o Politologia - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek POLITOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek politologia w Łodzi?

Interdyscyplinarne studia humanistyczne w Łodzi takie jak politologia zwracają uwagę bardzo wielu kandydatów. Zainteresowanych jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku politologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • WOS
 • historia
 • język polski
 • geografia
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka
 • filozofia

 

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać dwa przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz przede wszystkim język polski, matematykę, historię, wiedzę o społeczeństwie, geografię, język obcy nowożytny. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Politologia w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU POLITOLOGIA?

Polityka i prawo to dziedziny, który najbardziej Cię interesują? W przyszłości chcesz zajmować się doradztwem politycznym, a także bezpieczeństwem państwa? Kierunek politologia w Łodzi pozwoli Ci zapoznać się z ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa narodowego, a także zdobyć kompetencje do kierowania zespołami ludzkimi w sferze publicznej.

Idealni kandydaci na studia humanistyczne w zakresie politologii nie mogą mieć problemów z naukami społecznymi, prawnymi czy politycznymi. Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie tym, co dzieje się nie tylko w kraju, ale i na świecie. Jeśli masz predyspozycje kierownicze, jesteś osobą komunikatywną i z łatwością uczysz się języków obcych, studia w Łodzi na kierunku politologia są właśnie dla Ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów

 

Studia na kierunku politologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • online

 

2. Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów w Łodzi takie jak politologia możesz realizować w uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Uczelnie w Łodzi dbają o najwyższy poziom kształcenia w zakresie różnorodnych kierunków studiów (humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i tym podobne).

 

W programie studiów na kierunku politologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • filozofia i etyka polityki
 • socjologia polityki
 • komunikowanie polityczne
 • teorie polityki
 • ruchy społeczne i polityczne
 • decydowanie polityczne
 • współczesne zagadnienia ekonomiczne, społeczne i prawne
 • historia najnowsza i geopolityka
 • rozwój myśli o polityce, państwie i prawie
 • ochrona własności intelektualnej
 • i wiele innych

Ile trwają studia na kierunku Politologia w Łodzi?

Studia na kierunku Politologia w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Politologia w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU POLITOLOGIA?

Studia w Łodzi na kierunku politologia przygotowują do pracy w:

 • organach administracji publicznej
 • instytucjach europejskich
 • biurach poselskich
 • redakcjach prasowych, telewizyjnych i radiowych
 • organizacjach pozarządowych oraz korporacjach
 • partiach politycznych, jednostkach marketingu i promocji partii
 • administracji wymiaru sprawiedliwości
 • organach ochrony prawnej
 • organach penitencjarnych
 • organach podporządkowanych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna)
 • instytucjach pozarządowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa (Straż Gminna, Straż Miejska, Straż Leśna, agencje zajmujące się ochroną osób i mienia)

 

Absolwenci zatrudniani są w organach administracji państwowej i samorządowej oraz w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w placówkach naukowo-badawczych o charakterze politologicznym, w wydawnictwach i środkach masowego przekazu, który zajmuje się zagadnieniami polityki zagranicznej i wewnętrznej, w organizacjach politycznych, społecznych, gospodarczych, krajowych i międzynarodowych; organizacjach pozarządowych oraz mediach, w strukturach lokalnych i samorządowych, w zespołach analitycznych, szkoleniowych i diagnostycznych.

Gdzie studiować na kierunku Politologia w Łodzi?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Uczelnie na których można studiować kierunek politologia w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Uczelnie w Łodzi - kierunek politologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Politologia w Łodzi?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Politologia Łódź studia i stopnia

Politologia Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Politologia Łódź studia stacjonarne

Politologia Łódź studia niestacjonarne

Kierunki humanistyczne w Łodzi

logopedia
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 


 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK POLITOLOGIA

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia