Psychologia

Psychologia

Psychologia

18.03.2022

Psychologia – Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku psychologia w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku psychologia w AHE ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologiczne mechanizmy zachowania, 
 • procesy poznawcze, 
 • psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, 
 • psychologia kliniczna, 
 • procesy poznawcze, 
 • rozmowa psychologiczna jako metoda pracy diagnistycznej i terapeutycznej, 
 • podstawy kreatywności 

 

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi oferuje kandydatom ponad 40 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Psychologia, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie gruntownej wiedzy na temat metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a także nabycie umiejętności kompetentnego korzystania z gotowych narzędzi diagnostycznych i konstruowania własnych. Psychologia w AHE to nauka budowania zespołu i efektywnej pracy w grupie, wspierania rozwoju osobistego i społecznego człowieka, rozpoznawania zaburzeń i zastosowania odpowiednich metod wsparcia i terapii.

 

Sprawdź

Akademia Humanisytczno - Ekonomiczna w Łodzi kierunki studiów

Akademia Humanisytczno - Ekonomiczna w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

A jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania na kierunku Psychologia w AHE? Na przykład: biologiczne mechanizmy zachowania, procesy poznawcze, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologia kliniczna, procesy poznawcze, rozmowa psychologiczna jako metoda pracy diagnostycznej i terapeutycznej, podstawy kreatywności. A jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów? Absolwenci Psychologii znajdą zatrudnienie w ośrodkach leczenia i terapii uzależnień, ośrodkach zdrowia, agencjach zatrudnienia, agencjach badania rynku, firmach doradczo-konsultingowych, domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy psychologicznej.

 

Opinie

Pierwszym krokiem ku studiowaniu jest obranie kierunku kształcenia. Drugim wybranie odpowiedniej uczelni. Jak to zrobić? Jeśli kandydaci podjęli decyzję o studiowaniu w Łodzi, warto zapytać: Jakie ma Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi opinie? Dagmara, studentka Psychologii mówi:

„Wybrałam studia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej ze względu na ilość ciekawych specjalności, których w ofercie innych szkół wyższych nie znalazłam. Dzięki temu mam większe szansę na zostanie specjalistą w konkretnej dziedzinie, a co za tym idzie większe szanse na znalezienie ciekawej pracy w wyuczonym zawodzie.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Łódź

Psychologia studia

Psychologia studia online

Psychologia studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi:

Absolwent Psychologii w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • dostrzegania i ustosunkowania się do problemów życia człowieka,
 • projektowania i przeprowadzania badań empirycznych,
 • procesów powstawania emocji,
 • kształtowania motywacji osiągnięć,
 • przewidywania i wyjaśniania społecznych zachowań ludzi,
 • analizowania i interpretowania procesów zachodzących w relacjach międzyludzkich,
 • udzielania wsparcia psychicznego,
 • stymulowania zachowań kreatywnych i przedsiębiorczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach terapii uzależnień i działań profilaktycznych,
 • ośrodkach zdrowia,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych,
 • ośrodkach pomocy społecznej i domach opieki,
 • agencjach zatrudnienia,
 • agencjach badania rynku,
 • firmach doradczo-konsultingowych,
 • działach HR.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Komentarze (0)