Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

18.03.2022

Pedagogika – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w  Łodzi rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w WZBINOZ ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Pedagogika opracowany jest w taki sposób, aby studenci mogli pozyskać wiedzę pedagogiczną, psychologiczną oraz socjologiczną, bowiem takie połączenie stanowi fundament wykonywania zawodu pedagoga. Ponadto, program podzielony jest na przestrzeń przedmiotów obligatoryjnych, które realizowane są w całym toku kształcenia oraz na przestrzeń przedmiotów fakultatywnych, dzięki którym możliwe jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań. Dzięki bogatemu programowi studenci zaznajamiają się między innymi z zasadami diagnozowania potrzeb i możliwości podopiecznych, zasadami projektowania programów profilaktycznych i terapeutycznych, zasadami dokonywania diagnozy sytuacji społeczno- opiekuńczej. Ponadto, poznają sposoby przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej i przestępczości, zasady prowadzenia resocjalizacyjnych, jak również formy działalności w przestrzeni projektów społeczno- kulturalnych.

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika mogą pochwalić się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami, a co za tym idzie przygotowaniem do planowania, organizowania i realizowania praktyk społecznych związanych z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawowe zagadnienia pedagogiki
 • Podstawy psychologii ogólnej
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Filozoficzne podstawy wychowania i kształcenia
 • Techniki pracy umysłowej w uczeniu się
 • Historia rozwoju myśli pedagogicznej
 • Wprowadzenie do socjologii
 • Budowanie zespołu i współpraca w grupie

 

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi oferuje kandydatom najpopularniejsze kierunki kształcenia z kręgu około- medycznego, lecz w tym gronie nie mogło zabraknąć także Pedagogiki, która prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi zakłada przygotowanie do wykonywania zadań pedagoga w różnych środowiskach pracy. Studenci uzyskują wiedzę na temat ideałów, norm i powinnościach pedagoga; uczą się planować, organizować i realizować praktyki społeczne związane z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem.

 

Sprawdź

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi kierunki studiów

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

A gdzie znajdą pracę absolwenci Pedagogiki? Absolwenci Pedagogiki w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu znajdą zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej, pogotowiach opiekuńczych, zakładach poprawczych, ośrodkach terapii uzależnień, schroniskach dla nieletnich, przedszkolach, szkołach, klubach seniora, domach kultury, agencjach zatrudnienia.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu opinie? Milena, studentka Pedagogiki mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu pokazały mi, jak ważną dziedziną jest pedagogika. Pokazały mi także, że w tym zawodzie nie jest ważna tylko głęboka wiedza, ale także charakter, umiejętność komunikacji, mediacji. Tego także się uczę, by z pewnością siebie ruszyć w dorosłe życie zawodowe.”

 

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Łódź

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

Pedagogika studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu:

Absolwent Pedagogiki w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania sytuacji wychowawczych i dydaktycznych,
 • planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • udzielania wsparcia doradczego w biznesie i sferze publicznej,
 • przewidywania zagrożeń w środowisku pracy i ich eliminowania,
 • prowadzenia działań wspierających rozwój osobisty dorosłych,
 • wspierania aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej osób starszych,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • działań przywracających człowieka do życia społecznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Wyższe Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • przedszkolach i szkołach,
 • placówkach socjoterapeutycznych i opiekuńczo- wychowawczych,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • zakładach poprawczych i zakładach karnych,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • klubach seniora,
 • domach kultury,
 • punktach interwencji kryzysowej,
 • działach HR,
 • centrach szkoleń,
 • świetlicach środowiskowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Pedagogika

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
WSBiNoZ - Filia w Rybniku

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Pedagogika

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
WSBiNoZ - Filia w Rybniku

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Komentarze (0)