Analityka biznesu UŁ

Analityka biznesu – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych polskich uniwersytetów. W różnorodnej ofercie kształcenia znalazło się miejsce dla kierunku Analityka biznesu, prowadzonego na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Analityka biznesu na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Zarządzania. Najważniejszym założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności przeprowadzania wszechstronnych analiz biznesowych, dotyczących bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa i jego perspektyw rozwojowych. Studenci uczą się sporządzać projekcje finansowe dla firm, dokonywać analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, analizować opłacalność projektów inwestycyjnych, czy przygotowywać plan marketingowy związany z wprowadzaniem nowego produktu na rynek.

Studia na kierunku Analityka biznesu na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności. W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: analiza finansowa przedsiębiorstwa, planowanie finansowe, metody pomiaru i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, analiza branży i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, prawo cywilne i handlowe, psychologia biznesu, przygotowanie biznes planu. Zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności absolwenci kierunku Analityka biznesu na UŁ mogą wykorzystać w dużych i małych firmach produkcyjnych i usługowych, firmach konsultingowych, funduszach inwestycyjnych, czy też we własnej działalności gospodarczej.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Zatem: Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Darek, student Analityki biznesu mówi:

„Uniwersytet Łódzki jest uczelnią, która przygotowuje do wejścia w świat biznesu. Umiejętności, które zdobywamy na kierunku Analityka biznesu dają nam pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Nauka to nie tylko wiedza. To także poczucie, że jest się w stanie bardzo wiele osiągnąć.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Analitykę biznesu na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Analityka biznesu na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zasad konkurowania i kooperowania na rynkach krajowych,
 • rodzajów modeli biznesowych i czynników wpływających na ich formowanie i efektywność,
 • znaczenia kapitału intelektualnego,
 • metod i narzędzi analizy ekonomicznej,
 • ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego,
 • podstawowych źródeł tworzenia wartości w przedsiębiorstwie,
 • analizowania makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego,
 • oceny sytuacji przedsiębiorstwa w wymiarze finansowym, konkurencyjnym i rynkowym,
 • tworzenia modelu biznesowego i biznes planu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Analityka biznesu:

Absolwent kierunku Analityka biznesu na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach produkcyjnych,
 • firmach usługowych,
 • firmach konsultingowych,
 • funduszach inwestycyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszym przedmiotem, który brany jest pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Analityka biznesu na Uniwersytecie Łódzkim jest: język obcy nowożytny. W gronie przedmiotów dodatkowych znajdują się: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia na kierunku Analityka biznesu - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki zarządzania i marketingu w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)