Archeologia UŁ

Archeologia – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. W ofercie dydaktycznej, pod literą „A” znajduje się Archeologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Archeologia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filozoficzno- Historycznym. Założeniem kształcenia jest zrozumienie przeszłości od najdawniejszych epok historii naturalnej naszej planety po historię najnowszą. Studenci poznają metody i techniki prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych, zasady gromadzenia zbiorów muzealnych, czy też tajniki analiz sekwencji stratygraficznych.

Studia na kierunku Archeologia na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: epoka kamienia, epoka brązu i wczesna epoka żelaza, archeologia środowiskowa, bioarcheologia człowieka, technologie i techniki historycznego budownictwa murowanego, Łódź i region łódzki w świetle wyników badań archeologicznych, firma archeologiczna w praktyce. A co po studiach? Absolwenci Archeologii na UŁ znajdą zatrudnienie w placówkach naukowych, muzealnych i konserwatorskich.

Wybraliśmy kierunek studiów- Archeologię. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować w Łodzi, to warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Konrad, student Archeologii mówi:

„Archeologia to historia nas wszystkich, nasza przeszłość, nasza kultura. To niezwykle fascynujące odkrywać ją kawałek po kawałku. Każdemu pasjonatowi przeszłości polecam studia na Uniwersytecie Łódzkim. Tutaj będziecie mogli rozwijać swoje pasje.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Archeologię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • zagadnień zróżnicowania kulturowego,
  • wykonywania dokumentacji wykopalisk,
  • rozpoznawania i rozumienia charakterystycznych cech źródeł archeologicznych pochodzących z różnych okresów i kultur,
  • metod i technik prac wykopaliskowych,
  • zasad gromadzenia zbiorów muzealnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Archeologia:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

  • ekspedycjach archeologicznych,
  • muzealnych pracowniach laboratoryjno-inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych,
  • samorządowych placówkach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Archeologia na Uniwersytecie Łódzki udział biorą dowolne przedmioty zdawane na maturze. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Archeologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filozoficzno- Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)