Archeologia

Archeologia

Archeologia

16.03.2022

Archeologia – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku archeologia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku archeologia w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku archeologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Archeologia Polski i powszechna. Okres brązu i wczesna epoka żelaza
 • Wstęp do archeologii
 • Metodyka badań stanowisk pradziejowych
 • Materialny wymiar kultury w ujęciu etnograficznym - wybrane aspekty w kontekście badań archeologicznych
 • Uzbrojenie europejskie w średniowieczu i jego wpływ na ówczesną sztukę wojenną
 • Rekonstrukcje naczyń glinianych
 

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. W ofercie dydaktycznej, pod literą „A” znajduje się Archeologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest zrozumienie przeszłości od najdawniejszych epok historii naturalnej naszej planety po historię najnowszą. Studenci poznają metody i techniki prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych, zasady gromadzenia zbiorów muzealnych, czy też tajniki analiz sekwencji stratygraficznych.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: epoka kamienia, epoka brązu i wczesna epoka żelaza, archeologia środowiskowa, bioarcheologia człowieka, technologie i techniki historycznego budownictwa murowanego, Łódź i region łódzki w świetle wyników badań archeologicznych, firma archeologiczna w praktyce. A co po studiach? Absolwenci Archeologii na UŁ znajdą zatrudnienie w placówkach naukowych, muzealnych i konserwatorskich.

Wybraliśmy kierunek studiów- Archeologię. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować w Łodzi, to warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Konrad, student Archeologii mówi:

„Archeologia to historia nas wszystkich, nasza przeszłość, nasza kultura. To niezwykle fascynujące odkrywać ją kawałek po kawałku. Każdemu pasjonatowi przeszłości polecam studia na Uniwersytecie Łódzkim. Tutaj będziecie mogli rozwijać swoje pasje.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

ARCHEOLOGIA - ważne informacje

Archeologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Archeologię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zagadnień zróżnicowania kulturowego,
 • wykonywania dokumentacji wykopalisk,
 • rozpoznawania i rozumienia charakterystycznych cech źródeł archeologicznych pochodzących z różnych okresów i kultur,
 • metod i technik prac wykopaliskowych,
 • zasad gromadzenia zbiorów muzealnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Archeologia:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • ekspedycjach archeologicznych,
 • muzealnych pracowniach laboratoryjno-inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych,
 • samorządowych placówkach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

język polski lub inny przedmiot zdawany na maturze

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)