Biologia

Biologia

Biologia

17.03.2022

Biologia – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku biologia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia w UŁ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Zoologia kręgowców
 • Botanika systematyczna
 • Biologia komórki
 • Chemia nieorganiczna
 • Fizyka z elementami biofizyki
 • Statystyka
 • Psychologia dla nauczycieli
 
 
 

Nabywane Umiejętności

Podstawowym założeniem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z obszaru nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem: zoologii, botaniki, ekologii, biochemii, biologii molekularnej, czy biologii komórki. Studenci uczą się obsługi typowej i specjalistycznej aparatury analityczno-diagnostycznej przeznaczonej do analizy materiału biologicznego, a także uczestniczą w zajęciach terenowych.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

A jakie przedmioty realizowane są na kierunku Biologia? Na przykład: ekologia, zoologia, antropologia, fizjologia zwierząt, biochemia kliniczna, genetyka molekularna, anatomia i histogeneza roślin, chemia organiczna. A co po studiach? Absolwenci Biologii na UŁ znajdą zatrudnienie w  instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, zakładach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach diagnostycznych i medycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Basia, studentka Biologii mówi:

„Wybrałam naukę na Uniwersytecie Łódzkim, bo to duża i prestiżowa uczelnia. Biologia to moja największa pasja i chciałam rozwijać ją w najlepszym miejscu.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

BIOLOGIA - ważne informacje

Biologia studia Łódź

Biologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biologię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent Biologii na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk  i  procesów  fizycznych w przyrodzie,
 • mechanizmów  procesów  życiowych organizmów  na  różnych  poziomach  organizacji,
 • interpretacji wyników badań,
 • posługiwania się aparaturą diagnostyczną i badawczą.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biologia:

Absolwent Biologii na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytutach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego,
 • zakładach hodowli roślin i zwierząt,
 • laboratoriach diagnostycznych i medycznych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • służbach ochrony środowiska,
 • jednostkach monitorowania zdrowia publicznego,
 • laboratoriach bioinformatycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biologii, biotechnologii, mikrobiologii, biochemii, biofizyki, ochrony środowiska, chemii, fizyki, nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach. Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)