Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

17.03.2022

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Zróżnicowanie taksonomiczne - kręgowce 
 • Zróżnicowanie taksonomiczne - rośliny
 • Ekologia ogólna
 • Ochrona środowiska przyrodniczego
 • Identyfikacja organizmów wskaźnikowych i biologiczne miary stanu środowiska 
 • Środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego człowieka

 

Uniwersytet Łódzki to znaczący punkt na edukacyjnej mapie kraju. W szerokiej ofercie dydaktycznej znajduje się Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności niezbędnych do oceny stanu środowiska i wdrażania rozwiązań umożliwiających efektywną ochronę ekosystemów wodnych i lądowych. Studenci poznają metody redukcji zanieczyszczeń obszarowych, wzmacniania i przyspieszania procesów samooczyszczania rzek i redukcji zanieczyszczeń w ekosystemach podlegających antropopresji.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

W gronie przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi: podstawy geomonitoringu, ekologia ogólna, ekologia populacji, nowoczesne techniki laboratoryjne, ekobiznes, mikrobiologia środowiskowa, ochrona środowiska przyrodniczego, waloryzacja przyrodnicza w aspekcie społecznym i ekonomicznym. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska, służbach ochrony środowiska, laboratoriach badań środowiska, firmach konsultingowych, parkach narodowych lub krajobrazowych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Milena, studentka Biomonitoringu i biotechnologii ekologicznych mówi:

„Uniwersytet Łódzki to świetna uczelnia, w której spotkałam ludzi zafascynowanych dziedzinami, które studiują i których uczą. To miejsce, które żyje własnym życiem. „

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE - ważne informacje

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne studia Łódź

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Absolwent Biomonitoringu i biotechnologii ekologicznych na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nauk przyrodniczych o organizmach, populacjach i ekosystemach,
 • naturalnej zmienności czynników środowiskowych oraz przyczyn, form i skutków presji wywieranej na środowisko przez człowieka,
 • biologicznych metod oceny stanu środowiska,
 • rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i biogenów w różnych ośrodkach,
 • formułowania wniosków z badań biomonitoringowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne:

Absolwent kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska,
 • służbach ochrony środowiska,
 • laboratoriach badań środowiska,
 • firmach konsultingowych zajmujących się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko inwestycji różnego typu,
 • parkach narodowych lub krajobrazowych,
 • społecznych organizacjach ekologicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)