Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2021

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna na Politechnice Krakowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rysunek techniczny
 • grafika inżynierska
 • rysunek planistyczny
 • kartografia społeczno- ekonomiczna
 • gospodarka nieruchomościami
 • rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 • infrastruktura transportowa
 • planowanie przestrzenne

 

Politechnika Krakowska to uczelnia oferująca kandydatom ponad trzydzieści kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Gospodarka przestrzenna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu inżynierii środowiska, inżynierii lądowej i transportowej oraz urbanistyki i planowania przestrzennego. Studenci poznają systemy informacji przestrzennej, zasady tworzenia i wykorzystania rysunku technicznego i urbanistycznego oraz opracowań kartograficznych i geodezyjnych. Gospodarka przestrzenna na Politechnice Krakowskiej to także nabycie umiejętności projektowania systemów infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej i transportu wodnego, jak również oceny zagrożenia powodziowego oraz systemów ochrony przed powodzią.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki na Gospodarce przestrzennej nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: rysunek techniczny, grafika inżynierska, rysunek planistyczny, kartografia społeczno- ekonomiczna, gospodarka nieruchomościami, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, infrastruktura transportowa, planowanie przestrzenne, ekonomika miast i regionów. Zdobytą wiedzą i rozwinięte umiejętności absolwenci Gospodarki przestrzennej mogą wykorzystać w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej, jednostkach naukowych, biurach planistycznych i konsultingowych.

Jeśli wybraliśmy już kierunek kształcenia, warto zastanowić się nad wyborem odpowiedniej uczelni. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zadawać pytania, wśród których powinno się znaleźć: Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Martyna, studentka Gospodarki przestrzennej mówi:

„Politechnika Krakowska to uczelnia ze wspaniałymi tradycjami, bogatą historią i długą listą wybitnych absolwentów. Studiowanie tutaj to prestiż. Nauka na Politechnice Krakowskiej daje poczucie bezpieczeństwa, które polega na tym, że jesteś pewien wiedzy, którą zdobywasz.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę przestrzenną na Politechnice Krakowskiej:

Absolwent Gospodarki przestrzennej na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zagrożeń klimatycznych, środowiskowych i transportowych,
 • planowania rozwoju miast,
 • ochrony i kształtowania środowiska miejskiego oraz dziedzictwa kulturowego,
 • zarządzania miastem i marketingu terytorialnego,
 • problemów wodnych w nowoczesnych miastach,
 • równoważenia środowiska miejskiego metodami naturalnymi i technicznymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Politechnice Krakowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach projektowych,
 • firmach planistycznych i konsultingowych,
 • jednostkach lokalnego i regionalnego samorządu terytorialnego,
 • administracji publicznej,
 • organizacjach pozarządowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Krakowie

Politechnika Krakowska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno- techniczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)