Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

31.01.2022

Bezpieczeństwo narodowe – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie 2022

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w LAW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo obronne RP
 • psychologia zagrożeń
 • prawo lotnicze
 • geografia bezpieczeństwa
 • lotnictwo cywilne i państwowe

 

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie prowadzi kształcenie na czterech kierunkach, kursach doskonalenia zawodowego oraz kursach kwalifikacyjnych na kolejny stopień wojskowy. W ofercie dydaktycznej znajduje się także Bezpieczeństwo narodowe, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie realizowany jest na Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego. Założeniem kształcenia jest przekazanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu bezpieczeństwa, obronności państwa oraz zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie. Studenci uczą się o instytucjach państwowych odpowiedzialnych za problemy bezpieczeństwa narodowego, środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, oraz o mechanizmach, które bezpieczeństwo narodowe kształtują.

Jakie przedmioty realizowane są na tym kierunku? Na przykład: prawo obronne RP, psychologia zagrożeń, prawo lotnicze, geografia bezpieczeństwa, lotnictwo cywilne i państwowe. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w LAW znajdą zatrudnienie w resorcie obrony narodowej, resorcie spraw wewnętrznych i administracji, przemyśle obronnym, służbach i organach bezpieczeństwa państwa oraz w organizacjach lotniczych.   

 

Opinie

Jakie ma Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie opinie? Patryk, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Studia w LAW w Dęblinie to niezwykle prestiżowa sprawa, dlatego ogarnia mnie duma, gdy pomyślę sobie, że rzeczywiście tu jestem. Studia uczą nie tylko umiejętności i działań, uczą także patriotyzmu i oddania sprawie. To fantastyczne.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

Bezpieczeństwo narodowe studia Lublin

Bezpieczeństwo narodowe studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe w Lotniczej Akademii Wojskowej:

Absolwent Bezpieczeństwa narodowego w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy i oceny przyczynowo- skutkowej procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa,
 • środków strategicznych i sposobów ich wykorzystania w strategii bezpieczeństwa,
 • wyposażenia pokładowego i procedur w samolocie,
 • procedur i instrumentów kontroli oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony lotnisk,
 • reagowania i usuwania zagrożeń powstających na lotniskach,
 • diagnozowania i analizowania sytuacji kryzysowych,
 • prowadzenia właściwej polityki informacyjnej,
 • zarządzania ryzykiem operacyjnym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • resorcie obrony narodowej,
 • resorcie spraw wewnętrznych i administracji,
 • przemyśle obronnym,
 • służbach i organach bezpieczeństwa państwa,
 • portach lotniczych,
 • cywilnych instytucjach lotniczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie ocen na dyplomie ukończenia studiów będącym podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, o zakwalifikowaniu na studia kandydatów z tą samą oceną na dyplomie rozstrzyga średnia ocen ze studiów ustalona na podstawie złożonych przez kandydatów zaświadczeń o wysokości średniej, uzyskanej w toku studiów będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (przy obliczaniu średniej uwzględnia się wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń wynikające z toku studiów).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lotnicza Akademia Wojskowa

Komentarze (0)