Inżynieria produkcji

Inżynieria produkcji

Inżynieria produkcji – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2021

Studia na kierunku inżynieria produkcji na Politechnice Krakowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • statystyka
 • badania operacyjne
 • zarządzanie projektami
 • logistyka w przedsiębiorstwie
 • metrologia w procesach wytwarzania
 • informatyka w inżynierii produkcji
 • dokumentacja techniczna

 

Politechnika Krakowska to oferta edukacyjna, na którą składa się ponad trzydzieści kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Inżynieria produkcji, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z matematyki i fizyki, która stanowi podstawę niezbędną do opisu zjawisk występujących w zagadnieniach inżynierskich związanych z inżynierią produkcji. Studenci poznają zasady mechaniki i wytrzymałości materiałów, zapisu konstrukcji, czytania, opracowywania i analizowania dokumentacji technicznej. Kierunek Inżynieria produkcji na Politechnice Krakowskiej to także znajomość procesów obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej, obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i powierzchniowej.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: statystyka, badania operacyjne, zarządzanie projektami, logistyka w przedsiębiorstwie, metrologia w procesach wytwarzania, informatyka w inżynierii produkcji, dokumentacja techniczna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Inżynierii produkcji mogą wykorzystać w firmach produkcyjnych, firmach usługowych, jednostkach projektowych i doradczych, ośrodkach badawczych i naukowych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, informatyczna i ekonomiczna.

Podejmowanie decyzji związanych z kształceniem nierzadko sprawia problemy. Kandydaci na studia porównują oferty dydaktyczne, listę przedmiotów do zaliczenia, a nawet nazwiska wśród grona absolwentów. Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Hania, studentka Inżynierii produkcji mówi:

„Jeśli miałabym, w skali szkolnej, ocenić Politechnikę Krakowską, to dałabym piątkę. Każdy, kto chce zdobyć solidne wykształcenie otrzyma tutaj taką możliwość. Wiele kierunków, wiele specjalności. Nic, tylko się uczyć.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię produkcji na Politechnice Krakowskiej:

Absolwent Inżynierii produkcji na Politechnice Krakowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechaniki i wytrzymałości materiałów,
 • zapisu konstrukcji,
 • technologii wytwarzania części maszyn i narzędzi,
 • sposobów oceny poprawności i niepewności pomiarów,
 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • planowania i sterowania produkcją,
 • konstruowania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Inżynieria produkcji na Politechnice Krakowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach produkcyjnych,
 • firmach usługowych,
 • jednostkach projektowych i doradczych,
 • ośrodkach badawczych i naukowych,
 • jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, informatyczna i ekonomiczna.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

WKR WM sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych, obliczonych zgodnie z Regulaminem Studiów na Politechnice Krakowskiej. Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku inżynieria produkcji jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WM.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria produkcji - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Krakowie

Politechnika Krakowska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno- techniczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

Komentarze (0)