Inżynieria produkcji - Kraków

Inżynieria produkcji - Kraków

Inżynieria produkcji - Kraków

Studia w Krakowie

inżynieria produkcji

Odkryj inżynieriię produkcji w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

16.02.2023

Inżynieria produkcji studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku inżynieria produkcji to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia na kierunku inżynieria produkcji w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku inżynieria produkcji w Krakowie rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 20 września 2023 r. | Inżynieria produkcji Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie inżynierię produkcji możesz studiować w ramach kierunku na 3 uczelniach publicznychPolitechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Mechaniczny PK), Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Metali Nieżelaznych AGH) oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK).
 

Opis kierunku

Wykształcenie techniczne często daje ciekawe możliwości rozwoju kariery. Inżynieria produkcji to kierunek, który gwarantuje zdobycie wiedzy i umiejętności, związanych z systemami, czy procesami produkcji. Podczas studiów można nauczyć się m.in. jak projektować procesy technologiczne, czy jak zarządzać poszczególnymi procesami produkcyjnymi. Wiele zajęć ma charakter praktyczny, dzięki czemu łatwiej studentom zdobyć umiejętności, niezbędne w przyszłej pracy.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Specjaliści w tej dziedzinie mogą pełnić funkcje kierownicze w różnych przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych. Ponadto, absolwenci kierunku mogą pracować w firmach doradczych, specjalizujących się w dziedzinie produkcji, czy w placówkach badawczo-naukowych.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria produkcji - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek INŻYNIERIA PRODUKCJI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie inżynieria produkcji jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Inżynieria produkcji i jakości stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria produkcji i jakości

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria produkcji w Krakowie?

Popularność studiów na kierunku inżynieria produkcji w Krakowie jest na tyle duża, że zazwyczaj liczba kandydatów przekracza liczbę dostępnych miejsc. Jeżeli chciałbyś zwiększyć swoje szanse w procesie rekrutacji, daj z siebie wszystko podczas egzaminu maturalnego, najlepiej na rozszerzonym poziomie.

Nie zapomnij również o dokładnym zapoznaniu się ze stroną internetową krakowskiej uczelni. W ten sposób będziesz doskonale przygotowany i unikniesz dodatkowego stresu, spowodowanego niewiedzą.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria produkcji w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria produkcji w Krakowie?

Studia na kierunku inżynieria produkcji otwierają wiele dotychczas zamkniętych furtek. Dzięki interdyscyplinarnym przedmiotom obecnym w programie kształcenia, absolwenci bez trudu znajdują dobrze płatne zatrudnienie w wielu obszarach oraz są otwarci na ciągły rozwój intelektualny w wybranym przez nich obszarze.

Inżynieria produkcji jest kierunkiem, na którym najlepiej odnajdą się osoby posiadający tak zwany umysł ścisły. Zatem jeżeli skomplikowane zadania matematyczne nie są dla ciebie problemem, z uwagą śledzisz nowinki technologiczne, a ponadto marzysz o dobrze płatnej pracy, może być to propozycja skrojona na twoją miarę.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria produkcji możemy podzielić na:

 

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

  • studia niestacjonarne

 

Jeżeli twoja przygoda z kierunkiem inżynieria produkcji w Krakowie ma się wkrótce rozpocząć, aplikujesz na studia pierwszego stopnia. Po terminowym ukończeniu siedmiu semestrów, po trzech i pół roku otrzymasz dyplom z tytułem inżyniera. Jeśli zechcesz kształcić się dalej, będziesz mógł aplikować na magisterskie studia drugiego stopnia, które będą trwały półtora roku.

Jako że inżynierię produkcji możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, będziesz miał wpływ na organizację swojego czasu studenckiego.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które wybiorą studia na kierunku inżynieria produkcji w Krakowie, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności z obszaru projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych oraz eksploatacyjnych, zostaną zaznajomieni z najważniejszymi zagadnieniami, dotyczącymi zarządzania zasobami ludzkimi.

Szczególny nacisk zostanie położony na wyposażenie przyszłych absolwentów w umiejętności praktyczne. Dlatego nauczysz się sterowania procesami produkcyjnymi w sposób pozwalający na uzyskanie największej efektywności, poznasz metody programistyczne oraz dowiesz się, w jaki sposób dobierać materiały pod kątem realizowania konkretnych projektów.

Ile trwają studia na kierunku inżynieria produkcji w Krakowie?

Studia na kierunku inżynieria produkcji trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Inżynieria produkcji w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku inżynieria produkcji w Krakowie?

Inżynieria produkcji jest kierunkiem bijącym rekordy popularności. Kandydaci na studia wyższe tłumnie zgłaszają swoje aplikacje, ponieważ liczą na zdobycie kwalifikacji, które pozwolą im na zatrudnienie w wielu atrakcyjnych obszarach zawodowych.

Absolwenci krakowskiej inżynierii produkcji znajdują zatrudnienie na stanowiskach inżynierów do spraw zapewnienia jakości w międzynarodowych przedsiębiorstwach, z powodzeniem pracują jako inżynierowie zarządzający produkcją lub zajmują wysokie stanowiska kierownicze po odpowiednim stażu pracy.

Alternatywą dla zatrudnienia o przedstawionej już specyfice może być praca w wybranych jednostkach administracyjnych lub placówkach doradczych z zakresu inżynierii produkcji. Jeżeli dobrze odnajdujesz się podczas kontaktu z drugim człowiekiem, możesz z powodzeniem rozważyć te opcje.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria produkcji:

  • Przedsiębiorstwa i zakłady produkcyjne,

  • Firmy doradcze z zakresu inżynierii produkcji,

  • Placówki naukowo-badawcze,

  • Korporacje związane z branżą IT,

  • Wybrane instytucje administracyjne,

  • Uczelnie wyższe.

 

Inżynieria produkcji jest kierunkiem wszechstronnym, dlatego absolwenci mogą stać się pracownikami branży IT, telekomunikacyjnej, produkcyjnej lub zadbać o rozwój własnej działalności gospodarczej. Jak sam widzisz, możliwości jest bardzo wiele.

Gdzie studiować na kierunku inżynieria produkcji w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, jako specjalność na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz jako specjalność na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Uczelnia, na której można studiować inżynierię produkcji:

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

Uczelnie w Krakowie - kierunek inżynieria produkcji:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Metali Nieżelaznych AGH) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Mechaniczny) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na studia na kierunku Inżynieria produkcji w Krakowie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria produkcji Kraków studia i stopnia

Inżynieria produkcji Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria produkcji Kraków studia stacjonarne

Inżynieria produkcji Kraków studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria produkcji w Krakowie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Krakowie

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia